نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 29-57]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]

ا

 • اجرای صحیح قانون رابطه اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 83-110]
 • احساس امنیت‌ بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 25-47]
 • ادله مادی بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-24]
 • ایرانی نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • ارتباط اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-29]
 • ارزشیابی آموزشی طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-140]
 • ارزش‌های مشترک بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • استرس بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • استرس شغلی ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 141-167]
 • استرس شغلی بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • استرس شغل پلیس بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • اسلامی نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • اعتیاد به اینترنت جرم‌شناختی فضای اینترنت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 151-171]
 • اعتماد اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-29]
 • اعتماد اجتماعی‌ بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • اعتماد نهادی بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • افراد عادی بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 167-186]
 • افراد مجرم بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 167-186]
 • افسران بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی افسران و درجه داران کلانتری ها (فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 86-113]
 • امنیت نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • امنیت اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-29]

ب

 • بررسی صحنه جرم بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-24]
 • بزه دیدگی گردشگران نقش «سامانه اطلاعات جغرافیایی» در پیشگیری وضعی از بزه دیدگی گردشگران خارجی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 143-166]
 • بزهکاری جرم‌شناختی فضای اینترنت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 151-171]
 • بزه کاری اطفال رویکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر تهران (با تاکید بر نقش پلیس) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 177-200]
 • بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 25-47]

پ

 • پاسخگویی تأثیر رویکرد جامعه محوری بر عملکرد پلیس [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-38]
 • پایگاه اقتصادی – اجتماعی بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • پیشگیری رویکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر تهران (با تاکید بر نقش پلیس) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 177-200]
 • پیشگیری صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-142]
 • پیشگیری وضعی از جرم نقش «سامانه اطلاعات جغرافیایی» در پیشگیری وضعی از بزه دیدگی گردشگران خارجی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 143-166]
 • پلیس نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • پلیس پییشگیری بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • پلیس شایسته تدوین الگوی هوش پلیس شایسته [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]

ت

 • تحقیقات پلیسی استانداردهای دادرسی عادلانه در فرآیند تحقیقات پلیسی در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]
 • تحلیل مکانی تحلیل مکانی کانون‌های وقوع جرائم نزاع، درگیری و شرارت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعه موردی: شهر قم [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 95-117]
 • تدابیر نظارتی شناسایی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی موانع و محدودیت های نظارت پذیری مجرمان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • تعالی سازمانی شاخص‌یابی الگوی تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بر مبناء مفاهیم بنیادین در مدل EFQM [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 119-149]
 • توزیع ادراکات بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-24]

ث

 • ثبات سیاسی رابطه اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 83-110]

ج

 • جامعه اطلاعاتی آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]
 • جامعه محوری تأثیر رویکرد جامعه محوری بر عملکرد پلیس [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-38]
 • جرم تحلیل مکانی کانون‌های وقوع جرائم نزاع، درگیری و شرارت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعه موردی: شهر قم [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 95-117]
 • جرم بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 167-186]
 • جرم صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-142]
 • جرم‌شناختی اینترنت جرم‌شناختی فضای اینترنت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 151-171]
 • جهانی شدن آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]

چ

 • چالش آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]
 • چالش‌های فرا روی پلیس آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]
 • چت روم آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 29-57]

ح

 • حاکمیت قانون رابطه اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 83-110]
 • حقوق بشر استانداردهای دادرسی عادلانه در فرآیند تحقیقات پلیسی در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]
 • حقوق متهم استانداردهای دادرسی عادلانه در فرآیند تحقیقات پلیسی در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]
 • حل مسئله تأثیر رویکرد جامعه محوری بر عملکرد پلیس [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-38]

د

 • دادرسی عادلانه استانداردهای دادرسی عادلانه در فرآیند تحقیقات پلیسی در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]
 • دانشگاه یزد آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 29-57]
 • دانشگاه علوم انتظامی شاخص‌یابی الگوی تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بر مبناء مفاهیم بنیادین در مدل EFQM [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 119-149]
 • دانشگاه علوم انتظامی طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-140]
 • درجه داران بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی افسران و درجه داران کلانتری ها (فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 86-113]
 • دکترین و نظریه نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • دلبستگی به خدا بررسی ویژگی های شخصیتی مرتکبین به قتل عمد رد زندان مرکزی مشهد و رابطه آن با میزان دلبستگی به خداوند [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 37-58]
 • دیواره رسانا قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 167-190]

ر

 • رسته‌های ماموریتی تدوین الگوی هوش پلیس شایسته [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • رضایت بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی افسران و درجه داران کلانتری ها (فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 86-113]
 • رضایت شغلی بکارگیری رویکرد DEMATEL برای ارزیابی روابط میان متغیرهای رضایت مشتریان، رضایت شغلی، یادگیری، فرهنگ و تعهد سازمانی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 9-35]
 • رضایت شغلی بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی افسران و درجه داران کلانتری ها (فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 86-113]
 • رضایت مشتریان بکارگیری رویکرد DEMATEL برای ارزیابی روابط میان متغیرهای رضایت مشتریان، رضایت شغلی، یادگیری، فرهنگ و تعهد سازمانی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 9-35]
 • رفتارسازمانی مثبت بررسی رابطه سرمایه‌ روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 59-78]
 • روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری بکارگیری رویکرد DEMATEL برای ارزیابی روابط میان متغیرهای رضایت مشتریان، رضایت شغلی، یادگیری، فرهنگ و تعهد سازمانی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 9-35]

ز

 • زنان بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 25-47]
 • زنجیره امانت بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-24]
 • زندان مرکزی مشهد بررسی ویژگی های شخصیتی مرتکبین به قتل عمد رد زندان مرکزی مشهد و رابطه آن با میزان دلبستگی به خداوند [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 37-58]

س

 • سرمایه اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-29]
 • سرمایه روانشناسی بررسی رابطه سرمایه‌ روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 59-78]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل مکانی کانون‌های وقوع جرائم نزاع، درگیری و شرارت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعه موردی: شهر قم [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 95-117]

ش

 • شاخص شاخص‌یابی الگوی تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بر مبناء مفاهیم بنیادین در مدل EFQM [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 119-149]

ص

 • صیانت صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-142]

ع

 • عدالت ترمیمی رویکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر تهران (با تاکید بر نقش پلیس) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 177-200]
 • علوم قانونی بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-24]
 • عملکرد تأثیر رویکرد جامعه محوری بر عملکرد پلیس [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-38]
 • عوامل اقتصادی قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 167-190]
 • عوامل جغرافیایی قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 167-190]
 • عوامل درون سازمانی بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]

ف

 • فرایند انتقال انرژی قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 167-190]
 • فرآیند تبدیل دانش فرایندهای تبدیل دانش در مشاغل سازمانی ناجا با فناوری های متنوع [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-84]
 • فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی افسران و درجه داران کلانتری ها (فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 86-113]
 • فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی بکارگیری رویکرد DEMATEL برای ارزیابی روابط میان متغیرهای رضایت مشتریان، رضایت شغلی، یادگیری، فرهنگ و تعهد سازمانی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 9-35]
 • فناوری سازمانی فرایندهای تبدیل دانش در مشاغل سازمانی ناجا با فناوری های متنوع [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-84]

ق

 • قاتل بررسی ویژگی های شخصیتی مرتکبین به قتل عمد رد زندان مرکزی مشهد و رابطه آن با میزان دلبستگی به خداوند [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 37-58]
 • قاچاق مواد مخدر قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 167-190]
 • قانون رابطه اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 83-110]
 • قانون دوم ترمودینامیک قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 167-190]
 • قضازدائی رویکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر تهران (با تاکید بر نقش پلیس) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 177-200]
 • قم تحلیل مکانی کانون‌های وقوع جرائم نزاع، درگیری و شرارت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعه موردی: شهر قم [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 95-117]

ک

 • کارآفرینی سازمانی بررسی رابطه سرمایه‌ روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 59-78]
 • کارکنان زن ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 141-167]
 • کنشگران عدالت کیفری شناسایی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی موانع و محدودیت های نظارت پذیری مجرمان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]

گ

 • گمنامی آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 29-57]
 • گناه صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-142]

م

 • مأموران پلیس صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-142]
 • ماموریت‌های پلیس بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در مجرمان (سارقان،کلاهبرداران و قاچاقچیان) [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 65-82]
 • مجرمان بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در مجرمان (سارقان،کلاهبرداران و قاچاقچیان) [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 65-82]
 • مدیران زن ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 141-167]
 • مدیریت استرس بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • مدیریت خطر شناسایی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی موانع و محدودیت های نظارت پذیری مجرمان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • مدیریت دانش نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • مدیریت دانش فرایندهای تبدیل دانش در مشاغل سازمانی ناجا با فناوری های متنوع [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-84]
 • مدیریت زمان ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 141-167]
 • مدل EFQM شاخص‌یابی الگوی تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بر مبناء مفاهیم بنیادین در مدل EFQM [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 119-149]
 • مذهب بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 167-186]
 • مشارکت تأثیر رویکرد جامعه محوری بر عملکرد پلیس [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-38]
 • مشارکت اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-29]
 • مشاغل تکراری فرایندهای تبدیل دانش در مشاغل سازمانی ناجا با فناوری های متنوع [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-84]
 • مشاغل غیر تکراری فرایندهای تبدیل دانش در مشاغل سازمانی ناجا با فناوری های متنوع [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-84]
 • مشاغل مهندسی فرایندهای تبدیل دانش در مشاغل سازمانی ناجا با فناوری های متنوع [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-84]
 • مشاغل هنری ومهارتی فرایندهای تبدیل دانش در مشاغل سازمانی ناجا با فناوری های متنوع [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 53-84]
 • موفقیت تدوین الگوی هوش پلیس شایسته [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]

ن

 • نیاز آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 29-57]
 • نیروی انتظامی صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-142]
 • نظارت شناسایی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی موانع و محدودیت های نظارت پذیری مجرمان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • نظارت پذیری شناسایی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی موانع و محدودیت های نظارت پذیری مجرمان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • نظارت سایبری جرم شناختی نقش «سامانه اطلاعات جغرافیایی» در پیشگیری وضعی از بزه دیدگی گردشگران خارجی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 143-166]
 • نظارت گریزی شناسایی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی موانع و محدودیت های نظارت پذیری مجرمان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • نظام آموزشی تربیتی طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-140]
 • نفوذ سیاسی رابطه اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 83-110]

و

 • ویژگیهای شخصیت بررسی ویژگی های شخصیتی مرتکبین به قتل عمد رد زندان مرکزی مشهد و رابطه آن با میزان دلبستگی به خداوند [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 37-58]
 • ویژگی‌های شخصیتی بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در مجرمان (سارقان،کلاهبرداران و قاچاقچیان) [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 65-82]

ه

ی

 • یادگیری سازمانی بکارگیری رویکرد DEMATEL برای ارزیابی روابط میان متغیرهای رضایت مشتریان، رضایت شغلی، یادگیری، فرهنگ و تعهد سازمانی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 9-35]
 • یزد بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 25-47]