نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب پیش‌بینی مصرف الکل در جوانان بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 143-155]
 • آموزش تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 96-117]
 • آموزش نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]
 • آموزش انتظامی شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • آموزش جرم تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • آیین دادرسی کیفری بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 9-40]

ا

 • اثربخشی تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 96-117]
 • اصول عدالت ترمیمی پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 121-146]
 • اعتمادسازی شیوه‌های جلب مشارکت رسانه‌ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • الگوی مداخله پیشگیرانه پلیس تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده‌های شمال غرب کشور) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 120-141]
 • امیدواری بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 103-120]
 • امنیت عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • امنیت بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 147-166]
 • امنیت سایبری پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 163-188]
 • اینترنت نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]

ب

 • بحران اجتماعی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • برون‌سپاری شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • بی‌سازمانی اجتماعی عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • بی‌سازمانی اجتماعی فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 41-68]
 • بینش اولویت‌بندی شاخص‌های اسلامی موفقیت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 24-45]

پ

 • پایایی هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 21-40]
 • پرسش‌نامه جرم و خشونت هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 21-40]
 • پیشگیری مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • پیشگیری از جرم تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • پیشگیری از جرم راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 69-84]
 • پیشگیری از جرم پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 163-188]
 • پیشگیری انتظامی شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 85-102]
 • پیشگیری پلیسی بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • پیشگیری جامعه‌مدار نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]
 • پیشگیری وضعی بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • پیشگیری وضعی راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 69-84]
 • پیشگیری وضعی از جرم راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 89-118]
 • پلیس تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • پلیس شیوه‌های جلب مشارکت رسانه‌ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • پلیس مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • پلیس پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 121-146]
 • پلیس اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • پلیس مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی افراد کارآمد و ناکارآمد در پنج رسته مأموریتی نیروی انتظامی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 41-60]
 • پلیس فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 143-162]
 • پلیس ترمیمی کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 61-88]
 • پلیس راهور مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 67-101]
 • پلیس سنتی کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 61-88]
 • پیوند اجتماعی- محلی فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 41-68]

ت

 • تاب‌آوری بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 103-120]
 • تحلیل عاملی تأییدی هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 21-40]
 • تحلیل مضمون شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 85-102]
 • تیراندازی اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • ترس از جرم عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • ترس از جرم فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 41-68]
 • ترس از جرم بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 147-166]
 • ترک فعل مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 67-101]
 • تشدید تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • تصادفات جاده‌ای تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده‌های شمال غرب کشور) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 120-141]
 • تصمیم‌گیری شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • تلویزیون تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]

ج

 • جاده‌های شمال غرب کشور تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده‌های شمال غرب کشور) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 120-141]
 • جبران خسارت مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 67-101]
 • جرایم اقتصادی مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • جرایم سایبری پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 163-188]
 • جرم‌یابی ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 119-142]
 • جهت گیری فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 143-162]
 • جوانان پیش‌بینی مصرف الکل در جوانان بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 143-155]

ح

 • حقوق شهروندی بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 9-40]
 • حقوق شهروندی نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]
 • حقوق کیفری اقتصادی مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • حیله ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 119-142]
 • حمایت خانوادگی پیش‌بینی مصرف الکل در جوانان بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 143-155]

خ

 • خسارت اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • خودکارآمدی بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 103-120]
 • خوش‌بینی بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 103-120]

د

 • دانش‌آموزان متوسطه دوره دوّم تاثیر فضای مجازی بر کجروی اجتماعی دانش‌آموزان (مورد مطالعه دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 103-124]
 • دانش پلیسی بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • دانشجویان فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 143-162]
 • دلفی فازی شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • دین اولویت‌بندی شاخص‌های اسلامی موفقیت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 24-45]

ر

 • رسانه‌های ارتباط جمعی شیوه‌های جلب مشارکت رسانه‌ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • رسته‌های مأموریتی مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی افراد کارآمد و ناکارآمد در پنج رسته مأموریتی نیروی انتظامی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 41-60]
 • رفتارهای ترافیکی تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 96-117]
 • رویکرد اطلاعات‌محور شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 85-102]

ز

 • زنان عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]

س

 • ساری بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 147-166]
 • سازش پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 121-146]
 • سیاست جنایی پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 163-188]
 • سیاست کیفری افتراقی سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالای سلامت‌محور [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • سرمایه روان‌شناختی بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 103-120]
 • سطح واحد مسکونی راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 89-118]
 • سکوت قانون ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 119-142]
 • سلامت عمومی بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 147-166]

ش

 • شاخص شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • شاخص‌های برنامه‌ریزی شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 85-102]
 • شبکه‌های اجتماعی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • شرمساری بازپذیرنده کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 61-88]
 • شرمساری برچسب زننده کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 61-88]

ض

 • ضابطان عام دادگستری نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]
 • ضابطان نیروی انتظامی بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 9-40]

ط

 • طراحی راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 89-118]

ع

 • عدالت ترمیمی پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 121-146]
 • عملیات پلیسی ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 119-142]
 • عملکرد شیوه‌های جلب مشارکت رسانه‌ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • عناصر اقلیمی تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده‌های شمال غرب کشور) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 120-141]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 41-68]
 • فرهنگ سیاسی فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 143-162]
 • فساد مالی مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • فضای شهری عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • فضای مجازی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • فضای مجازی تاثیر فضای مجازی بر کجروی اجتماعی دانش‌آموزان (مورد مطالعه دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 103-124]
 • فعل زیان‌بار مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 67-101]
 • فنون پیشگیری وضعی راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 69-84]

ق

 • قاچاق کالا سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالای سلامت‌محور [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • قاچاق کالا راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 69-84]
 • قاچاق لوازم خانگی راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 69-84]
 • قضازدایی کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 61-88]

ک

 • کارآمد و ناکارآمد مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی افراد کارآمد و ناکارآمد در پنج رسته مأموریتی نیروی انتظامی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 41-60]
 • کالای سلامت‌محور سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالای سلامت‌محور [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • کجروی اجتماعی تاثیر فضای مجازی بر کجروی اجتماعی دانش‌آموزان (مورد مطالعه دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 103-124]
 • کنترل خانوادگی پیش‌بینی مصرف الکل در جوانان بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 143-155]
 • کنترل دسترسی راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 89-118]
 • کنش اولویت‌بندی شاخص‌های اسلامی موفقیت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 24-45]
 • کودکان تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 96-117]

گ

 • گروه کنترل تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 96-117]

م

 • مأمور اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • میانجی‌گری پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 121-146]
 • متداول سازی تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • مدیران اجرایی پلیس بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • مدیریت پیشگیری از جرم شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 85-102]
 • مسئولیت اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 67-101]
 • مشارکت فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 143-162]
 • مصرف الکل پیش‌بینی مصرف الکل در جوانان بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 143-155]
 • مصلحت ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 119-142]
 • معیار شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • معماری راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 89-118]
 • معنادرمانی بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 103-120]
 • مهارت‌ بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • مواد مخدر ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 119-142]
 • موفقیت اولویت‌بندی شاخص‌های اسلامی موفقیت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 24-45]
 • مؤلفه‌های هوش هیجانی مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی افراد کارآمد و ناکارآمد در پنج رسته مأموریتی نیروی انتظامی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 41-60]

ن

 • نگرش به پلیس بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 147-166]
 • نوآوری‌های قانون بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 9-40]

و

 • وجدان کاری اولویت‌بندی شاخص‌های اسلامی موفقیت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 24-45]

ه

 • هشدار اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • هنجاریابی هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 21-40]

ی

 • یادگیری تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 96-117]