اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1323
تعداد پذیرش 171
تعداد پذیرش بدون داوری 123
تعداد عدم پذیرش 386
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 348

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 242
تعداد مشاهده مقاله 18846
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22710
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 344 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 38 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 13 %