نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آداب فرماندهی اخلاق و آداب فرماندهی و مدیریت انتظامی در سیاست‌نامه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 29-50]
 • آدم مقالات علمی: نظم و تربیت پلیس در پرتو کرامت [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 11-19]
 • آدم‌ربایی عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]
 • آذربایجان غربی ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 247-280]
 • آرام سازی تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • آرامش به جای سرمقاله: درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 7-28]
 • آرامش مقالات علمی: امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم (با تاکید بر امنیت عبادی جانی آزاد زیستن خانوادگی اقتصادی و مکه نماد امن الهی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 7-31]
 • آزادی اجتماعی Social liberty/ آزادی فرهنگی Cultural freedom/ اسلام و آزادی‌های اجتماعی Islam and social freedom/ آزادی بیان Freedom of expression/ آزادی مطبوعات Freedom of press/ آز آزادی های اجتماعی از دیدگاه اسلام [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 94-113]
 • آزادی اجتماعات نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون‌مدار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 79-103]
 • آزادی عمل تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • آزادی‌های مشروع حقوق شهروندی نقش حقوق شهروندی برعملکرد پلیس در کشف جرایم (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم) [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 47-63]
 • آزمون گزینش علمی: بسترساز آموزش کارآمد در نیروی پلیس [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 79-93]
 • آزمون های شخصیتی گزینش علمی: بسترساز آموزش کارآمد در نیروی پلیس [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 79-93]
 • آزمون های موقعیتی گزینش علمی: بسترساز آموزش کارآمد در نیروی پلیس [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 79-93]
 • آسایش عمومی و فردی بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 50-65]
 • آسیب پیش‌بینی مصرف الکل در جوانان بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 143-155]
 • آسیب اجتماعی تأملی کوتاه درباره آسیب های اجتماعی به عنوان مسئله امنیت عمومی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 9-31]
 • آسیب‌پذیری کارکنان پلیس شناسایی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 145-174]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • آسیب‌شناسی آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 107-133]
 • آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 29-57]
 • آسیب‌شناسی سیاسی آسیب شناسی حکومت ها و جوامع از دیدگاه امام علی (ع) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 12-57]
 • آسیب‌شناسی مدیران‌ آسیب شناسی حکومت ها و جوامع از دیدگاه امام علی (ع) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 12-57]
 • آسیب های اجتماعی بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی استان مازندران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 227-250]
 • آسیب‌های اجتماعی الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 29-57]
 • آسیب‌های اجتماعی مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 79-106]
 • آسیب‌های اجتماعی‌   تأملی در شناخت امنیت اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 139-162]
 • آشوب شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 119-142]
 • آشوب خشونت بلواگران در شورشهای شهر تاتنهام [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 98-115]
 • آشوب شورش واتس، سال 1965 یک مطالعه موردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 140-149]
 • آشوب مقالات علمی: روش شناسی شورش های شهری [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 9-23]
 • آشوب‌ نظریه های تحلیل روان شناختی رفتارهای جمعی اعتراض آمیز [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 61-81]
 • آشوبگران شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 119-142]
 • آشوبگران خشونت بلواگران در شورشهای شهر تاتنهام [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 98-115]
 • آشوبگران شورش واتس، سال 1965 یک مطالعه موردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 140-149]
 • آشوبگران شورش های بریکستون، لندن، 1981 (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 150-177]
 • آشوب ها امنیت داخلی، جوانان، فرصت ها و تهدیدها [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 10-21]
 • آگاهی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • آلایندهای هوا پلیس و آلاینده های سمی هوا در شهرهای بزرگ [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 80-91]
 • آمار تبیین قاچاق کالا از منظر جامعه شناسی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 40-59]
 • آمبولانس خشونت بلواگران در شورشهای شهر تاتنهام [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 98-115]
 • آمریکا نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 125-144]
 • آمریکا نخبگان نظامی و سیاسی عصر پهلوی (1) [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 134-157]
 • آمریکا بزهکاری پیشرفته (قسمت دوم) جرایم رایانه ای و اینترنتی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 24-53]
 • آمریکا روش شناسی متغیرهای دخیل در گرایش امریکا به تجدید روابط با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 60-85]
 • آموزش تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]
 • آموزش نیازسنجی توانمندی‎های مورد انتظار مدیران اطلاعاتی و امنیتی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 29-44]
 • آموزش بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • آموزش تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 96-117]
 • آموزش نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]
 • آموزش تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 103-125]
 • آموزش حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • آموزش فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 123-149]
 • آموزش عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]
 • آموزش ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • آموزش نگرشی تحلیلی به چرایی سلسله مراتب و اطاعت پذیری در آموزش های نظامی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]
 • آموزش بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • آموزش گزینش علمی: بسترساز آموزش کارآمد در نیروی پلیس [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 79-93]
 • آموزش عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 9-25]
 • آموزش درآمدی بر دکترین انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 20-67]
 • آموزش کاربرد روانشناسی برای مأموران انتظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 84-111]
 • آموزش ابعاد حقوقی جرایم رایانه ای [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 86-109]
 • آموزش آموزش و تربیت کارکنان پلیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 208-217]
 • آموزش گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت سوم) [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • آموزش گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت چهارم) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 29-48]
 • آموزشی بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 179-208]
 • آموزش‌ Education تدابیر قانون استخدامی جدید ناجا در راستای بهسازی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 41-58]
 • آموزش از راه دور Distance learning آموزش الکترونیک؛ یادگیری به شیوه مجازی از راه دور [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 109-126]
 • آموزش اصول راهنمایی و رانندگی رشد و نمو کودک و رفتار ترافیکی او [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 170-185]
 • آموزش الکترونیکی‌ E-learning آموزش الکترونیک؛ یادگیری به شیوه مجازی از راه دور [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 109-126]
 • آموزش انتظامی شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • آموزش آینده پلیس و آینده نگری [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 58-71]
 • آموزش پلیس زن مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن - قسمت دوم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 102-119]
 • آموزش تخصصى Training Specialized / فضاى آموزشى Atmosphere Training /  تأثیر آموزش های دانشگاه علوم انتظامی بر مهارت آموزشی افسران فارغ التحصیل [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • آموزش جرم تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • آموزش عالی مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن - قسمت دوم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 102-119]
 • آموزش عالی‌   مطالعه تطبیقی مراکز آموزش عالی پلیس در استرالیا و سوئد و ترکیه با جمهوری اسلامی ایران (در سال 1383) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 9-31]
 • آموزش عملی بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • آموزش عمومی‌ Training روش های آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 85-108]
 • آموزش کارکنان پلیس آموزش و تربیت کارکنان پلیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 208-217]
 • آموزش کارکنان پلیس‌ Police Personnel Education آموزش و تربیت کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 176-178]
 • آموزش کارکنان پلیس‌ Police Personnel training آموزش الکترونیک؛ یادگیری به شیوه مجازی از راه دور [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 109-126]
 • آموزش کارکنان پلیس قسمت فهرست مقالات شماره های قبلی فصلنامه دانش انتظامی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 168-174]
 • آموزش مجازی‌ Virtual learning آموزش الکترونیک؛ یادگیری به شیوه مجازی از راه دور [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 109-126]
 • آموزش مستمر راهکارهای جهت نیل به پلیس مطلوب [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 93-101]
 • آموزش مهارت‌های شغلی‌ Vocational skills training طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 59-84]
 • آموزش ناجا و وزارت فرهنگ نقش فرآورده های تصویری در تهاجم فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 86-96]
 • آموزش و پرورش تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • آموزش و تربیت کارکنان پلیس آموزش و تربیت کارکنان پلیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 208-217]
 • آموزش و مهارت بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-28]
 • آموزه‌های حقوق شهروندی تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 54-80]
 • آیین تأملی بر شوراهای حل اختلاف [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 114-129]
 • آیین دادرسی کیفری بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 9-40]
 • آیین دادرسی کیفری آموزش ضابطان دادگستری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیین دادرسی کیفری سابق بازداشت موقت در تعارض با حقوق و آزادی اساسی مردم [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 54-67]
 • آیین دادرسی کیفری‌   بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری دادادگاه های عمومی و انقلاب [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 146-156]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]
 • آینده پژوهی شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های تامین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 233-257]
 • آینده پژوهی بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 166-195]
 • آینده پژوهی پلیس و آینده نگری [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 58-71]
 • آینده‌پژوهی تحلیلی بر جایگاه آینده‌پژوهی در تولید دانش انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 17-40]
 • آینده شناسی ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت) [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 22-53]
 • آینده شناسی پلیس و آینده نگری [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 58-71]
 • آینده مدار پلیس و آینده نگری [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 58-71]
 • آینده ناجا بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 166-195]
 • آینده نگری پلیس و آینده نگری [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 58-71]
 • آیین فصل حل‌و‌فصل غیررسمیِ اختلاف‌های مجرمانه بدون مداخله پلیس [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 83-100]
 • آیین‌نامه تأملی بر شوراهای حل اختلاف [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 114-129]
 • آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نقش فرماندهان در تقویت مبانی انضباطی کارکنان پلیس [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 50-76]

ا

 • ایالات متحده آمریکا مدیریت تضادهای شهری : بحران موو در شهر فیلادلفیای آمریکا - قسمت اول [دوره 4، شماره 1، 1381]
 • ابزارهای تبادل اطلاعات در جهان مروری بر پایگاههای پلیسی در اینترنت (1) مقدمه ای بر شناخت اینترنت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 166-180]
 • ابعاد حقوقی جرایم ابعاد حقوقی جرایم رایانه ای [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 86-109]
 • ابعاد کیفیت کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 181-204]
 • ابعاد کلان فرهنگی بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • ابعاد مرجع امنیت تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • ابعاد و مؤلفه‌ها ماهیت‌شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 65-87]
 • ابهام در جامعه شایعه و امنیت عمومی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 131-157]
 • اتهام تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 168-179]
 • اثربخشی بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • اثربخشی تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 96-117]
 • اثربخشی عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]
 • اثربخشی پیشگیری کیفری از کلاهبرداری اینترنتی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • اثربخشی بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 19-33]
 • اثربخشی اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]
 • اثربخشی شاخص های بهره وری در دانشگاه علوم انتظامی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 184-201]
 • اثربخشی طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]
 • اثربخشی‌ Effectiveness رضایت شغلی و عملکرد [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 98-119]
 • اثربخشی‌ (Effectiveness) مطالعه تطابق تواناییهای فردی و شخصیتی شاغلان ناجا با شغل و تأثیر آن در عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 53-70]
 • ایجاد تحولات اجتماعی و سیاسی نقش رسانه های گروهی در امنیت داخلی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 6-17]
 • ایجاد تسهیلات حمل‌ونقل شهری نقش ارتباطات در کاهش تقاضای سفر و تراکم ترافیک [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 158-169]
 • اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]
 • اجتماعی بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر ارتکاب جرم [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 59-86]
 • اجتماعی (SES)  بررسی اعتماد دانشجویان به نیروی انتظامی (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور استان همدان) [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 41-76]
 • اجرای صحیح قانون رابطه اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 83-110]
 • اجرای قوانین کیفری/ صلاحدید پلیس/ بزه دیدگان/ خشونت خانگی/ خرده فرهنگ/ عدالت کیفری عوامل مؤثر بر چگونگی اجرای قوانین کیفری توسط پلیس [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 131-154]
 • اجرای مجازات قصاص اشتراط یا عدم اشتراط رشد در اجرای مجازات قصاص [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 154-181]
 • اجزای ساختاری پلیس نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • اجزای محتوایی پلیس نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • احساس طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 167-194]
 • احساس امنیت احساس امنیت شهروندان در پارک های شهری اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • احساس امنیت تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • احساس امنیت بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]
 • احساس امنیت تحلیل جامعه شناختی رابطه احساس امنیت با سرمایه روانشناختی ( موردمطالعه: شهروندان 15 تا 64 ساله خراسان رضوی) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 37-64]
 • احساس امنیت بررسی ارتباط بین مشارکت درروابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 185-220]
 • احساس امنیت تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 75-110]
 • احساس امنیت بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 37-52]
 • احساس امنیت رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • احساس امنیت پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 131-147]
 • احساس امنیت پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 23-47]
 • احساس امنیت به جای سرمقاله: درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 7-28]
 • احساس امنیت‌ بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • احساس امنیت‌ Feeling of safety پلیس اجتماعی محور و امنیت محله ای (با اشاره به طرح پلیس اجتماع محور ناجا) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 25-47]
 • احساس امنیت اجتماعی ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • احساس امنیت اجتماعی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان در سال 1390 [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 127-149]
 • احساس امنیت در بستر امنیت به جای سرمقاله: درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 7-28]
 • احساس امنیت شهروندان به جای سرمقاله: درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 7-28]
 • احساس محرومیت نسبی/ نزاع دسته جمعی/ خاستگاه خانوادگی/ جامعه قبیله ای/ احساس آنومی بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی (مورد مطالعه شهر اهواز) [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 191-225]
 • احساس مسئولیت نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 116-125]
 • احکام اسلامی تبیین وظایف پلیس از دیدگاه فقهی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 105-124]
 • اختیارات پلیس پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 83-102]
 • اختراع بزهکاری پیشرفته (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 98-123]
 • اختلاس فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس - ارتشاء) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 88-97]
 • اختلاف تأملی بر شوراهای حل اختلاف [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 114-129]
 • اخراج از خدمت انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • اخلاق اخلاق و آداب فرماندهی و مدیریت انتظامی در سیاست‌نامه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 29-50]
 • اخلاق پلیسی اخلاق پلیسی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 67-87]
 • اخلاق حرفه ای تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • اخلاق حرفه ای بررسی رابطه معنویت با اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد ناجا) [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 77-101]
 • اخلاق حرفه­ای شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • اخلاق حرفه ای پلیس در پرتو سخنان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اخلاق حرفه ای پلیس در پرتو سخنان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 7-13]
 • اخلال در حقوق عمومی درآمدی بر طرح تدوین «فقه انتظامی» امنیت ملی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 11-39]
 • اخلال‌گران آسایش و امنیت عمومی سخن مدیر مسئول: امنیت داخلی و رویکرد قضایی و انتظامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 5-10]
 • اخلال‌گران نظم و آسایش عمومی سخن مدیر مسئول: امنیت داخلی و رویکرد قضایی و انتظامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 5-10]
 • ادارهء امور پلیسی جامعه‌گرا پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 62-72]
 • اداره امور پلیسی‌ Policing کار پلیسی با مشارکت جامعه [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 120-147]
 • اداره امور پلیسی جامعه گرا پلیس و جامعه [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 86-107]
 • اداره امور پلیسی جامعه‌گرا پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 62-72]
 • ادارۀ امور پلیسی جامعه‌گرا بدبینی پلیس، علل و راهکارها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 144-158]
 • ادبیات درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات پلیسی در ایران معاصر [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 12-37]
 • ادبیات پلیسی در ایران درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات پلیسی در ایران معاصر [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 12-37]
 • ادراک بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان‌های دولتی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • ادله مادی بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-24]
 • ایران مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن - قسمت دوم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 102-119]
 • ایران مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • ایران نخبگان نظامی و سیاسی عصر پهلوی (1) [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 134-157]
 • ایران روش شناسی متغیرهای دخیل در گرایش امریکا به تجدید روابط با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 60-85]
 • ایرانی نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • ایران‌   مطالعه تطبیقی مراکز آموزش عالی پلیس در استرالیا و سوئد و ترکیه با جمهوری اسلامی ایران (در سال 1383) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 9-31]
 • ارباب رجوع سنجش موفقیت پلیس در تحقق استانداردهای کیفیت خدمات براساس الگوی سروکوال (مورد مطالعه: شهر قم در سال 1394) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • ارباب‌رجوع بررسی رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری با کیفیت پاسخ‌گویی به ارباب‌رجوع (نمونه موردی: کوپ‌های انتظامی شهر شیراز) [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • ارتباط تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • ارتباط بررسی نحوه نگرش رسانه ها به اعتیاد [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 29-57]
 • ارتباطات راهکارهای جهت نیل به پلیس مطلوب [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 93-101]
 • ارتباطات نقش ارتباطات در کاهش تقاضای سفر و تراکم ترافیک [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 158-169]
 • ارتباطات سرمقاله: ارتباط مؤثر عاملی مهم در افزایش کارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 7-10]
 • ارتباطات سازمانی سرمقاله: ارتباط مؤثر عاملی مهم در افزایش کارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 7-10]
 • ارتباطات مؤثر سرمقاله: ارتباط مؤثر عاملی مهم در افزایش کارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 7-10]
 • ارتباط اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-29]
 • ارتباط با مشتری بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان‌های دولتی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • ارتباط خشونت با مسائل اقتصادی سخن مدیر مسئول [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 6-8]
 • ارتداد درآمدی بر طرح تدوین «فقه انتظامی» امنیت ملی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 11-39]
 • ارتشاء فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس - ارتشاء) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 88-97]
 • ارتقاء Promotion روش های آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 85-108]
 • ارتکاب ابعاد حقوقی جرایم رایانه ای [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 86-109]
 • اردبیل اولویت‌سنجی مناطق شهر اردبیل به منظور کاربست راهبردهای ارتقای امنیت شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 69-92]
 • اردشیر زاهدی نخبگان نظامی و سیاسی عصر پهلوی (1) [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 134-157]
 • ارز درآمدی بر پول شویی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 68-83]
 • ارز پول شویی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 98-113]
 • ارزیابی ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت اول) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 128-156]
 • ارزیابی ارزیابی عملکرد یاددهی ـ یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه مدرسین و دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 130-155]
 • ارزیابی بلوغ بهبود مدل ارزیابی بلوغ مبتنی بر شاخص‌های عوامل اساسی موفقیت برای الگویِ مدیریت دانش مشتری الکترونیکی در دولت الکترونیک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 167-194]
 • ارزیابی بلوغ ارزیابی بلوغ هوشمندسازی حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 103-145]
 • ارزیابی دانش رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • ارزیابی عملکرد رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 47-67]
 • ارزیابی عملکرد ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]
 • ارزیابی عملکرد ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 247-280]
 • ارزیابی کارایی ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 130-155]
 • ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 130-155]
 • ارزش ارزش ها و امنیت اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 31-46]
 • ارزشیابی بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 19-33]
 • ارزشیابی ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 130-155]
 • ارزشیابی آموزشی طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 107-140]
 • ارزشیابی برنامه درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • ارزشیابی عملکرد ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت اول) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 128-156]
 • ارزشیابی عملکردی‌ Functional Evaulatio رضایت شغلی و عملکرد [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 98-119]
 • ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 130-155]
 • ارزشیابی‌ کارکنان‌ Personnell Evaluation رضایت شغلی و عملکرد [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 98-119]
 • ارزش‌ اجتماعی‌ مقالات علمی: سلسله مراتب ارزشی دانشجویان (بررسی مقایسه ای میان دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه تربیت معلم تهران [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 38-63]
 • ارزش اقتصادی‌ مقالات علمی: سلسله مراتب ارزشی دانشجویان (بررسی مقایسه ای میان دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه تربیت معلم تهران [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 38-63]
 • ارزش سیاسی‌ مقالات علمی: سلسله مراتب ارزشی دانشجویان (بررسی مقایسه ای میان دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه تربیت معلم تهران [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 38-63]
 • ارزش فرهنگی‌ مقالات علمی: سلسله مراتب ارزشی دانشجویان (بررسی مقایسه ای میان دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه تربیت معلم تهران [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 38-63]
 • ارزش‌های مشترک بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • ارزش ها و هنجارهای جامعه سخن مدیر مسئول: خرده فرهنگ های انحرافی، امنیت و ضرورت ها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 3-10]
 • ارکان مدیریت منابع انسانی پلیس آموزش و تربیت کارکنان پلیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 208-217]
 • ازدواج اجباری بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • اساتید بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 125-155]
 • استان مهاجرت جوانان، آسیب ها و پیامدهای امنیتی آن [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 42-66]
 • استان چهارمحال و بختیاری ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • استانداردها ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت اول) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 128-156]
 • استان کرمان بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع در شهرستانهای استان کرمان در سال 1393 [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 143-164]
 • استان مازندران چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]
 • استان مازندران تبیین جامعه شناختی تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 81-102]
 • استخدام مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • استخدام گزینش علمی: بسترساز آموزش کارآمد در نیروی پلیس [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 79-93]
 • استخدام کاربرد روان شناسی برای مأموران انتظامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 194-209]
 • استراتژی تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]
 • استراتژی‌   مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (طی سه دهه اخیر) بر اساس چارچوب دایر و هولدر [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 32-59]
 • استرالیا   مطالعه تطبیقی مراکز آموزش عالی پلیس در استرالیا و سوئد و ترکیه با جمهوری اسلامی ایران (در سال 1383) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 9-31]
 • استرس بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • استرس ذهنی تنیدگی روحی - روانی از فشار شغلی و تأثیر آن در عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 110-129]
 • استرس شغلی ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 141-167]
 • استرس شغلی بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • استرس شغلی تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 169-185]
 • استرس شغل پلیس بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • استرس کاری تنیدگی روحی - روانی از فشار شغلی و تأثیر آن در عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 110-129]
 • استقرا حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • استقراء مطالعه تطبیقی علوم پلیسی- جرم‌شناسی در نظام اثبات‌گرایی و اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 127-152]
 • استقرار ارتباطات مؤثر سرمقاله: ارتباط مؤثر عاملی مهم در افزایش کارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 7-10]
 • استقرار نظم و امنیت بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 50-65]
 • استقلال نهاد کشف جرم استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 209-237]
 • استمرار و تداوم راهکارهای جهت نیل به پلیس مطلوب [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 93-101]
 • اسیدپاشی راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • اسلام تاثیر وجدان کاری در کاهش تخلفات اداری از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 35-70]
 • اسلام گزارش نخستین همایش تخصصی ناجا و نظارت همگانی راهبردها و راهکارها [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 91-101]
 • اسلامی نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • اسلامی نقش فرآورده های تصویری در تهاجم فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 86-96]
 • اسلامی سخن مدیر مسئول [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 3-5]
 • اسلامی مفهوم حسبه در قرآن، حدیث و آثار فقهای اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 108-139]
 • اسلامی درآمدی بر دکترین انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 20-67]
 • اسلامی تبیین نظری الگوهای مشارکت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 68-97]
 • اسلامی بررسی استخراج و تطبیق وظایف نیروی انتظامی با امور حسبه اسلامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 124-153]
 • اسلامی سخن مدیر مسئول: امنیت داخلی و رویکرد قضایی و انتظامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 5-10]
 • اسلامی اخلاق پلیسی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 67-87]
 • اسلام‌ (Islam) اهمیت امنیت در اسلام [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 92-116]
 • اسلام‌آباد شهر زنجان تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 33-61]
 • اسناد بین المللی اصول دادرسی عادلانه ناظر بر تحقیقات پلیس/ضابطان دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 41-62]
 • اسناد بین المللی تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • اسناد هویتی تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 47-66]
 • اشتراط رشد در اجرای مجازات اشتراط یا عدم اشتراط رشد در اجرای مجازات قصاص [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 154-181]
 • اصلاح( Reform ) جامعه شناسی مجازات [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 189-209]
 • اصلاحات امیرکبیر واندیشه اصلاحی نظم وامنیت در ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 147-173]
 • اصلاح اجتماعی‌ امام (ره) فرهنگ و اصلاحات (بررسی جامعه شناختی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره فرهنگ) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 92-121]
 • اصلاح رفتار انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • اصلاح ساختار اداری فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس - ارتشاء) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 88-97]
 • اصلاح قانون تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه کیفی: زنان شهر تهران) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 180-210]
 • اصل برائت تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 168-179]
 • اصل رضایت‌مندی مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • اصل قانونی بودن لزوم قانونی بودن مرجع رسیدگی در دادرسی‌های کیفری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 239-267]
 • اصول حاکم‌بر سازمان پلیس چگونگی تطابق پلیس با مقتضیات جامعه در حال تحول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 230-247]
 • اصول عدالت ترمیمی پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 121-146]
 • اضافه کار مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی - قسمت اول [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 108-145]
 • اضافه‌کار مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی (قسمت دوم) [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 146-195]
 • اضافه‌کار مدیریت تضادهای شهری: (قسمت دوم) (بحران موو در شهر فیلادلفیای آمریکا) [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 196-214]
 • اضطرار بررسی ماهیت حقوقی اضطرار [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 116-133]
 • اطاعت پذیری نگرشی تحلیلی به چرایی سلسله مراتب و اطاعت پذیری در آموزش های نظامی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]
 • اطالة دادرسی بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • اطفال قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 45-69]
 • اطفال دادگاه اطفال و تأمین اقدامات تربیتی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 132-149]
 • اطلاعات مدیریت دانش و لزوم توجه به آن در دانشگاه علوم انتظامی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 109-124]
 • اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر فرهنگ سازمانی پلیس [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 92-115]
 • اطلاعات تأثیر اعتماد اجتماعی به عنوان نشانگان سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان پلیس [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 116-149]
 • اطلاعات طرح ایجاد پایگاه اطلاعات دانشگاه و رابطه آن با برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ناجا [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 67-78]
 • اطلاعات بزهکاری پیشرفته (قسمت دوم) جرایم رایانه ای و اینترنتی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 24-53]
 • اطلاعات (تجزیه و تحلیل فاجعه هیزل) فاجعه استادیوم هیزل (قسمت دوم) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 112-143]
 • اطلاعات مروری بر پایگاههای پلیسی در اینترنت (1) مقدمه ای بر شناخت اینترنت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 166-180]
 • اطلاعات ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 130-155]
 • اطلاعات مبانی نظری ساختار تعامل پلیس و مردم [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 32-51]
 • اطلاعات روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 130-167]
 • اطلاع‌رسانی تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • اطلاع‌سازی بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • اطلاق یا تقیید اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 83-104]
 • اعتیاد اثـربخـشی درمان شناختی-رفتاری بـر افزایش امیدواری در افراد معتاد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • اعتیاد بررسی نحوه نگرش رسانه ها به اعتیاد [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 29-57]
 • اعتیاد واکاوی اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن در سطح جامعه ازدیدگاه مقام معظم رهبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتیاد Drug Abuse پدیده شناسی مواد مخدر [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 62-67]
 • اعتیاد به اینترنت جرم‌شناختی فضای اینترنت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 151-171]
 • اعتیاد به مواد مخدر Drug Abuse اعتیاد به موادمخدر در قوانین کیفری [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 82-107]
 • اعتیاد   اعتیاد، تهدیدی آشکار بر امنیت ملی [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 116-135]
 • اعتبار یابی تدوین و اعتبار یابی مدل کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و ساخت ابزار مناسب [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 221-252]
 • اعتباریابی شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]
 • اعتباراجتماعی/ احساس امنیت/ عملکردپلیس/ تعامل پلیس ومردم سنجش اعتبار اجتماعی پلیس [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 141-172]
 • اعتراض‌  نظریه های تحلیل روان شناختی رفتارهای جمعی اعتراض آمیز [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 61-81]
 • اعتقاد شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • اعتماد بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 41-64]
 • اعتماد پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 139-167]
 • اعتماد بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • اعتماد بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 45-60]
 • اعتماد عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • اعتماد پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 23-47]
 • اعتماد مقالات علمی: اعتماد پایه امنیت (بررسی معنا، ابعاد و مؤلفه های اعتماد) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-95]
 • اعتماد مبانی نظری ساختار تعامل پلیس و مردم [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 32-51]
 • اعتماد (Trust بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعة موردی شهر تهران) [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 37-62]
 • اعتماد( Trust ) نقش پلیس در اعتماد سیاسی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 7-35]
 • اعتماد اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-29]
 • اعتماد اجتماعی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • اعتماد اجتماعی درک معنایی و تفسیر شهروندان از اعتماد اجتماعی با تاکید بر عملکرد پلیس در مناطق استحفاظی کلانتری های شهر کرمان براساس نظریه زمینه ای [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 196-226]
 • اعتماد اجتماعی بررسی جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان در سال 1390 [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 127-149]
 • اعتماد اجتماعی بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت) [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 26-39]
 • اعتماد اجتماعی تأثیر اعتماد اجتماعی به عنوان نشانگان سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان پلیس [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 116-149]
 • اعتماد اجتماعی‌ بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • اعتماد به پلیس بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس(مورد مطالعه: شهرستان کاشان) [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • اعتماد به پلیس ارزیابی کیفیت خدمات مبتنی بر طرح مکنا از بُعد رضایت و اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • اعتماد به نفس پلیس و تنش (استرس) «قسمت دوم» [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 166-201]
 • اعتماد به نفس‌ پلیس و تنش (استرس) (قسمت اول) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 160-188]
 • اعتماد پایۀ امنیت مقالات علمی: اعتماد پایه امنیت (بررسی معنا، ابعاد و مؤلفه های اعتماد) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-95]
 • اعتمادسازی شیوه‌های جلب مشارکت رسانه‌ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • اعتماد سیاسی‌ (Political trust) نقش پلیس در اعتماد سیاسی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 7-35]
 • اعتماد/ شاخص/ پلیس/ مشارکت اجتماعی/ احساس امنیت بررسی و تبیین شاخص‌های اعتماد به پلیس [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 7-44]
 • اعتماد عمومی بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 41-64]
 • اعتماد عمومی عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • اعتماد عمومی به پلیس بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 41-64]
 • اعتماد مردم مقالات علمی: اعتماد پایه امنیت (بررسی معنا، ابعاد و مؤلفه های اعتماد) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-95]
 • اعتماد نهادی بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • اعزام به خارج‌ Studying abroad تدابیر قانون استخدامی جدید ناجا در راستای بهسازی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 41-58]
 • اعضای نیروهای مسلح مقالات علمی : بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و تطبیق آن با قانون سال 1371 - قسمت اول [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 12-35]
 • اعضای هیئت‌علمی ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • اعطای ارشدیت‌ Seniority تدابیر قانون استخدامی جدید ناجا در راستای بهسازی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 41-58]
 • اعطای درجه‌ Ranking تدابیر قانون استخدامی جدید ناجا در راستای بهسازی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 41-58]
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر استاندارد پایه بین المللی ناظر بر کارکرد مقامات اجرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 121-139]
 • اعلان نقره ای بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-114]
 • اعمال مجرمانه پول شویی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 98-113]
 • اغتشاش مقالات علمی: روش شناسی شورش های شهری [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 9-23]
 • اغتشاشات به جای سرمقاله: تأملی در حوادث اخیر و عملکرد پلیس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 5-10]
 • افراد پلیس شورش های بریکستون، لندن، 1981 (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 150-177]
 • افراد عادی بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 167-186]
 • افراد مجرم بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 167-186]
 • افراد معتاد اثـربخـشی درمان شناختی-رفتاری بـر افزایش امیدواری در افراد معتاد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • افسر اگاهی تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • افسران بررسی مقایسه میزان رضایت شغلی افسران و درجه داران کلانتری ها (فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 86-113]
 • افسران کاربرد روانشناسی برای مأموران انتظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 84-111]
 • افسران بدبینی پلیس، علل و راهکارها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 144-158]
 • افسران پلیس کاربرد روان شناسی برای مأموران انتظامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 194-209]
 • افسران پلیس کاربرد روانشناسی برای مأموران انتظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 84-111]
 • افسران پلیس بدبینی پلیس، علل و راهکارها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 144-158]
 • افسران پلیس و کاربرد روان‌شناسی کاربرد روان شناسی برای مأموران انتظامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 194-209]
 • افسران پلیس و نقش مدیران آموزش و تربیت کارکنان پلیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 208-217]
 • افسر پلیس قضایی آشنایی با پلیس قضایی فرانسه (افراد وظایف و اختیارات قضایی و مقایسه اجمالی آن با ضابطان قضایی ایران) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 67-81]
 • افسر تشخیص هویت روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 130-167]
 • افسردگی تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-144]
 • افسردگی پلیس و تنش (استرس) «قسمت دوم» [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 166-201]
 • افسردگی‌ پلیس و تنش (استرس) (قسمت اول) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 160-188]
 • افسر زن مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن - قسمت دوم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 102-119]
 • افکار سنجی تأثیر افکار عمومی، افکار سنجی بر مأموریتهای ناجا [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 18-49]
 • افکار سنجی بر مأموریتهای ناجا تأثیر افکار عمومی، افکار سنجی بر مأموریتهای ناجا [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 18-49]
 • افکار عمومی تأثیر افکار عمومی، افکار سنجی بر مأموریتهای ناجا [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 18-49]
 • افکار عمومی‌ نقش و وظیفه پلیس (قسمت آخر) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 122-141]
 • اقتدار پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 139-167]
 • اقتدار بررسی مؤلفه های فرهنگی اقتدار ملی و نقش نیروهای مسلح در آن [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 26-42]
 • اقتدار سخن مدیر مسئول: امنیت داخلی و رویکرد قضایی و انتظامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 5-10]
 • اقتدار ملی بررسی مؤلفه های فرهنگی اقتدار ملی و نقش نیروهای مسلح در آن [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 26-42]
 • اقتدار/ نیرویانتظامی/ امنیت/ امنیت عمومی بررسی تأثیر افزایش اقتدار نیروی انتظامی برامنیت عمومی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 64-89]
 • اقتصاد بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • اقدامات اطلاعاتی عوامل مؤثر بر خودحفاظتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی از دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 95-121]
 • اقدامات رفاهی مقالات علمی: عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-25]
 • اقدام‌های اجتماعی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • اقدام‌های فرهنگی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • اقدام‌های کیفری بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • اقدام‌های وضعی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • اقلیت‌های‌ نژادی‌   نقش و وظیفه پلیس (قسمت آخر) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 122-141]
 • اقناع‌سازی بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • اکراه دام گستری در کشف جرم [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 148-167]
 • ایلام بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]
 • الزامات توسعه سازمانی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 32-49]
 • الگو تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • الگو الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]
 • الگو توسعه سازمانی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 32-49]
 • الگوی بزهکاری تحلیل الگوهای بزهکاری در سکونت گاه های نامتعارف شهرها [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 31-66]
 • الگوی راهبردی شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 1-34]
 • الگوسازی تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • الگوی سروکوال سنجش موفقیت پلیس در تحقق استانداردهای کیفیت خدمات براساس الگوی سروکوال (مورد مطالعه: شهر قم در سال 1394) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • الگوی مداخله پیشگیرانه پلیس تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده‌های شمال غرب کشور) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 120-141]
 • المعونه‌   مدیریت حسبه یا پلیس اسلامی الگویی برای پلیس حال و آینده [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 45-72]
 • الوانی سرمقاله: ارتباط مؤثر عاملی مهم در افزایش کارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 7-10]
 • امام مفهوم حسبه در قرآن، حدیث و آثار فقهای اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 108-139]
 • امام خمینی(ره) امام(ره)، دولت، جوانان [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 75-115]
 • امام خمینی(ره) امام (ره) فرهنگ و اصلاحات (بررسی جامعه شناختی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره فرهنگ) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 92-121]
 • امام علی(ع) آسیب شناسی حکومت ها و جوامع از دیدگاه امام علی (ع) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 12-57]
 • امام علی(ع) تأملی بر مسأله امنیت و ابزارهای ایجاد آن در عصر امام علی (ع) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 57-75]
 • امام علی(ع) Imam Ali(AS) مدیریت بحران در حکومت امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 38-53]
 • امام علی (علیه‌السلام) تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • امام علی علیه‌السلام امنیت از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 11-37]
 • امام علی(ع)و امنیت‌ تأملی بر مسأله امنیت و ابزارهای ایجاد آن در عصر امام علی (ع) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 57-75]
 • امام علی(ع(   امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی (ع) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 30-67]
 • ایمان مقالات علمی: امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم (با تاکید بر امنیت عبادی جانی آزاد زیستن خانوادگی اقتصادی و مکه نماد امن الهی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 7-31]
 • ایمان و اعتقاد راهکارهای جهت نیل به پلیس مطلوب [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 93-101]
 • امیدواری بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 103-120]
 • امیدواری اثـربخـشی درمان شناختی-رفتاری بـر افزایش امیدواری در افراد معتاد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • امر به معروف و نهی از منکر  امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی (ع) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 30-67]
 • امریکا نخبگان نظامی و سیاسی عصر پهلوی (1) [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 134-157]
 • امریکا روش شناسی متغیرهای دخیل در گرایش امریکا به تجدید روابط با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 60-85]
 • ایمنی نقش مدیریت و کنترل ترافیک در ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 80-97]
 • ایمنی ارزیابی سیستم نگهداری کارکنان ناجا از نظر کارکنان و فرماندهان [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 134-160]
 • ایمنی اطلاعات رایانه‌ای‌ Computer Information Security کلاهبرداری رایانه ای (کامپیوتری) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 68-87]
 • امنیت نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • امنیت بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • امنیت تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • امنیت عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • امنیت بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 147-166]
 • امنیت بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد‌مطالعه: شهر سمنان،1397) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 97-124]
 • امنیت بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 217-245]
 • امنیت تحلیل روایی نقش سرمایه معنویِ پلیس در برقراری نظم و امنیت [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 31-64]
 • امنیت بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 195-220]
 • امنیت شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های تامین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 233-257]
 • امنیت نقش فناوری‌های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 29-56]
 • امنیت بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 166-195]
 • امنیت رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 81-112]
 • امنیت تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 75-110]
 • امنیت عوامل مؤثر بر وقوع قتل‌های عمدی شهرستان سنندج (از سال 1381 تا 1386) [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 97-139]
 • امنیت بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس(مورد مطالعه: شهرستان کاشان) [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • امنیت نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • امنیت بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 19-23]
 • امنیت بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 37-52]
 • امنیت ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت) [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 22-53]
 • امنیت مهاجران و سرقت های مسلحانه [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 9-28]
 • امنیت مقدمه ای بر امنیت و مؤلفه های آن [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 38-85]
 • امنیت ارزش ها و امنیت اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 31-46]
 • امنیت کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی های انتظامی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 119-127]
 • امنیت سیره عملی حضرت علی (ع) در استقرار نظم و امنیت [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 77-99]
 • امنیت نقش زبان در تأمین امنیت ملی [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 94-107]
 • امنیت نقش رسانه های گروهی در امنیت داخلی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 6-17]
 • امنیت تأثیر افکار عمومی، افکار سنجی بر مأموریتهای ناجا [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 18-49]
 • امنیت بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 50-65]
 • امنیت تحلیل جامعه شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 8-19]
 • امنیت درآمدی بر دکترین انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 20-67]
 • امنیت سخن مدیر مسئول [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 6-8]
 • امنیت سخن مدیر مسئول: امنیت داخلی و رویکرد قضایی و انتظامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 5-10]
 • امنیت درآمدی بر طرح تدوین «فقه انتظامی» امنیت ملی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 11-39]
 • امنیت امنیت از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 11-37]
 • امنیت گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت سوم) [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • امنیت به جای سرمقاله: درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 7-28]
 • امنیت مقالات علمی: اعتماد پایه امنیت (بررسی معنا، ابعاد و مؤلفه های اعتماد) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-95]
 • امنیت گزارش نخستین همایش تخصصی ناجا و نظارت همگانی راهبردها و راهکارها [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 91-101]
 • امنیت پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 62-72]
 • امنیت مهاجرت جوانان، آسیب ها و پیامدهای امنیتی آن [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 42-66]
 • امنیت فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس - ارتشاء) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 88-97]
 • امنیت مقالات علمی: امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم (با تاکید بر امنیت عبادی جانی آزاد زیستن خانوادگی اقتصادی و مکه نماد امن الهی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 7-31]
 • امنیت فهرست مقالات شماره های قبلی فصلنامه دانش انتظامی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 168-174]
 • امنیتی نیازسنجی توانمندی‎های مورد انتظار مدیران اطلاعاتی و امنیتی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 29-44]
 • امنیتی چگونگی تطابق پلیس با مقتضیات جامعه در حال تحول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 230-247]
 • امنیت‌ تأملی بر مسأله امنیت و ابزارهای ایجاد آن در عصر امام علی (ع) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 57-75]
 • امنیت‌ درآمدی بر امنیت و ابعاد و گستره آن [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 45-75]
 • امنیت Security بررسی آسیب های امنیتی شهرستان دماوند [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 10-32]
 • امنیت (Security معناشناسى امنیت در مکتوبات سیاسى فقهاى شیعه در عصر مشروطیت [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 178-202]
 • امنیت( Security ) نقش پلیس در اعتماد سیاسی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 7-35]
 • امنیت‌ (Security) اهمیت امنیت در اسلام [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 92-116]
 • امنیت (security / (امنیت ملی (security Nation / (امنیت بین المللی (security National /(امنیت جهانی (security Global بررسی تحولات مفهومی امنیت در محیط امنیتی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 7-30]
 • امنیت اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 1-29]
 • امنیت اجتماعی بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • امنیت اجتماعی تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]
 • امنیت اجتماعی تأثیر طرح‌های پلیسی در افزایش امنیت اجتماعی با تأکید بر طرح رعد در منطقه 20 شهر تهران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 65-99]
 • امنیت اجتماعی بررسی رابطه بین رسانه‎های نوین(موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 30- 15 سال شهر تبریز) [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 47-61]
 • امنیت اجتماعی ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی ج.ا.ا و تاثیر آن برامنیت ملی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]
 • امنیت اجتماعی مدیریت دانش در سازمان های پلیسی با تاکید بر امنیت اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 65-90]
 • امنیت اجتماعی نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]
 • امنیت اجتماعی ارزش ها و امنیت اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 31-46]
 • امنیت اجتماعی فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس - ارتشاء) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 88-97]
 • امنیت اجتماعی‌ تأملی در شناخت امنیت اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 139-162]
 • امنیت‌ اجتماعی‌ (Societal security) اهمیت امنیت در اسلام [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 92-116]
 • امنیت اجتماعی‌ Societal Security چیزی شبیه مدینه فاضله (پلیس خدمات بایسته و کنترل شایسته) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 127-140]
 • امنیت اجتماعی‌ (Societal Securtiy) نقش مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتماعی [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 7-33]
 • امنیت اجتماعی. سرقت. غیرایستگاهی بررسی تطبیقی سرقت های ایستگاهی و غیرایستگاهی شهرهای استان زنجان در سال های 1386 و1387 [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 131-155]
 • امنیت اجتماعی شده نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]
 • امنیت اجتماع و آسایش فردی سخن مدیر مسئول [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 3-5]
 • امنیت اجتماعى(security societal feeling بررسى تأثیر پایگاه اجتماعى- اقتصادى و هویت قومى بر احساس امنیت اجتماعى [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 9-36]
 • امنیت اخلاقی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • امنیت اخلاقی اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]
 • امنیت اطلاعات جرایم رایانه ای (کامپیوتری) و اشاعه مفاسد اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 136-145]
 • امنیت اطلاعاتی فرماندهی و کنترل در فضای اطلاعاتی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 72-94]
 • امنیت اقتصادی پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 34-50]
 • امنیت/ امنیت اجتماعی/ امنیت عمومی/ پیشگیری/ حقوق شهروندی/ انضباط اجتماعی نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 7-50]
 • امنیت انسانی تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچه کلان‌شهری از منظر امنیت انسانی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • امنیت تماشاگر بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در کنترل خشونت و حفظ امنیت تماشاگران رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 173-200]
 • امنیت/ جامعةمحلی/ کالبد شهری/روابطاجتماعی/ احساس امنیت نقش ویژگی های کالبدی شهر در روابط اجتماعی و احساس امنیت شهروندان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 31-63]
 • امنیت جانی رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • امنیت/ جمعیت/ جوان/ امنیت اجتماعی/ آسیب‌های اجتماعی بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 165-201]
 • امنیت/ جمهوری اسلامی ایران/ آمریکا/ امنیت عمومی/ تهدید امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات راهبرد امنیتی آمریکا [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 169-194]
 • امنیت داخلی مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • امنیت داخلی امنیت داخلی، جوانان، فرصت ها و تهدیدها [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 10-21]
 • امنیت داخلی و رویکرد قضایی سخن مدیر مسئول: امنیت داخلی و رویکرد قضایی و انتظامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 5-10]
 • امنیت رایانه‌ها جرایم رایانه ای (کامپیوتری) و اشاعه مفاسد اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 136-145]
 • امنیت سایبری پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 163-188]
 • امنیت سیاسی امنیت از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 11-37]
 • امنیت شهری اولویت‌سنجی مناطق شهر اردبیل به منظور کاربست راهبردهای ارتقای امنیت شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 69-92]
 • امنیت عبادی مقالات علمی: امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم (با تاکید بر امنیت عبادی جانی آزاد زیستن خانوادگی اقتصادی و مکه نماد امن الهی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 7-31]
 • امنیت عبادی جانی مقالات علمی: امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم (با تاکید بر امنیت عبادی جانی آزاد زیستن خانوادگی اقتصادی و مکه نماد امن الهی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 7-31]
 • امنیت عمومی ماهیت‌شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 65-87]
 • امنیت عمومی شبکه‌های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1-33]
 • امنیت عمومی بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 153-179]
 • امنیت عمومی بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 45-60]
 • امنیت عمومی تأثیر عزاداری عاشورا بر امنیت عمومی شهرستان زاهدان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 127-139]
 • امنیت عمومی تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • امنیت عمومی بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت) [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 26-39]
 • امنیت عمومی ارزش ها و امنیت اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 31-46]
 • امنیت عمومی تأملی کوتاه درباره آسیب های اجتماعی به عنوان مسئله امنیت عمومی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 9-31]
 • امنیت عمومی/کلانتری/ بهینه سازی امور کلانتری/ افزایش امنیت نقش اقدامات کلانتری‌ها در افزایش سطح امنیت عمومی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 37-63]
 • امنیت عمومی و وحدت ملی فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس - ارتشاء) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 88-97]
 • امنیت فرهنگی امنیت از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 11-37]
 • امنیت مالی رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • امنیت محیطی بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 37-52]
 • امنیت محله‌ای‌ Neighborhood safety پلیس اجتماعی محور و امنیت محله ای (با اشاره به طرح پلیس اجتماع محور ناجا) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • امنیت مرزی تحلیلی بر شاخص‌های جغرافیای انسانی در مدیریت امنیت مرزهای ج ا ا با تأکید بر مرزهای شمال غربی کشور [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 1-36]
 • امنیت ملی تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • امنیت ملی ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی ج.ا.ا و تاثیر آن برامنیت ملی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]
 • امنیت ملی نقش زبان در تأمین امنیت ملی [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 94-107]
 • امنیت ملی نقش رسانه های گروهی در امنیت داخلی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 6-17]
 • امنیت ملی تحلیل جامعه شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 8-19]
 • امنیت ملی National security/ امنیت بین­ المللی International security / تروریست­ ها Terrorists/ سازمان­ های تروریسم Terrorists Organizations / پلیس و مبارزه با تروریسم Police and c ابعاد تروریسم بین المللی و نقش پلیس در مبارزه با آن [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 134-162]
 • امنیت ملی جامعه اطلاعاتی( Information society ) توسعه ارتباطات جمعی و امنیت ملی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 36-73]
 • امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 125-144]
 • امنیت ملی/ مطالبات قومی/ گروه قومی/ قانون اساسی فدرال بررسی نقش قانون اساسی فدرال عراق بر افزایش مطالبات قومی ایران (با تأکید بر کردستان) [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-256]
 • امنیت ملی‌   تأملی در شناخت امنیت اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 139-162]
 • امنیت و آسایش عمومی بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 50-65]
 • امنیت‌   درآمدی بر امنیت در سپهر اندیشه حضرت علی (ع) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 122-138]
 • امنیت‌   تأملی در شناخت امنیت اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 139-162]
 • امور انتظامی حرفه گرایی پلیس [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 144-165]
 • امور انتظامی در برخورد مأموران خوش رفتاری، تخصص و خویشتن داری: توصیه های نجات بخش شغلی مأموران نیروی انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 182-193]
 • امور حسبه مدیریت حسبه یا پلیس اسلامی الگویی برای پلیس حال و آینده [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 45-72]
 • امور حسبه اسلامی بررسی استخراج و تطبیق وظایف نیروی انتظامی با امور حسبه اسلامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 124-153]
 • انتخاب کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 34-52]
 • انتخاب شغل بررسی نگرش دانش آموزان شهر تهران به نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 52-85]
 • انتخاب و انتصاب ناجا برنامه ریزی جانشینی مدیریت یا m.s.p در ناجا [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 130-149]
 • اینترپل بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-114]
 • اینترنت نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • اینترنت بررسی رابطه بین رسانه‎های نوین(موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 30- 15 سال شهر تبریز) [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 47-61]
 • اینترنت بزهکاری پیشرفته (قسمت دوم) جرایم رایانه ای و اینترنتی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 24-53]
 • اینترنت مروری بر پایگاههای پلیسی در اینترنت (1) مقدمه ای بر شناخت اینترنت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 166-180]
 • انتصاب ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]
 • انتظار خدمت انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • انتظام مدیریت حسبه یا پلیس اسلامی الگویی برای پلیس حال و آینده [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 45-72]
 • انتظامی تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • انتظامی فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 153-161]
 • انتظامی نقش فناوری‌های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 29-56]
 • انتظام ملی مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • انتقال مسئولیت نیابتی در حوادث رانندگی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 122-130]
 • انتقال اطلاعات سرمقاله: ارتباط مؤثر عاملی مهم در افزایش کارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 7-10]
 • انحراف بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • انحراف تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • انحرافات اجتماعی تأملی کوتاه درباره آسیب های اجتماعی به عنوان مسئله امنیت عمومی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 9-31]
 • انحرافات اجتماعی( Social deviations ) بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 97-118]
 • انحرافات اجتماعی‌   اعتیاد، تهدیدی آشکار بر امنیت ملی [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 116-135]
 • انحراف اجتماعی واکاوی اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن در سطح جامعه ازدیدگاه مقام معظم رهبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • انحراف پیش سازها بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 179-208]
 • انحلال نکاح بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و پیامدهای فردی و اجتماعی ترک انفاق بر امنیت جامعه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 147-190]
 • اندازه اثر فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 201-225]
 • اندازه‌گیری بهره‌وری الگوی تدوین شاخص های بهره وری ناجا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 73-98]
 • اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش خدمات الگوی تدوین شاخص های بهره وری ناجا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 73-98]
 • اندازه‌گیری عملکرد بهره‌وری نیروی کار الگوی تدوین شاخص های بهره وری ناجا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 73-98]
 • انسان حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • انسان مقدمه ای بر امنیت و مؤلفه های آن [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 38-85]
 • انسان بزهکاری پیشرفته (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 98-123]
 • انسان گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت سوم) [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • انسان به جای سرمقاله: درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 7-28]
 • انسان مقالات علمی: امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم (با تاکید بر امنیت عبادی جانی آزاد زیستن خانوادگی اقتصادی و مکه نماد امن الهی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 7-31]
 • انسجام اجتماعی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • انسجام گروهی شایعه و امنیت عمومی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 131-157]
 • انضباط تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 103-125]
 • انضباط تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 63-71]
 • انضباط انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • انضباط انضباط و رفتارهای مسأله ساز – (قسمت سوم) [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 146-163]
 • انضباط نقش فرماندهان در تقویت مبانی انضباطی کارکنان پلیس [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 50-76]
 • انضباط مثبت انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • انضباط منفی انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • انضباط / نظم/ نقش/ فرمانده/ دانشجویان/ نهادینه کردن/ دانشگاه علوم انتظامی نقش فرماندهان صف دانشجویی در نهادینه کردن انضباط دانشجویان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 181-228]
 • انضباط  انضباط و رفتارهای مسأله ساز [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 160-177]
 • انعطاف تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 63-71]
 • انعطاف پذیرى Flexibility / خلاقیت شغلى Creativity Vocational / مهارت شغلىVocational تأثیر آموزش های دانشگاه علوم انتظامی بر مهارت آموزشی افسران فارغ التحصیل [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • انفجار اطلاعات‌ مدیریت اطلاعات در نیروی انتظامی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 12-29]
 • انفصال از خدمت انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • انقلاب تبیین نظری الگوهای مشارکت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 68-97]
 • انقلابی الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]
 • انقلاب (Revolution /(کمیته (Committee / (انقلاب اسلامی (Revolution Islamic / (امنیت .(Internal Security) داخلی امنیت)/ Security) کمیته انقلاب اسلامی تجربه ای در سپهر پلیس جامعه گرا و مردمی (1357-1362تهران) [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 112-130]
 • انقلاب اسلامی روش شناسی متغیرهای دخیل در گرایش امریکا به تجدید روابط با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 60-85]
 • انگیزش بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 33-57]
 • انگیزش عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 9-25]
 • انگیزه های سرقت بررسی تطبیقی سرقت های ایستگاهی و غیرایستگاهی شهرهای استان زنجان در سال های 1386 و1387 [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 131-155]
 • انگلیسی‌ها نخبگان نظامی و سیاسی عصر پهلوی (1) [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 134-157]
 • انواع محرکهای تنش‌زای حرفه پلیس کاربرد روانشناسی برای مأموران انتظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 84-111]
 • اهداف برنامة درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • اهداف تشکیل سازمان نیروی انتظامی بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 50-65]
 • اهلیت کیفری تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • اهمیت‌ (Importance) اهمیت امنیت در اسلام [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 92-116]
 • اهمیت خبر شایعه و امنیت عمومی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 131-157]
 • اهواز بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • اهواز بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]
 • اورژانس خشونت بلواگران در شورشهای شهر تاتنهام [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 98-115]
 • اورژانس اجتماعی نقش و جایگاه پلیس اطفال در مواجهه با کودک‎آزاری از منظر کارشناسان پلیس و سازمان بهزیستی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 44-61]
 • اولویت‌بندی شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک (موردمطالعه شهر ایلام) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 138-165]
 • اولویت‌های‌ پلیسی‌ نقش و وظیفه پلیس (قسمت آخر) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 122-141]

ب

 • بازار کار Labor market طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 59-84]
 • بازپروری( Rehabilitation ) جامعه شناسی مجازات [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 189-209]
 • بازتولید امنیت اجتماعی ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 55-78]
 • بازجویی چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]
 • بازخوردها نقش فرآورده های تصویری در تهاجم فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 86-96]
 • بازداری رفتاری مقایسه سبک‎های حل مسئله و ویژگی‎های شخصیتی نزاع گران دسته جمعی مراجعه کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 113-127]
 • بازدارندگی( Deterrence ) جامعه شناسی مجازات [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 189-209]
 • بازدارندگی/ ارعاب/ کیفر/ مجازات/ مجرم فرایند بازدارندگی مجازات (موانع و محدودیت ها) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 207-229]
 • بازداشت واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • بازداشت آشنایی با پلیس قضایی فرانسه (افراد وظایف و اختیارات قضایی و مقایسه اجمالی آن با ضابطان قضایی ایران) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 67-81]
 • بازداشت موقت بازداشت موقت در تعارض با حقوق و آزادی اساسی مردم [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 54-67]
 • بازداشت موقت در قانون آیین بازداشت موقت در تعارض با حقوق و آزادی اساسی مردم [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 54-67]
 • بازداشت ناروا جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری) [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]
 • بازرسی واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • بازرسی آشنایی با پلیس قضایی فرانسه (افراد وظایف و اختیارات قضایی و مقایسه اجمالی آن با ضابطان قضایی ایران) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 67-81]
 • بازرسی منازل/ اماکن/ حقوق شهروندی/ قوانین کیفری/ اسناد بینالمللی بازرسی منازل، اماکن و اشیاء اشخاص در حقوق کیفری ایران با رویکرد به اسناد بین المللی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 41-81]
 • بازرسی و ضبط اموال( Search and seizure ) نظارت الکترونیک بر بزهکاران [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 119-153]
 • بازیگران به جای سرمقاله: تأملی در حوادث اخیر و عملکرد پلیس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 5-10]
 • بازیگران حوادث و خشونت‌های سیاسی به جای سرمقاله: تأملی در حوادث اخیر و عملکرد پلیس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 5-10]
 • بافت فرسوده بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]
 • بیان جرایم کارکنان نیروهای مسلح بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (قسمت دوم) مصوب سال 1382 و تطبیق آن با قانون سال [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 20-35]
 • باندهای قاچاق نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • بانک قوامین تأثیر سبک رهبریخدمتگزار بر رغبت شغلی(رجحان شغلی) با تاکید نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 119-145]
 • بیانیه گام دوم انقلاب ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 247-280]
 • بحران الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 29-57]
 • بحران (تجزیه و تحلیل فاجعه هیزل) فاجعه استادیوم هیزل (قسمت دوم) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 112-143]
 • بحران ((Crisis تدوین الگوى جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 64-80]
 • بحران اجتماعی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • بحران اجتماعی مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 79-106]
 • بحران بیکاری تحلیل جامعه شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 8-19]
 • بحران / نقشه جرم / مکان یابی / مراکز انتظامی / سیستم اطلاعات جغرافیایی / تهران پارس شناخت موقعیت بهینه فضا- مکانی مراکز انتظامی شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مطالعه موردی: منطقه تهران پارس [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 83-110]
 • بحران‌ها دنیایی از بحران ها و مدیریت بحران [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 118-140]
 • بحران ها Crise/ مدیریت بحران ها Crisis management/ برنامه ریزی بحران ها Crisis Planning/ تصمیم گیری در بحران ها Crisis decision دنیایی از بحران ها و مدیریت بحران (قسمت اول) [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 114-133]
 • بحرانهای اقتصادی‌ Economical Crises مدیریت بحران در حکومت امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 38-53]
 • بحرانهای سیاسی‌ Political Crises مدیریت بحران در حکومت امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 38-53]
 • بحرانهای‌ نظامی‌ Military Crises مدیریت بحران در حکومت امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 38-53]
 • بخش خدمات پلیس الگوی تدوین شاخص های بهره وری ناجا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 73-98]
 • بدبینی پلیس بدبینی پلیس، علل و راهکارها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 144-158]
 • بدحجابی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • بد حجابی اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]
 • بدرفتاری پلیس مدیریت تضادهای شهری : بحران موو در شهر فیلادلفیای آمریکا - قسمت اول [دوره 4، شماره 1، 1381]
 • برخورد مسئولیت مدنی راننده در حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 95-108]
 • بررسی صحنه جرم بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-24]
 • بررسی علل تکرار سرقت بررسی علل تکرار سرقت در میان سارقان سابقه دار استان تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 36-61]
 • بریکستون شورش های بریکستون، لندن، 1981 (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 150-177]
 • برگه انضباط و رفتارهای مسأله ساز – (قسمت سوم) [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 146-163]
 • برنامه درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • برنامه ریزی آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • برنامه ریزی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • برنامه ریزی کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی های انتظامی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 119-127]
 • برنامه‌ریزی آرمانی‌ (Goal programming) کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 34-52]
 • برنامه ریزی آموزشی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌   مطالعه تطبیقی مراکز آموزش عالی پلیس در استرالیا و سوئد و ترکیه با جمهوری اسلامی ایران (در سال 1383) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 9-31]
 • برنامه ریزی توسعه آموزش عالی طرح ایجاد پایگاه اطلاعات دانشگاه و رابطه آن با برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ناجا [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 67-78]
 • برنامه ریزی جانشینی مدیریت برنامه ریزی جانشینی مدیریت یا m.s.p در ناجا [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 130-149]
 • برنامه‌ریزی جانشینی مدیریت‌ (Management succession planning) کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 34-52]
 • برنامه ریزی درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • برنامه‌ریزی راهبردی‌ Strategic planning طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 59-84]
 • برنامه ریزی ضد اغتشاش مدیریت تضادهای شهری : بحران موو در شهر فیلادلفیای آمریکا - قسمت اول [دوره 4، شماره 1، 1381]
 • برنامه ریزی فناوری جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری های راهبردی سازمان های فناوری محور با تأکید بر سازمان پلیس [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 102-119]
 • برنامه ریزی کامپیوتری مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی - قسمت اول [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 108-145]
 • برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی جانشینی مدیریت یا m.s.p در ناجا [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 130-149]
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی‌ Human resource planning طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 59-84]
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی‌ (Manpower planning) کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 34-52]
 • برنامه های استراتژیک مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی - قسمت اول [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 108-145]
 • برنامه‌های راهبردی‌ مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی (قسمت دوم) [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 146-195]
 • برنامه‌های راهبردی‌ مدیریت تضادهای شهری: (قسمت دوم) (بحران موو در شهر فیلادلفیای آمریکا) [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 196-214]
 • برون‌سپاری شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • برونگرایی تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 63-71]
 • بزه تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • بزه بزهکاری پیشرفته (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 98-123]
 • بزه دیدگان آموزش ضابطان دادگستری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزه دیدگی گردشگران نقش «سامانه اطلاعات جغرافیایی» در پیشگیری وضعی از بزه دیدگی گردشگران خارجی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 143-166]
 • بزهدیده حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • بزه دیده بررسی تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزه‌دیده جلوه‌های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 71-93]
 • بزه‌دیده حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • بزهدیده/ بزهدیدگی/ بزهدیدهشناسی بالینی/ جرمشناسی بالینی/ رفتارمنصفانه (عادلانه)/ بزهکاری درمانگاه بزه دیده و بزه دیدگی و نقش پلیس در آن [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-33]
 • بزه‌دیده‌شناسی حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • بزهکار شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]
 • بزهکار آشنایی با پلیس قضایی فرانسه (افراد وظایف و اختیارات قضایی و مقایسه اجمالی آن با ضابطان قضایی ایران) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 67-81]
 • بزهکار دادگاه اطفال و تأمین اقدامات تربیتی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 132-149]
 • بزهکاری جرم‌شناختی فضای اینترنت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 151-171]
 • بزهکاری رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • بزهکاری بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 19-23]
 • بزه‌کاری بزهکاری پیشرفته (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 98-123]
 • بزه‌کاری بزهکاری پیشرفته (قسمت دوم) جرایم رایانه ای و اینترنتی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 24-53]
 • بزه‌کاری دادگاه اطفال و تأمین اقدامات تربیتی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 132-149]
 • بزه‌کاری نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 116-125]
 • بزهکاری( Delinquency ) بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 97-118]
 • بزهکار( Offender ) نظارت الکترونیک بر بزهکاران [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 119-153]
 • بزه کاری اطفال رویکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر تهران (با تاکید بر نقش پلیس) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 177-200]
 • بزهکاران بزهکاری پیشرفته (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 98-123]
 • بزهکاران بزهکاری پیشرفته (قسمت دوم) جرایم رایانه ای و اینترنتی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 24-53]
 • بزهکاران روان شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 178-207]
 • بزه‌کاری پیشرفته بزهکاری پیشرفته (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 98-123]
 • بزه‌کاری پیشرفته بزهکاری پیشرفته (قسمت دوم) جرایم رایانه ای و اینترنتی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 24-53]
 • بزهکاری نوجوانان تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]
 • بزهکاری‌   سیاست کیفری سخت گیرانه [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 95-121]
 • بی سازمانی اجتماعی تبیین جامعه شناختی تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 81-102]
 • بی‌سازمانی اجتماعی عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • بی‌سازمانی اجتماعی فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 41-68]
 • بستر تحول در نیروی انتظامی سخن مدیر مسئول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 4-7]
 • بعد اجتماعی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • بعد فرهنگی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • بعد مادی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • بعد محیطی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • بیکاری تحلیل جامعه شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 8-19]
 • بلوغ اشتراط یا عدم اشتراط رشد در اجرای مجازات قصاص [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 154-181]
 • بلوغ‌ ( Adolescence ) تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 154-179]
 • بیماران روان شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 178-207]
 • بیمارستان خشونت بلواگران در شورشهای شهر تاتنهام [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 98-115]
 • بیمارستانهای تخصصی روان شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 178-207]
 • بینش اولویت‌بندی شاخص‌های اسلامی موفقیت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 24-45]
 • بینش حرفه‌ای بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • بی نظمی اجتماعی رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • بهار فهرست مقالات شماره های قبلی فصلنامه دانش انتظامی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 168-174]
 • بهبود سازمان‌ Organizational development تدابیر قانون استخدامی جدید ناجا در راستای بهسازی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 41-58]
 • بهبود مداوم مدیریت دانش و لزوم توجه به آن در دانشگاه علوم انتظامی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 109-124]
 • بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 25-47]
 • بهره وری بررسی رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 142-161]
 • بهره وری راهکارهای جهت نیل به پلیس مطلوب [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 93-101]
 • بهره‌وری ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • بهره‌وری طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]
 • بهره‌وری الگوی تدوین شاخص های بهره وری ناجا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 73-98]
 • بهره‌وری‌ (Productivity) مطالعه تطابق تواناییهای فردی و شخصیتی شاغلان ناجا با شغل و تأثیر آن در عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 53-70]
 • بهره وری/ کلانتری و پاسگاه/ ارزیابی/ پایوران ارزیابی بهره وری کلانتری و پاسگاه های نیروی انتظامی (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم) [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 137-163]
 • بهنگامی طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]
 • بهینه‌سازی‌ سازمان‌ Organazation optimization تدابیر قانون استخدامی جدید ناجا در راستای بهسازی کارکنان [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 41-58]
 • به هم پیوستگی راهکارهای جهت نیل به پلیس مطلوب [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 93-101]
 • بیوتروریسم بیوتروریسم و نقش نیروی انتظامی در مبارزه با آن [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 80-91]
 • بومی‌سازی بررسی عوامل تأثیرگذار بر یادگیری کارکنان نیروی انتظامی (موردمطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندرعباس) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 143-166]

پ

 • پایایی هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 21-40]
 • پایبندی به اخلاق تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • پایبندی دینی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تمایل به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان استان کردستان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 81-102]
 • پارادایم آجیل پارسونز الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 81-106]
 • پارک احساس امنیت شهروندان در پارک های شهری اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • پاسخ آنی پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 83-102]
 • پاسخگویی تأثیر رویکرد جامعه محوری بر عملکرد پلیس [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-38]
 • پاکستان مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • پایگاه اجتماعی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 93-113]
 • پایگاه اطلاعاتی طرح ایجاد پایگاه اطلاعات دانشگاه و رابطه آن با برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ناجا [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 67-78]
 • پایگاه اطلاعاتی مروری بر پایگاههای پلیسی در اینترنت (1) مقدمه ای بر شناخت اینترنت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 166-180]
 • پایگاه اقتصادی بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]
 • پایگاه اقتصادی – اجتماعی بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان سنندج [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • پایگاههای پلیسی در اینترنت مروری بر پایگاههای پلیسی در اینترنت (1) مقدمه ای بر شناخت اینترنت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 166-180]
 • پیامد تحلیل ادراک افراد از پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیامد اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیامد امنیتی انتظامی شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 116-137]
 • پیامد فریب مطالعه کیفی روایت قربانیان از چالش ها و راهبردهای پس از فریب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 65-100]
 • پیامدهای خرده‌فرهنگ انحرافی سخن مدیر مسئول: خرده فرهنگ های انحرافی، امنیت و ضرورت ها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 3-10]
 • پیامد‌های طلاق بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و پیامدهای فردی و اجتماعی ترک انفاق بر امنیت جامعه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 147-190]
 • پان بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • پان‌ترکیسم بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • پدیده بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • پدیده جرم و بزه‌کاری سخن مدیر مسئول [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 6-8]
 • پدیده خرده‌فرهنگ های منحرف سخن مدیر مسئول: خرده فرهنگ های انحرافی، امنیت و ضرورت ها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 3-10]
 • پدیده‌شناسی اعتیاد Drug Phenomonology پدیده شناسی مواد مخدر [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 62-67]
 • پذیرش ارائه الگوی مناسب فرآیند پذیرش زندانیان جدیدالورود در زندان‎های ایران و مقایسه تطبیقی آن با چهار کشور استرالیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 101-113]
 • پرخاشگری تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-144]
 • پرداخت دیه جامعه شناسی مجازات [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 189-209]
 • پرسش‌نامه استاندارد شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]
 • پرسش‌نامه جرم و خشونت هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 21-40]
 • پروتئینوری/ رژه/ دانشجو/ دانشگاه علوم انتظامی/ پروتئین اداری تأثیر یک نوبت تمرین رژه بر میزان پروتئین ادراری دانشجویان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 173-183]
 • پیروزی انقلاب اسلامی روش شناسی متغیرهای دخیل در گرایش امریکا به تجدید روابط با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 60-85]
 • پژوهش ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • پژوهش Research / رویکرد پژوهش محورى approach Oriented آسیب شناسى پژوهش در دافوس [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 79-98]
 • پژوهشگران سخن مدیر مسئول [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 6-8]
 • پست الکترونیکی بزهکاری پیشرفته (قسمت دوم) جرایم رایانه ای و اینترنتی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 24-53]
 • پست الکترونیکی مروری بر پایگاههای پلیسی در اینترنت (1) مقدمه ای بر شناخت اینترنت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 166-180]
 • پست های کلیدی برنامه ریزی جانشینی مدیریت یا m.s.p در ناجا [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 130-149]
 • پسر( Boy ) تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 154-179]
 • پیش‌بینی رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 81-112]
 • پیش‌بینی عناوین استقرار نظم بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 50-65]
 • پیش بینی فناوری جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری های راهبردی سازمان های فناوری محور با تأکید بر سازمان پلیس [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 102-119]
 • پیشران نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]
 • پیشرفت بزهکاری پیشرفته (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 98-123]
 • پیشگیری رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • پیشگیری مدیریت بحران مبتنی بر سامانه‌های تصمیم یار [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 89-112]
 • پیشگیری بررسی هم‌راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • پیشگیری عوامل مؤثر بر خودحفاظتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی از دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 95-121]
 • پیشگیری مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • پیشگیری تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • پیشگیری فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 153-161]
 • پیشگیری نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • پیشگیری تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]
 • پیشگیری رویکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه کاری دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر تهران (با تاکید بر نقش پلیس) [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 177-200]
 • پیشگیری بررسی عوامل موثر بر قانون‌گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه(مورد مطالعه: شهر گرگان) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 130-152]
 • پیشگیری کارکرد آموزشی هشدارهای پلیسی رسانه ملی در پیشگیری از سرقت خودرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشگیری مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 22-41]
 • پیشگیری صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-142]
 • پیشگیری جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • پیشگیری تحلیل ادراک افراد از پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشگیری" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • پیشگیری( Prevention ) بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 97-118]
 • پیشگیری اجتماعی نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پیشگیری اجتماعی چالش‌های پیشگیری انتظامی و اجتماعی ازجرایم رسانه‌های نوپدید(مورد مطالعه اتاق‌های گفتگوی کلاب هاوس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشگیری اجتماعی سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • پیشگیری اجتماعی از اسیدپاشی راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 1-31]
 • پیشگیری از ارتکاب‌ جرم‌ Crime Prevention روان شناسی پیشگیری از ارتکاب جرم (قسمت دوم) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 188-216]
 • پیش‌گیری از بزه‌کاری نوجوانان نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 116-125]
 • پیشگیری از تکرار جرم سازوکارهای اجرایی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 71-96]
 • پیشگیری از جرایم فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 1-36]
 • پیشگیری از جرایم پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 34-50]
 • پیشگیری از جرم ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 157-180]
 • پیشگیری از جرم تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • پیشگیری از جرم راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 69-84]
 • پیشگیری از جرم پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 163-188]
 • پیشگیری از جرم رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 1-31]
 • پیشگیری از جرم نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پیشگیری از جرم شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 205-232]
 • پیشگیری از جرم چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]
 • پیشگیری از جرم نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی متحرک در پیشگیری از جرم [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 131-160]
 • پیشگیری از جرم تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی(مورد مطالعه قرارگاه شمال) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 161-191]
 • پیشگیری از جرم شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 1-34]
 • پیشگیری از جرم تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 174-200]
 • پیشگیری از جرم آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 107-133]
 • پیشگیری از جرم (Prevention Crime) بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعى رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 129-158]
 • پیشگیری از جرم و بزهکاری (Crime prevention and delinquency)/ اقتدار (Authority)/ پلیس مقتدر (Athoritative police) درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه پلیس از جرم [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 15-30]
 • پیشگیری از سرقت چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • پیشگیری از سرقت میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • پیشگیری از سرقت راهکارهای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان در سال 1390 [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 117-143]
 • پیشگیری از قاچاق الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به‌منظور پیشگیری از قاچاق کالا [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 148-173]
 • پیشگیری از مصرف اعتیاد Drug Prevention پدیده شناسی مواد مخدر [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 62-67]
 • پیشگیری از مصرف اعتیاد   اعتیاد، تهدیدی آشکار بر امنیت ملی [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 116-135]
 • پیش‌گیری از وقوع جرم پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 62-72]
 • پیشگیری انتظامی شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 85-102]
 • پیشگیری انتظامی کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی سرقت منزل در کانون های جرم خیز (مورد مطالعه شهر قزوین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 180-208]
 • پیشگیری انتظامی چالش‌های پیشگیری انتظامی و اجتماعی ازجرایم رسانه‌های نوپدید(مورد مطالعه اتاق‌های گفتگوی کلاب هاوس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشگیری انتظامی از جرم شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 1-34]
 • پیشگیری بزهکاری ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر بزهکاری با استفاده از راهبردهای پیشگیری جرم با طراحی محیطی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 51-74]
 • پیشگیری بزهکار محور سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • پیشگیری پلیسی بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • پیشگیری پلیسی نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • پیشگیری جامعه‌مدار نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]
 • پیشگیری رشد‌مدار تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]
 • پیشگیری زودهنگام تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]
 • پیشگیری کیفری نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پیشگیری کیفری پیشگیری کیفری از کلاهبرداری اینترنتی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • پیشگیری کیفری از اسیدپاشی راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • پیشگیری وضعی بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • پیشگیری وضعی راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 69-84]
 • پیشگیری وضعی نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پیشگیری وضعی تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]
 • پیشگیری وضعی از اسیدپاشی راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • پیشگیری وضعی از جرم ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • پیشگیری وضعی از جرم راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 89-118]
 • پیشگیری وضعی از جرم نقش «سامانه اطلاعات جغرافیایی» در پیشگیری وضعی از بزه دیدگی گردشگران خارجی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 143-166]
 • پیشگیری وکاهش پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 169-198]
 • پیشگیری‌   بستن کوچه ها و معابر و کاهش جرم [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 163-186]
 • پیک تردد ساعتی تحلیل انرژی های هدر رفته ناشی از تراکم ترافیک در بزرگراه شهید همت و بررسی نظریه کرایتون در مورد آن [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 180-188]
 • پیکره‌بندی‌ فضایی ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • پلیس نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 71-94]
 • پلیس بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 147-169]
 • پلیس سنجش موفقیت پلیس در تحقق استانداردهای کیفیت خدمات براساس الگوی سروکوال (مورد مطالعه: شهر قم در سال 1394) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • پلیس شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]
 • پلیس بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]
 • پلیس تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • پلیس شیوه‌های جلب مشارکت رسانه‌ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • پلیس مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • پلیس پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران) [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 121-146]
 • پلیس اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • پلیس مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی افراد کارآمد و ناکارآمد در پنج رسته مأموریتی نیروی انتظامی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 41-60]
 • پلیس فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 143-162]
 • پلیس مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • پلیس تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • پلیس تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 67-83]
 • پلیس نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]
 • پلیس حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • پلیس نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • پلیس تبیین وظایف پلیس از دیدگاه فقهی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 105-124]
 • پلیس شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • پلیس تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • پلیس ضابطان در آینه­ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 177-214]
 • پلیس حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • پلیس سازوکارهای اجرایی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 71-96]
 • پلیس بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد‌مطالعه: شهر سمنان،1397) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 97-124]
 • پلیس بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 217-245]
 • پلیس تحلیل روایی نقش سرمایه معنویِ پلیس در برقراری نظم و امنیت [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 31-64]
 • پلیس نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پلیس ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 107-130]
 • پلیس رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 211-240]
 • پلیس کارکرد کیفر در جرایم زیست محیطی در پرتو مداخلات پلیسی با تأکید بر تحریق جنگل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 269-296]
 • پلیس جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی ، حقوق نوشته و ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 181-204]
 • پلیس عدالت‌ترمیمیِ فناورانه با تأکید بر نقش پلیس [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 73-105]
 • پلیس تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 174-200]
 • پلیس مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • پلیس سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • پلیس بررسی نقش میانجی رابطه رهبر و پیرو بر رابطه بین رفتار شهروندی و عدالت سازمانی (مورد مطالعه: ستادهای تخصصی ناجا) [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 18-44]
 • پلیس بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 45-60]
 • پلیس نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • پلیس رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 121-130]
 • پلیس عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • پلیس تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]
 • پلیس تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • پلیس پلیس و تنش (استرس) «قسمت دوم» [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 166-201]
 • پلیس درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات پلیسی در ایران معاصر [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 12-37]
 • پلیس بررسی نگرش دانش آموزان شهر تهران به نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 52-85]
 • پلیس پلیس و جامعه [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 86-107]
 • پلیس مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • پلیس جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری های راهبردی سازمان های فناوری محور با تأکید بر سازمان پلیس [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 102-119]
 • پلیس جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • پلیس پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 23-47]
 • پلیس آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 107-133]
 • پلیس بررسی تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیس شخصیت و خرده فرهنگ پلیسی [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 150-161]
 • پلیس تأملی کوتاه درباره آسیب های اجتماعی به عنوان مسئله امنیت عمومی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 9-31]
 • پلیس خشونت بلواگران در شورشهای شهر تاتنهام [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 98-115]
 • پلیس شورش واتس، سال 1965 یک مطالعه موردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 140-149]
 • پلیس درآمدی بر دکترین انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 20-67]
 • پلیس کاربرد روان شناسی برای مأموران انتظامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 194-209]
 • پلیس خوش رفتاری، تخصص و خویشتن داری: توصیه های نجات بخش شغلی مأموران نیروی انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 182-193]
 • پلیس چگونگی تطابق پلیس با مقتضیات جامعه در حال تحول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 230-247]
 • پلیس کاربرد روانشناسی برای مأموران انتظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 84-111]
 • پلیس حرفه گرایی پلیس [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 144-165]
 • پلیس مروری بر پایگاههای پلیسی در اینترنت (1) مقدمه ای بر شناخت اینترنت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 166-180]
 • پلیس شورش های بریکستون، لندن، 1981 (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 150-177]
 • پلیس آموزش و تربیت کارکنان پلیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 208-217]
 • پلیس به جای سرمقاله: تأملی در حوادث اخیر و عملکرد پلیس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 5-10]
 • پلیس مقالات علمی: اعتماد پایه امنیت (بررسی معنا، ابعاد و مؤلفه های اعتماد) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-95]
 • پلیس بدبینی پلیس، علل و راهکارها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 144-158]
 • پلیس سرمقاله: ارتباط مؤثر عاملی مهم در افزایش کارآمدی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 7-10]
 • پلیس گزارش نخستین همایش تخصصی ناجا و نظارت همگانی راهبردها و راهکارها [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 91-101]
 • پلیس اخلاق پلیسی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 67-87]
 • پلیس ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 130-155]
 • پلیس مبانی نظری ساختار تعامل پلیس و مردم [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 32-51]
 • پلیس تفتیش منازل و ملاحظات حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 52-72]
 • پلیس روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 130-167]
 • پلیس فهرست مقالات شماره های قبلی فصلنامه دانش انتظامی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 168-174]
 • پلیس رابطه بین سرمایه اجتماعی، جهت‌گیری ورزشی و مشارکت تفریحی دانشجویان نیروی انتظامی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه انتظامی امین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیس‌ نقش و وظیفه پلیس (قسمت آخر) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 122-141]
 • پلیس‌ پلیس و تنش (استرس) (قسمت اول) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 160-188]
 • پلیس 011 Police 110 تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی (پلیس 110) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 54-61]
 • پلیس‌ Police پلیس اجتماعی محور و امنیت محله ای (با اشاره به طرح پلیس اجتماع محور ناجا) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • پلیس‌ Police چیزی شبیه مدینه فاضله (پلیس خدمات بایسته و کنترل شایسته) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 127-140]
 • پلیس‌ (Police) مطالعه تطابق تواناییهای فردی و شخصیتی شاغلان ناجا با شغل و تأثیر آن در عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 53-70]
 • پلیس اجتماعی‌ Community Policing تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 12-28]
 • پلیس اجتماع‌محور Community Policing پلیس اجتماعی محور و امنیت محله ای (با اشاره به طرح پلیس اجتماع محور ناجا) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • پلیس ایران شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 205-232]
 • پلیس اطفال نقش و جایگاه پلیس اطفال در مواجهه با کودک‎آزاری از منظر کارشناسان پلیس و سازمان بهزیستی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 44-61]
 • پلیس اطلاعات‌محور نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 93-115]
 • پلیس آگاهی تعیین وضعیت ادراک مردم از سلامت اداری در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]
 • پلیس آگاهی بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-188]
 • پلیس بین‌الملل ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 27-52]
 • پلیس پیشگیری طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • پلیس پییشگیری بررسی برخی استرس های درون سازمانی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 147-175]
 • پلیس ترمیمی کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 61-88]
 • پلیس جامعه محور عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 93-113]
 • پلیس جامعه محور پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 131-147]
 • پلیس جامعه محور تأثیر اعتماد اجتماعی به عنوان نشانگان سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان پلیس [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 116-149]
 • پلیس جامعه محور" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • پلیس جامعه‌محور تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • پلیس جامعه‌محور رفتار شهروندی سازمان کارکنان پلیس جامعه محور [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 7-22]
 • پلیس جامعه محور (Community policing) مدیریت راهبردی در پلیس (نقش مدیر راهبردی) [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 137-145]
 • پلیس جامعه محور( Community policing نقش پلیس در اعتماد سیاسی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 7-35]
 • پلیس/ جغرافیای سیاسی/ جهانی شدن/ «پایان جغرافیا» / امنیت/ قدرت تأثیر جهانی شدن بر دانش پلیسی از منظر جغرافیای سیاسی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 7-30]
 • پلیس جوان الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]
 • پلیس حرفه‌ای‌ Professional Police تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی (پلیس 110) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 54-61]
 • پلیس دانش محور مدیریت دانش در سازمان های پلیسی با تاکید بر امنیت اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 65-90]
 • پلیس دانش محور به سوی پلیس دانش محور [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • پلیس راه پلیس راه از آغاز تا کنون [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 82-118]
 • پلیس راهنمایی و رانندگی( Traffic Police ) بررسی نقش آگهی های (تیزرهای) تلویزیونی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در کاهش جرایم رانندگی در تهران بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 74-96]
 • پلیس راهور مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 67-101]
 • پلیس زن مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن - قسمت دوم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 102-119]
 • پلیس سایبر فرماندهی و کنترل در فضای اطلاعاتی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 72-94]
 • پلیس سنتی کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 61-88]
 • پلیس شایسته تدوین الگوی هوش پلیس شایسته [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • پلیس علمی عوامل مؤثر بر وقوع قتل‌های عمدی شهرستان سنندج (از سال 1381 تا 1386) [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 97-139]
 • پلیس فتا بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-188]
 • پلیس قانون‌مدار نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون‌مدار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 79-103]
 • پلیس قضایی بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • پلیس قضایی آشنایی با پلیس قضایی فرانسه (افراد وظایف و اختیارات قضایی و مقایسه اجمالی آن با ضابطان قضایی ایران) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 67-81]
 • پلیس قضایی سرمقاله: کنکاشی بر تشکیل مجدد پلیس قضایی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 6-11]
 • پلیس/ کنترل مسئله محور/ مسائل اجتماعی/ سیاست جنایی رویکرد مسئله محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 191-224]
 • پلیس متخصص ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی‌های پلیس [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • پلیس‌ مردمی‌ Community Police تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی (پلیس 110) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 54-61]
 • پلیس / مسئله / حل مسئله / پیشگیری وضعی از جرم بررسی میزان بهره گیری کارکنان کلانتری‌های شهر کرج از رویکردهای علمی پیشگیری از جرم در سال 1389 (بررسی رویکرد حل مسئله در پیشگیری وضعی) [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 63-96]
 • پلیس مطلوب راهکارهای جهت نیل به پلیس مطلوب [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 93-101]
 • پلیس مطلوب گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت سوم) [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • پلیس مطلوب گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت چهارم) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 29-48]
 • پلیس مطلوب (قسمت پنجم) پلیس مطلوب (قسمت پنجم) [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 34-54]
 • پلیس ویژه اطفال و نوجوانان قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 45-69]
 • پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • پلیس/ وظیفة مراقبت/ مسئولیت مدنی/ تقصیر/ مصونیت مسئولیت مدنی پلیس در نقض وظیفة مراقبت [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 238-270]
 • پلیس‌   مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (طی سه دهه اخیر) بر اساس چارچوب دایر و هولدر [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 32-59]
 • پلیس‌   بستن کوچه ها و معابر و کاهش جرم [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 163-186]
 • پلیس‌   مطالعه تطبیقی مراکز آموزش عالی پلیس در استرالیا و سوئد و ترکیه با جمهوری اسلامی ایران (در سال 1383) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 9-31]
 • پویانمایی(انیمیشن)( Animation ) بررسی نقش آگهی های (تیزرهای) تلویزیونی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در کاهش جرایم رانندگی در تهران بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 74-96]
 • پوزیتیویسم حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • پوست شورش واتس، سال 1965 یک مطالعه موردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 140-149]
 • پول درآمدی بر پول شویی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 68-83]
 • پول ابعاد پول شویی و روش های مبارزه با آن [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 96-115]
 • پول پول شویی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 98-113]
 • پول‌شویی درآمدی بر پول شویی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 68-83]
 • پول‌شویی ابعاد پول شویی و روش های مبارزه با آن [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 96-115]
 • پول‌شویی پول شویی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 98-113]
 • پیوند اجتماعی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 145-168]
 • پیوند اجتماعی- محلی فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 41-68]
 • پیوند افتراقی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 145-168]

ت

 • تاب‌آوری بررسی اثـربخـشی معنادرمانی به شیوه گروهـی بر ارتقاء سرمایه روان‌شناختیِ افراد معتاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 103-120]
 • تاتنهام خشونت بلواگران در شورشهای شهر تاتنهام [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 98-115]
 • تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی تحلیل جامعه شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 8-19]
 • تأثیر افکار عمومی تأثیر افکار عمومی، افکار سنجی بر مأموریتهای ناجا [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 18-49]
 • تاریخچة پلیس زن مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن - قسمت دوم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 102-119]
 • تاریخچه ژنتیک‌ Genetics History تاریخچه علم ژنتیک و کاربرد آن در کشف علمی جرایم [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 88-97]
 • تامین اجتماعی ارزش ها و امنیت اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 31-46]
 • تأمین‌ منابع انسانی‌ مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (طی سه دهه اخیر) بر اساس چارچوب دایر و هولدر [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 32-59]
 • تبانی بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 51-81]
 • تبلیغ نقش رسانه های گروهی در امنیت داخلی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 6-17]
 • تبلیغات تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • تبلیغات( Advertising ) بررسی نقش آگهی های (تیزرهای) تلویزیونی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در کاهش جرایم رانندگی در تهران بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 74-96]
 • تبیین سخن سردبیر [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 2-5]
 • تبیین تبیین تئوریکی و جامعه شناختی جرائم شهری [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 6-37]
 • تبیین ارتباطی تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • تبیین علمی نظم اجتماعی سخن سردبیر [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 2-5]
 • تبیین مفاهیم ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 55-78]
 • تجدید روابط با جمهوری اسلامی روش شناسی متغیرهای دخیل در گرایش امریکا به تجدید روابط با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 60-85]
 • تجربه‌اندوزی بررسی عوامل تأثیرگذار بر یادگیری کارکنان نیروی انتظامی (موردمطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندرعباس) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 143-166]
 • تجزیه طلبی بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • تجزیه و تحلیل بحرانها Crisis Analysis شورش های بریکستون، لندن، 1981 (قسمت دوم) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 148-175]
 • تجزیه و تحلیل شغل‌ Job analysis طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 59-84]
 • تحت نظر تاثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر (با تاکید برحق تماس با خانواه، حق معاینه پزشکی و حق اطلاع از حقوق خود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحت‌نظر تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • تحت‌‌ نظرگاه مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • تحریق کارکرد کیفر در جرایم زیست محیطی در پرتو مداخلات پلیسی با تأکید بر تحریق جنگل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 269-296]
 • تحریک به جرم رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 35-51]
 • تحریم تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • تحصیلات بررسی رابطه بین تحصیلات و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (بررسی موردی قوانین و مقررات) [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 43-56]
 • تحقیقات ابتدایی آشنایی با پلیس قضایی فرانسه (افراد وظایف و اختیارات قضایی و مقایسه اجمالی آن با ضابطان قضایی ایران) [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 67-81]
 • تحقیقات­ ابتدایی واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • تحقیقات پلیسی اصول دادرسی عادلانه ناظر بر تحقیقات پلیس/ضابطان دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 41-62]
 • تحقیقات پلیسی استانداردهای دادرسی عادلانه در فرآیند تحقیقات پلیسی در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]
 • تحقیقات فعالانه رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 35-51]
 • تحقیق و توسعه تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]
 • تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 47-67]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 157-180]
 • تحلیل جرایم تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 63-91]
 • تحلیل عاملی تأییدی هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 21-40]
 • تحلیل فضایی شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]
 • تحلیل محتوا تأثیر افکار عمومی، افکار سنجی بر مأموریتهای ناجا [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 18-49]
 • تحلیل مضمون شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 85-102]
 • تحلیل مکانی تحلیل مکانی کانون‌های وقوع جرائم نزاع، درگیری و شرارت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعه موردی: شهر قم [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 95-117]
 • تحلیل مکانی-فضایی کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت پیشگیری از جرم کیف‌قاپی (موردمطالعه شهر بابل سال 1396) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • تحول سخن مدیر مسئول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 4-7]
 • تحول چگونگی تطابق پلیس با مقتضیات جامعه در حال تحول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 230-247]
 • تحـولات هسته ای تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • تحول اجتماعی اقتصاد ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت) [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 22-53]
 • تحویل کنترل تحلیلی بر تحویل کنترل شده [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 110-131]
 • تحویل کنترل‌شده تحلیلی بر تحویل کنترل شده [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 110-131]
 • تخریب نظم اجتماعی سخن مدیر مسئول: خرده فرهنگ های انحرافی، امنیت و ضرورت ها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 3-10]
 • تخصص خوش رفتاری، تخصص و خویشتن داری: توصیه های نجات بخش شغلی مأموران نیروی انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 182-193]
 • تخصیص چند معیاره‌ (Multi Criteria Assignment) کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 34-52]
 • تخصص گرایی استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 209-237]
 • تخیل‌ Imagination چیزی شبیه مدینه فاضله (پلیس خدمات بایسته و کنترل شایسته) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 127-140]
 • تخلف بررسی رابطه بین تحصیلات و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (بررسی موردی قوانین و مقررات) [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 43-56]
 • تخلفات چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]
 • تخلفات اداری تاثیر وجدان کاری در کاهش تخلفات اداری از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 35-70]
 • تخلفات رانندگی نقش تقصیر و تخلف از مقررات رانندگی در میزان مسؤولیت [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 67-89]
 • تدابیر نظارتی شناسایی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی موانع و محدودیت های نظارت پذیری مجرمان [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]
 • تدبیر درآمدی بر امنیت در سپهر اندیشه حضرت علی (ع) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 122-138]
 • تدوین دکترین و راه‌برد انتظامی سخن مدیر مسئول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 4-7]
 • ترافیک پلیس راه از آغاز تا کنون [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 82-118]
 • ترافیک نقش ارتباطات در کاهش تقاضای سفر و تراکم ترافیک [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 158-169]
 • ترافیک رشد و نمو کودک و رفتار ترافیکی او [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 170-185]
 • تریاک بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • تیراندازی اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • تیراندازی ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 107-130]
 • تیراندازی سهوی بررسی عوامل مؤثر بر تیراندازی سهوی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 51-64]
 • تربیت نقش فرآورده های تصویری در تهاجم فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 86-96]
 • تربیت دادگاه اطفال و تأمین اقدامات تربیتی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 132-149]
 • تربیت آموزش و تربیت کارکنان پلیس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 208-217]
 • تربیت نظامی فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 123-149]
 • ترس مقالات علمی: نظم و تربیت پلیس در پرتو کرامت [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 11-19]
 • ترس از جرم عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 125-149]
 • ترس از جرم فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 41-68]
 • ترس از جرم بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 147-166]
 • ترک خدمت‌ (Turnover) مطالعه تطابق تواناییهای فردی و شخصیتی شاغلان ناجا با شغل و تأثیر آن در عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 53-70]
 • ترک فعل مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 67-101]
 • ترک نفقه بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و پیامدهای فردی و اجتماعی ترک انفاق بر امنیت جامعه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 147-190]
 • ترکیه‌ مطالعه تطبیقی مراکز آموزش عالی پلیس در استرالیا و سوئد و ترکیه با جمهوری اسلامی ایران (در سال 1383) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 9-31]
 • تروریسم نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 125-144]
 • تروریسم رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 81-112]
 • تروریسم سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • تروریسم" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • تیزر( Tizer ) بررسی نقش آگهی های (تیزرهای) تلویزیونی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در کاهش جرایم رانندگی در تهران بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 74-96]
 • تسهیم اطلاعات تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • تسهیم دانش رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • تشخیص ارائه الگوی مناسب فرآیند پذیرش زندانیان جدیدالورود در زندان‎های ایران و مقایسه تطبیقی آن با چهار کشور استرالیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 101-113]
 • تشخیص هویت روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 130-167]
 • تشخیص هویت سان روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 130-167]
 • تشخیص هویت گروهی روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 130-167]
 • تشخیص هویت ویدیویی روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 130-167]
 • تشدید تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • تشکیل پلیس قضایی سرمقاله: کنکاشی بر تشکیل مجدد پلیس قضایی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 6-11]
 • تشکیل سازمان ضابطان قوه قضاییه سرمقاله: کنکاشی بر تشکیل مجدد پلیس قضایی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 6-11]
 • تشکیل سازمان نیروی انتظامی امر بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 50-65]
 • تشکیل مجدد پلیس قضایی سرمقاله: کنکاشی بر تشکیل مجدد پلیس قضایی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 6-11]
 • تشهیر بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 153-179]
 • تشویق انضباط و رفتارهای مسأله ساز – (قسمت سوم) [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 146-163]
 • تصادف بررسی میزان تأثیر طرح‌های ترافیکی بر بروز سوانح رانندگی مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 215-243]
 • تصادف‌ Accident روش های آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 85-108]
 • تصادفات رشد و نمو کودک و رفتار ترافیکی او [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 170-185]
 • تصادفات جاده ای بررسی رابطه بین سلامت روانی و کیفیت خواب رانندگان و میزان تصادفات جاده ای [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 58-66]
 • تصادفات جاده‌ای تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده‌های شمال غرب کشور) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 120-141]
 • تصادفات جاده ای/ رگرسیون لجستیک/ رگرسیون درختی/ رگرسـیون/ جـداول تـوافقی/ مخـاطره شدت تصادف/ بخت در تصادف غیر منجر به فوت بررسی علل و عوامل موثر در کاهش تصادفات جادهای ایران با استفاده ازمدل های رگرسیونی LR و CRT و G [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 77-106]
 • تصمیم‌سازی‌ (Decision Making) کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 34-52]
 • تصمیم گیری حل مسئله و تصمیم گیری (قسمت دوم) [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 140-160]
 • تصمیم گیری الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 63-80]
 • تصمیم‌گیری شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 151-183]
 • تصمیم‌گیری‌ Decision Making حل مسئله و تصمیم گیری (قسمت اول) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 141-164]
 • تصمیم‌گیری جمعی‌ Corporaate decision-making پلیس اجتماعی محور و امنیت محله ای (با اشاره به طرح پلیس اجتماع محور ناجا) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • تصمیم‌گیری در بحران‌ Crisis Decision Making شورش های بریکستون، لندن، 1981 (قسمت دوم) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 148-175]
 • تصمیم گیری فرماندهان پلیس /کلانتری ها/ اداره امور پلیسی بازدارنده / اداره امور پلیسی مسئله گرا / حـل مسـئله / الگـوی تتپـا / کلان شهرها فرایند تصمیمگیری رؤسای کلانتریها بر اساس الگوی تتپا(SARA) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 88-128]
 • تصویر/ تصویر سازمانی/ محیط/ پلیس شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی پلیس [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 143-180]
 • تضمینات چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]
 • تطابق پلیس با مقتضیات جامعه چگونگی تطابق پلیس با مقتضیات جامعه در حال تحول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 230-247]
 • تطبیق وظایف نیروی انتظامی بررسی استخراج و تطبیق وظایف نیروی انتظامی با امور حسبه اسلامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 124-153]
 • تطهیر درآمدهای ناشی از جرم پول شویی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 98-113]
 • تعارض تعارض: امری اجتناب ناپذیر در سازمان های پلیس - قسمت اول [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 140-156]
 • تعارض تعارض : امری اجتناب ناپذیر در سازمان های پلیس - قسمت دوم - [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 98-124]
 • تعارض کار خانواده تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 169-185]
 • تعارض مبتنی بر زمان تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 169-185]
 • تعارض مبتنی بر فشار تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 169-185]
 • تعالی سازمانی شاخص‌یابی الگوی تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بر مبناء مفاهیم بنیادین در مدل EFQM [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 119-149]
 • تعالی سازمانی طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • تعالی معنوی رتبه‎بندی عوامل موثر بر تعالی معنوی کارکنان پلیس [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 61-74]
 • تعامل تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • تعامل نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • تعامل بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • تعامل بررسی تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعامل مبانی نظری ساختار تعامل پلیس و مردم [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 32-51]
 • تعاملات اجتماعی پلیس و مردم مبانی نظری ساختار تعامل پلیس و مردم [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 32-51]
 • تعاملات پلیس فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 1-36]
 • تعامل پلیس بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 195-220]
 • تعامل پلیس و مردم مبانی نظری ساختار تعامل پلیس و مردم [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 32-51]
 • تعامل/ فرهنگ/ نیروی انتظامی/ آموزش و پرورش/ نظم و ایمنی ترافیکی/ آموزش ترافیکی نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 137-162]
 • تعامل و مشارکت پلیس نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • تعرض (Assualt)/ اعتماد و تعامل اجتماعی (Social Interaction)/ انگیزه­های شغلی پلیس (Police job motivation)/ محرومیت نسبی (Relative deprivation) بررسی عوامل موثر در تعرض مردم به پلیس [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 60-94]
 • تعیین مجازات راهکارهای یکسان سازی اعمال صلاحدیدهای قضایی در زمینه تعیین مجازات [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-187]
 • تعهد کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 181-204]
 • تعهد سازمانی تأثیر سبک رهبریخدمتگزار بر رغبت شغلی(رجحان شغلی) با تاکید نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 119-145]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه معنویت با اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد ناجا) [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 77-101]
 • تعهد سازمانی تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • تعهد سازمانی مقالات علمی: عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-25]
 • تعهد عاطفی بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • تعهد مستمر بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • تعهد هنجاری بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • تغییر (Change) مدیریت راهبردی در پلیس (نقش مدیر راهبردی) [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 137-145]
 • تغییرات اجتماعی و اقتصادی بررسی اثرات تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 111-127]
 • تغییر الگوی مصرف مواد مخدر/ مواد مخدر صنعتی/ کراک/ شیشه بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان «از مواد سبک به سوی مواد سنگین» [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 105-130]
 • تغییر مکان‌ بستن کوچه ها و معابر و کاهش جرم [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 163-186]
 • تفاوت ویژگی قدرت‌طلبی گروههای پلیس کاربرد روان شناسی برای مأموران انتظامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 194-209]
 • تفتیش منازل تفتیش منازل و ملاحظات حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 52-72]
 • تفریحات سالم نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 116-125]
 • تفریحات سالم عامل پیش‌گیری نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 116-125]
 • تفکر انتقادی نقش تفکر انتقادی در نظم‌جویی هیجان(مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 209-234]
 • تفکر حسبه در آیات قرآن مفهوم حسبه در قرآن، حدیث و آثار فقهای اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 108-139]
 • تفویض اختیار تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • تقاضای سفر و تراکم ترافیک نقش ارتباطات در کاهش تقاضای سفر و تراکم ترافیک [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 158-169]
 • تقصیر بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 147-169]
 • تقصیر مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • تقویت احساس امنیت در شهروندان پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 62-72]
 • تکالیف پلیس تبیین وظایف پلیس از دیدگاه فقهی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 105-124]
 • تکرار سرقت بررسی علل تکرار سرقت در میان سارقان سابقه دار استان تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 36-61]
 • تکرار سرقت در میان سارقان بررسی علل تکرار سرقت در میان سارقان سابقه دار استان تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 36-61]
 • تکنیک دیمتل ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی کلانتریهای استان تهران [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • تکنیک‌های اصلی و فرعی پیشگیری کیفری از کلاهبرداری اینترنتی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • تکنیک‌های پیشگیری وضعی بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]
 • تگرش پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 23-47]
 • تلفن نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 93-115]
 • تلفن همراه تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • تلویزیون تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 47-65]
 • تلویزیون‌ ( Television ) بررسی نقش آگهی های (تیزرهای) تلویزیونی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در کاهش جرایم رانندگی در تهران بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 74-96]
 • تیم فاجعه ورزشگاه هیزل (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 210-229]
 • تماشاگر نقش فناوری‌های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 29-56]
 • تماشاگران نقش فرآورده های تصویری در تهاجم فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 86-96]
 • تماشاگران فاجعه ورزشگاه هیزل (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 210-229]
 • تمدن نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]
 • تمدن نوین اسلامی نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]
 • تمرد بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-155]
 • تمرین تأثیر یک دوره تمرین هوازی تداومی بر سیستم ایمنی خون دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 118-129]
 • تنبیه انضباط و رفتارهای مسأله ساز – (قسمت سوم) [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 146-163]
 • تنزیل درجه یا رتبه انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • تنش پلیس و تنش (استرس) «قسمت دوم» [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 166-201]
 • تنش کاربرد روانشناسی برای مأموران انتظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 84-111]
 • تنش (استرس) پلیس و تنش (استرس) (قسمت اول) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 160-188]
 • تنشِ نقش تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • تهاجم فرهنگی نقش فرآورده های تصویری در تهاجم فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 86-96]
 • تهدید تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • تهدید تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]
 • تهدیدات Threats بررسی آسیب های امنیتی شهرستان دماوند [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 10-32]
 • تهدیدات امنیت داخلی امنیت داخلی، جوانان، فرصت ها و تهدیدها [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 10-21]
 • تهدیدات‌   تأملی در شناخت امنیت اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 139-162]
 • تهدیدمحوری‌ Threat-based تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 12-28]
 • تهدید نرم ماهیت‌شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 65-87]
 • تهدید نرم شناسایی مولفه‌های فرهنگی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 165-188]
 • تهران عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • تهران بررسی نگرش دانش آموزان شهر تهران به نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 52-85]
 • تهران بزرگ چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • تهران بزرگ میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • تهران بزرگ تأثیر طرح‌های پلیسی در افزایش امنیت اجتماعی با تأکید بر طرح رعد در منطقه 20 شهر تهران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 65-99]
 • توانایی‌ (Ability) مطالعه تطابق تواناییهای فردی و شخصیتی شاغلان ناجا با شغل و تأثیر آن در عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 53-70]
 • توانمندی نیازسنجی توانمندی‎های مورد انتظار مدیران اطلاعاتی و امنیتی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 29-44]
 • توانمندسازی تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • توانمندسازی کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 181-204]
 • توانمندسازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا [دوره 8، شماره 4، 1385، صفحه 9-25]
 • توانمندسازی کارکنان تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 1-30]
 • توانمندی ها و شایستگی های مورد نیاز سازمان پلیسی عوامل کلیدی موفقیت برای سازمان پلیسی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 108-118]
 • توبیخ انضباط و رفتارهای مسأله ساز «قسمت دوم» ت [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 150-165]
 • توبیخ انضباط و رفتارهای مسأله ساز – (قسمت سوم) [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 146-163]
 • توبیخ‌های یک‌دقیقه‌ای رویکرد انضباط انضباط و رفتارهای مسأله ساز – (قسمت سوم) [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 146-163]
 • تودهء شهری‌ نظریه های تحلیل روان شناختی رفتارهای جمعی اعتراض آمیز [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 61-81]
 • توزیع اختیارات قضایی باز توزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیقِ جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 103-133]
 • توزیع ادراکات بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 1-24]
 • توزیع مواد مخدر تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 174-200]
 • توسعة منابع development Resource / آموزش Training /چرخش شغلى Circulation Job / مرشد Mentor / مربى Trainer / خط سیررهبرى pipeline Leadership الگوى توسعة منابع انسانى در پلیس جمهورى اسلامى ایران [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 1-32]
 • توسعه تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • توسعه امیرکبیر واندیشه اصلاحی نظم وامنیت در ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 147-173]
 • توسعه مقدمه ای بر امنیت و مؤلفه های آن [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 38-85]
 • توسعه تبیین تئوریکی و جامعه شناختی جرائم شهری [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 6-37]
 • توسعه امنیت از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 11-37]
 • توسعه اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه (Development طراحی و تدوین الگوی راهبردی توسعة فرهنگ ترافیک (ارائه نمودار کلان نظام توسعة فرهنگ ترافیک) [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 111-127]
 • توسعهء بهره‌وری‌ مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی (قسمت دوم) [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 146-195]
 • توسعهء بهره‌وری‌ مدیریت تضادهای شهری: (قسمت دوم) (بحران موو در شهر فیلادلفیای آمریکا) [دوره 4، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1381، 1381، صفحه 196-214]
 • توسعه ارتباطات( Communication devrelopment ) توسعه ارتباطات جمعی و امنیت ملی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 36-73]
 • توسعه انتظام ملی مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • توسعه(بهبود) Development طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 59-84]
 • توسعه بهره وری مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی - قسمت اول [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 108-145]
 • توسعه دانش رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • توسعه سازمانی توسعه سازمانی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 32-49]
 • توسعه گرایی تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]
 • توسعه منابع‌ انسانی‌ Human Resource Development آموزش و تربیت کارکنان پلیس (قسمت دوم) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 176-178]
 • توصیه های دارویی (Public belief) عامیانة باورهای) هنجارهای تسهیل کنندة مصرف مواد مخدر (تریاک و نظایر آن) در میان خرده فرهنگ های قومی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 81-109]
 • توصیه‌های نجات‌بخش شغلی مأموران خوش رفتاری، تخصص و خویشتن داری: توصیه های نجات بخش شغلی مأموران نیروی انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 182-193]
 • تولید بزهکاری پیشرفته (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 98-123]
 • تولید دانش انتظامی تحلیلی بر جایگاه آینده‌پژوهی در تولید دانش انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 17-40]

ث

ج

 • جاده‌های شمال غرب کشور تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده‌های شمال غرب کشور) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 120-141]
 • جامعه مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 22-41]
 • جامعه درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات پلیسی در ایران معاصر [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 12-37]
 • جامعه تحلیل ادراک افراد از پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • جامعه تبیین تئوریکی و جامعه شناختی جرائم شهری [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 6-37]
 • جامعه تحلیل جامعه شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 8-19]
 • جامعه تبیین نظری الگوهای مشارکت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 68-97]
 • جامعه تبیین قاچاق کالا از منظر جامعه شناسی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 40-59]
 • جامعه سخن مدیر مسئول: خرده فرهنگ های انحرافی، امنیت و ضرورت ها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 3-10]
 • جامعه امنیت از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 11-37]
 • جامعه گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت سوم) [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • جامعه گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت چهارم) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 29-48]
 • جامعه بدبینی پلیس، علل و راهکارها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 144-158]
 • جامعه پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 62-72]
 • جامعه اطلاعاتی آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]
 • جامعه اطلاعاتی فرماندهی و کنترل در فضای اطلاعاتی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 72-94]
 • جامعه‌شناختی جرایم شهری تبیین تئوریکی و جامعه شناختی جرائم شهری [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 6-37]
 • جامعه شناسی ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت) [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 22-53]
 • جامعه‌شناسی درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات پلیسی در ایران معاصر [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 12-37]
 • جامعه‌شناسی تبیین تئوریکی و جامعه شناختی جرائم شهری [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 6-37]
 • جامعه‌شناسی‌ امام (ره) فرهنگ و اصلاحات (بررسی جامعه شناختی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره فرهنگ) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 92-121]
 • جامعه شناسی امنیت امنیت داخلی، جوانان، فرصت ها و تهدیدها [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 10-21]
 • جامعه شناسی امنیت ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت) [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 22-53]
 • جامعه محلی عدالت ترمیمی؛ اصول و روش ها [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 33-55]
 • جامعه محوری بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس(مورد مطالعه: شهرستان کاشان) [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • جامعه محوری تأثیر رویکرد جامعه محوری بر عملکرد پلیس [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 1-38]
 • جامعه‌محوری‌ Community-oriented تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 12-28]
 • جامعه ی مدنی" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • جانشین پروری ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]
 • جبران جلوه‌های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 71-93]
 • جبران خدمت‌ Compensation طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 59-84]
 • جبران خسارت مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور) [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 67-101]
 • جبران خسارت جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری) [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]
 • جدایی‌گرایی بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • جذب تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • جذب مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • جذب‌   مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (طی سه دهه اخیر) بر اساس چارچوب دایر و هولدر [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 32-59]
 • جرایم درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات پلیسی در ایران معاصر [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 12-37]
 • جرایم چگونگی تطابق پلیس با مقتضیات جامعه در حال تحول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 230-247]
 • جرایم بازداشت موقت در تعارض با حقوق و آزادی اساسی مردم [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 54-67]
 • جرایم درآمدی بر پول شویی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 68-83]
 • جرایم ابعاد حقوقی جرایم رایانه ای [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 86-109]
 • جرایم گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت چهارم) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 29-48]
 • جرایم ابعاد پول شویی و روش های مبارزه با آن [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 96-115]
 • جرایم فهرست مقالات شماره های قبلی فصلنامه دانش انتظامی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 168-174]
 • جرایم اخلاقی فضای سایبر تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 63-91]
 • جرایم اقتصادی مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • جرایم تسهیل کننده تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • جرایم خُرد تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • جرایم رایانه‌ Computer Crimes کلاهبرداری رایانه ای (کامپیوتری) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 68-87]
 • جرایم رایانه‌ای‌ جرایم رایانه ای (کامپیوتری) و اشاعه مفاسد اخلاقی [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 136-145]
 • جرایم‌ رانندگی( Driving offences ) بررسی نقش آگهی های (تیزرهای) تلویزیونی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در کاهش جرایم رانندگی در تهران بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 74-96]
 • جرایم‌ رانندگی‌ Driving offences چیزی شبیه مدینه فاضله (پلیس خدمات بایسته و کنترل شایسته) [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 127-140]
 • جرایم زیست محیطی کارکرد کیفر در جرایم زیست محیطی در پرتو مداخلات پلیسی با تأکید بر تحریق جنگل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 269-296]
 • جرایم سایبری پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 163-188]
 • جرایم سایبری جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • جرایم سازمان‌یافته ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 27-52]
 • جرایم سازمان‌یافته ابعاد پول شویی و روش های مبارزه با آن [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 96-115]
 • جرایم سازمانیافته/ ساخت شبکهای/ تحلیل شبکهای/ شبکههای اجتماعی و ترکیب اطلاعات تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 108-140]
 • جرایم سنتی جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • جرایم شهری تبیین تئوریکی و جامعه شناختی جرائم شهری [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 6-37]
 • جرایم علیه اموال تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 47-66]
 • جرایم فرصت‌طلبانه ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • جرایم مشهود تفتیش منازل و ملاحظات حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 52-72]
 • جرایم مواد مخدر بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-114]
 • جرایم مواد مخدر عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد به ارتکاب جرایم مربوطه و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • جرایم و مفاسدکلان اقتصادی تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • جرائم نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • جرائم بدون قربانی گونه های مختلف جرم [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 149-152]
 • جرائم خشونت‌بار   گونه های مختلف جرم [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 149-152]
 • جرائم سازمان‌یافته‌ گونه های مختلف جرم [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 149-152]
 • جرائم‌ یقه سفیدان‌ گونه های مختلف جرم [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 149-152]
 • جرائم‌   گونه های مختلف جرم [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 149-152]
 • جرم تحلیل مکانی کانون‌های وقوع جرائم نزاع، درگیری و شرارت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعه موردی: شهر قم [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 95-117]
 • جرم بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 167-186]
 • جرم بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 51-81]
 • جرم ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 157-180]
 • جرم سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • جرم تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • جرم ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 27-52]
 • جرم الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 25-67]
 • جرم عوامل مؤثر بر وقوع قتل‌های عمدی شهرستان سنندج (از سال 1381 تا 1386) [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 97-139]
 • جرم بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • جرم نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • جرم تبیین جامعه شناختی تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 81-102]
 • جرم بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 19-23]
 • جرم بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع در شهرستانهای استان کرمان در سال 1393 [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 143-164]
 • جرم بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]
 • جرم شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]
 • جرم صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 111-142]
 • جرم مقالات علمی : بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و تطبیق آن با قانون سال 1371 - قسمت اول [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 12-35]
 • جرم عدالت ترمیمی؛ اصول و روش ها [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 33-55]
 • جرم آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 107-133]
 • جرم تحلیل ادراک افراد از پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • جرم تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 47-66]
 • جرم بررسی ماهیت حقوقی اضطرار [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 116-133]
 • جرم دادگاه اطفال و تأمین اقدامات تربیتی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 132-149]
 • جرم روان شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 178-207]
 • جرم گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت سوم) [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • جرم بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (قسمت دوم) مصوب سال 1382 و تطبیق آن با قانون سال [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 20-35]
 • جرم بررسی علل تکرار سرقت در میان سارقان سابقه دار استان تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 36-61]
 • جرم پول شویی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 98-113]
 • جرم تفتیش منازل و ملاحظات حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 52-72]
 • جرم روش های تشخیص هویت (از دیدگاه حقوقی) [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 130-167]
 • جرم‌ (Crim) تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 71-91]
 • جرم( Crime ) بررسی نقش آگهی های (تیزرهای) تلویزیونی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در کاهش جرایم رانندگی در تهران بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 74-96]
 • جرم( Crime ) بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 97-118]
 • جرم( Crime ) تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 154-179]
 • جرم یابی عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]
 • جرم‌یابی ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 119-142]
 • جرم‌یابی بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-188]
 • جرم‌یابی بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 217-245]
 • جرم‌یابی نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 93-115]
 • جرم انگاری جرم و جهانی شدن [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 159-191]
 • جرم‌خیزی تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 33-61]
 • جرم زایی/ شاخص‌های جرم خیزی/ مدیران شهری/ پلیس انتظامی/ بندرعباس رتبه بندی عوامل مؤثر بر میزان جرم در بندرعباس و نقش مدیران شهری و پلیس انتظامی در پیشگیری از آن [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 35-76]
 • جرم‌شناختی تحلیل جرم شناختی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت‌ خرد در شهر همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 202-234]
 • جرم‌شناختی اینترنت جرم‌شناختی فضای اینترنت [دوره 15، شماره 3، 1392، صفحه 151-171]
 • جرم‌شناسی‌ گونه های مختلف جرم [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 149-152]
 • جرم/ کشف جرم/ سرقت/ سرقت مسلحانه/ استان کرمان عوامل مؤثربر سرقت‌های مسلحانه کشف نشده در استان کرمان (1389 -1388) [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 65-100]
 • جرم مشهود پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 83-102]
 • جرمهای اینترنتی‌ Internet Crimes کلاهبرداری رایانه ای (کامپیوتری) [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 68-87]
 • جرم و خشونت سخن مدیر مسئول [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 6-8]
 • جرم‌   بستن کوچه ها و معابر و کاهش جرم [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 163-186]
 • جعل بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (قسمت دوم) مصوب سال 1382 و تطبیق آن با قانون سال [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 20-35]
 • جعل اسناد تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 47-66]
 • جغرافیا بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • جغرافیا کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی های انتظامی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 119-127]
 • جغرافیا (Geography رابطه جغرافیا و امنیت با تأکید بر نقش و کار ویژه نیروی انتظامی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 61-84]
 • جغرافیای انسانی تحلیلی بر شاخص‌های جغرافیای انسانی در مدیریت امنیت مرزهای ج ا ا با تأکید بر مرزهای شمال غربی کشور [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 1-36]
 • جغرافیای جرم کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت پیشگیری از جرم کیف‌قاپی (موردمطالعه شهر بابل سال 1396) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • جمعیت تبیین تئوریکی و جامعه شناختی جرائم شهری [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 6-37]
 • جمعیت تحلیل جامعه شناختی از تأثیرات بیکاری بر امنیت ملی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 8-19]
 • جمعیت شورش های بریکستون، لندن، 1981 (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 150-177]
 • جمعیت مهاجرت جوانان، آسیب ها و پیامدهای امنیتی آن [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 42-66]
 • جمهوری اسلامی ایران روش شناسی متغیرهای دخیل در گرایش امریکا به تجدید روابط با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 60-85]
 • جنگ اطلاعات فرماندهی و کنترل در فضای اطلاعاتی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 72-94]
 • جنگ بیولوژیک بیوتروریسم و نقش نیروی انتظامی در مبارزه با آن [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 80-91]
 • جنگ شیمیایی شیموتروریسم و نقش نیروی انتظامی در مبارزه با آن [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 31-51]
 • جنگ و گریز مقایسه سبک‎های حل مسئله و ویژگی‎های شخصیتی نزاع گران دسته جمعی مراجعه کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 113-127]
 • جهانی شدن آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]
 • جهانی شدن جرم و جهانی شدن [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 159-191]
 • جهانی شدن ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت) [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 22-53]
 • جهانی شدن جهانی شدن، فن آوری اطلاعات و چالش های فرا روی پلیس [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 62-79]
 • جهانی‌شدن امام (ره) فرهنگ و اصلاحات (بررسی جامعه شناختی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره فرهنگ) [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 92-121]
 • جهت تقویت احساس امنیت پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 62-72]
 • جهت شناسایی صاحبان اصلی مواد تحلیلی بر تحویل کنترل شده [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 110-131]
 • جهت گیری فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 143-162]
 • جهت‌گیری ورزشی رابطه بین سرمایه اجتماعی، جهت‌گیری ورزشی و مشارکت تفریحی دانشجویان نیروی انتظامی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه انتظامی امین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانان تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • جوانان تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تمایل به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان استان کردستان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 81-102]
 • جوانان پیش‌بینی مصرف الکل در جوانان بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 143-155]
 • جوانان اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]
 • جوانان بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]
 • جوانان امنیت داخلی، جوانان، فرصت ها و تهدیدها [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 10-21]
 • جوانان بررسی نگرش دانش آموزان شهر تهران به نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 52-85]
 • جوانان چگونگی تطابق پلیس با مقتضیات جامعه در حال تحول [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 230-247]
 • جوانان روان شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم (قسمت اول) [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 178-207]
 • جوانان نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 116-125]
 • جوانان مهاجرت جوانان، آسیب ها و پیامدهای امنیتی آن [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 42-66]
 • جوانان‌ امام(ره)، دولت، جوانان [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 75-115]
 • جوانان و اعتیاد   اعتیاد، تهدیدی آشکار بر امنیت ملی [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 116-135]

چ

 • چالش آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]
 • چالش چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]
 • چالش چالش‌های پیشگیری انتظامی و اجتماعی ازجرایم رسانه‌های نوپدید(مورد مطالعه اتاق‌های گفتگوی کلاب هاوس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • چالشها چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • چالشها میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • چالش‌ها چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]
 • چالش‌ها چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]
 • چالش‌های فرا روی پلیس آینده پژوهی چالش‌های سازمانی فرا روی پلیس متاثر از جهانی شدن [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 79-106]
 • چت روم آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 15، شماره 4، 1392، صفحه 29-57]
 • چرایی فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 123-149]

ح

 • حادثه مسئولیت مدنی راننده در حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 95-108]
 • حادثه حادثه پذیری (بازنگری پژوهش های مربوط به نقش عوامل انسانی در حوادث رانندگی؛ به سوی مدلی برای تبیین) [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 100-121]
 • حادثه پذیری حادثه پذیری (بازنگری پژوهش های مربوط به نقش عوامل انسانی در حوادث رانندگی؛ به سوی مدلی برای تبیین) [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 100-121]
 • حاشیه‌نشینی تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 33-61]
 • حاکمیت بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-155]
 • حاکمیت قانون رابطه اجرای صحیح قانون و ثبات سیاسی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 83-110]
 • حالت های خطرناک مهاجران و سرقت های مسلحانه [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 9-28]
 • حبس( Prision ) تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 154-179]
 • حبس در منزل( Home detention ) نظارت الکترونیک بر بزهکاران [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 119-153]
 • حجم تردد ساعتی تحلیل انرژی های هدر رفته ناشی از تراکم ترافیک در بزرگراه شهید همت و بررسی نظریه کرایتون در مورد آن [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 180-188]
 • حرفه‌ای ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی‌های پلیس [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • حرفه‌ای حرفه گرایی پلیس [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 144-165]
 • حرفه‌ای امور انتظامی حرفه گرایی پلیس [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 144-165]
 • حرفه پلیس کاربرد روان شناسی برای مأموران انتظامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 194-209]
 • حرفه پلیس و موقعیتهای تنش‌زا کاربرد روانشناسی برای مأموران انتظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 84-111]
 • حرفه گرایی پلیس حرفه گرایی پلیس [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 144-165]
 • حرفه‌گرایی پلیس حرفه گرایی پلیس [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 144-165]
 • حریم خصوصی اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 83-104]
 • حریم‌ خصوصی اشخاص( Privacy ) نظارت الکترونیک بر بزهکاران [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 119-153]
 • حریم راه پلیس راه از آغاز تا کنون [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 82-118]
 • حس برادری شخصیت و خرده فرهنگ پلیسی [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 150-161]
 • حسبه مفهوم حسبه در قرآن، حدیث و آثار فقهای اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 108-139]
 • حسبه بررسی استخراج و تطبیق وظایف نیروی انتظامی با امور حسبه اسلامی (قسمت اول) [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 124-153]
 • حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]
 • حضرت علی ( ع ) اخلاق پلیسی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 67-87]
 • حفظ اسرار حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • حق تماس با خانواه تاثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر (با تاکید برحق تماس با خانواه، حق معاینه پزشکی و حق اطلاع از حقوق خود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق سکوت چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]
 • حق معاینه پزشکی و حق اطلاع از حقوق خود تاثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر (با تاکید برحق تماس با خانواه، حق معاینه پزشکی و حق اطلاع از حقوق خود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 51-81]
 • حقوق نقش حقوق شهروندی برعملکرد پلیس در کشف جرایم (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم) [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 47-63]
 • حقوق بررسی ماهیت حقوقی اضطرار [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 116-133]
 • حقوق درآمدی بر دکترین انتظامی [دوره 1، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1378، صفحه 20-67]
 • حقوق بازداشت موقت در تعارض با حقوق و آزادی اساسی مردم [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 54-67]
 • حقوق تفتیش منازل و ملاحظات حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 52-72]
 • حقوق اجتماعی Social rights/ سیاست گذاری اجتماعی Social policy تحول حقوق شهروندی به سوی تأمین انتظام شهری [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 54-79]
 • حقوق بشر ضابطان در آینه­ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 177-214]
 • حقوق بشر استانداردهای دادرسی عادلانه در فرآیند تحقیقات پلیسی در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]
 • حقوق بشر استاندارد پایه بین المللی ناظر بر کارکرد مقامات اجرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 121-139]
 • حقوق بنیادین مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • حقوق جزا Criminal ) ( law تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 154-179]
 • حقوق دین درآمدی بر طرح تدوین «فقه انتظامی» امنیت ملی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی [دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، 1379، صفحه 11-39]
 • حقوق شهروندی تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]
 • حقوق شهروندی بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 9-40]
 • حقوق شهروندی نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]
 • حقوق شهروندی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 93-113]
 • حقوق شهروندی حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • حقوق شهروندی رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 211-240]
 • حقوق شهروندی بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 153-179]
 • حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • حقوق شهروندی (rights Citizenship ) حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-107]
 • حقوق شهروندی/ عدالت کیفری/ پلیس جامعه محور/ قاضی/ اخلاق حرفه ای/ وجدان کاری حقوق شهروندی در فرآیند عدالت کیفری ایران [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 101-133]
 • حقوق شهروندی / متهم/ پلیس//قانون شهروند وظایف پلیس شهروند مدار در رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 203-244]
 • حقوق عمومی اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 83-104]
 • حقوق کیفری تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]
 • حقوق کیفری اقتصادی مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی) [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 70-92]
 • حقوق کیفری‌  سیاست کیفری سخت گیرانه [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 95-121]
 • حقوق متهم استانداردهای دادرسی عادلانه در فرآیند تحقیقات پلیسی در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 115-146]
 • حقوق متهم حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-107]
 • حقوق مدنی( Criminal ) تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 154-179]
 • حقوق نظامی تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 54-80]
 • حکم اعدام( Death warrant ) تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 154-179]
 • حکمروایی شهری تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچه کلان‌شهری از منظر امنیت انسانی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • حکومت مقدمه ای بر امنیت و مؤلفه های آن [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 38-85]
 • حکومت سخن مدیر مسئول [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 3-5]
 • حکومت سخن مدیر مسئول: خرده فرهنگ های انحرافی، امنیت و ضرورت ها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 3-10]
 • حکومت امنیت از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 11-37]
 • حکومت به جای سرمقاله: تأملی در حوادث اخیر و عملکرد پلیس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 5-10]
 • حکومت گفت و گوی علمی: پلیس مطلوب (قسمت سوم) [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • حکومت مقالات علمی: اعتماد پایه امنیت (بررسی معنا، ابعاد و مؤلفه های اعتماد) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 49-95]
 • حکومت‌ (Government) اهمیت امنیت در اسلام [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 92-116]
 • حکومت اسلامی سیره عملی حضرت علی (ع) در استقرار نظم و امنیت [دوره 8، شماره 3، 1385، صفحه 77-99]
 • حکومت اسلامی‌ تأملی بر مسأله امنیت و ابزارهای ایجاد آن در عصر امام علی (ع) [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 57-75]
 • حکومت اسلامی‌