راهنمای نویسندگان

 فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

   فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

راهنمای تدوین مقالات

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید.

 مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه‎ی دیگری ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه‎ی آنها چاپ شده باشد(مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه‎ی موردنظر، به ‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

  1.  زبان رسمی نشریه فارسی است اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.
  2.  مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
  3. حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها (17صفحه) است چنانچه از این مقدار بیشتر گردید دفتر نشریه هیچ مسئولیتی در قبال چاپ نشدن نخواهد داشت.
  4. مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:                                                                 

چارچوب و قواره مقاله:راهنمای نویسندگان

 

-  مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد.

 

- مقالات با نرم‌افزار Word تایپ و  با قلم B Zar 13  نوشته شود.

 

ساختار کلی مقاله شامل بندهای زیر است، و رعایت آن الزامی است:

 

1- عنوان (مختصر و مفید: از نوشتن عنوان های طولانی  و مبهم اجتناب شود. بهتر است در عنوان از از 12 کلمه بیشتر نباشد) 2- نویسندگان و مشخصات علمی آنها در پانویس صفحه نخست 3- چکیده ساختار مند شامل زمینه و هدف، روش، یافته ها، نتیجه گیری، کلید واژه ها  4- مقدمه، حدود یک صفحه (±)) 5- پیشینه و مبانی نظری (به ترتیب شامل مرور پیشینه های داخلی و خارجی، ادبیات نظری چارچوب نظری و  مدل مفهومی) 6- روش؛ 7- یافته‌ها؛ 8- بحث و نتیجه گیری؛ 9- سپاسگزاری؛ 10 منابع.

 

- رعایت اصول رفرنس نویسی/ماخذنویسی علمی (درون متنی و لیست) بر اساس نسخه APA 7  کل مقاله با در نظر گرفتن امانتداری و اصول اخلاق علمی الزامی است. در صورت تشخیص کپی برداری از آثار دیگران و رعایت نکردن اصول امانتداری علمی در هر مرحله از فرایند ارزیابی، ویراستاری، و آماده سازی... از پذیرش مقاله خودداری می شود.

 

در صورتی که مقاله مستخرج از طرح های تحقیقاتی و رساله ها و پایان های دانشجویی است در پانویس صفحه اول با ذکر موسسه  محل انجام تحقیق، بیان شود.

 

 - مقالات  در اندازه A4 (با حاشیه از بالا 5/2 و پایین 5/2  و راست 5/3 و چپ 5/2  سانتی‌متر) تایپ گردد.

 

 

 

-  فواصل بین خطوط به‌ صورت Single باشد.

 

- حجم مقاله از عنوان مقاله تا انتهای فهرست منابع به انضمام چکیده انگلیسی ، نباید از حداکثر 7500 کلمه بیشتر باشد .

 

- - معادل لاتین اسامی و اصطلاحات خارجی در پانویس درج شود.

 

- شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه و سفید باشند. فایل اصلی شکل‌ها (تحت PDF  ،Excel ، Word) و با دقت 600 dpi ارائه گردد. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند. عنوان جدول ها در بالای آن ها به ترتیب شماره  و با قلم B Zar 11 درشت و عنوان شکل ها و نمودارها و تصاویر در زیر آن ها به ترتیب شماره و با قلم B Zar 11 درشت آورده شود. متن شکل ها و نمودار ها جداول... با قلم B Zar 11 نازک تایپ شود.

 

ماخذ نویسی درون متنی و پایان متنی (لیست منابع در پایان مقاله) به  سبک  نسخه 7 APA انجام شود.

 

- جداول و نمودارها و شکل ها به نحوی تنظیم شوند که از حاشیه متنی مقاله خارج نشود.

 

- پانویس های فارسی با قلم B Zar 10 نازک و پانویس های انگلیسی با قلم10  Times New Roman تایپ شود، و روی حالت Restart each page قرار گیرد.

 

 

 

 

 

ساختار مقاله:

 

1- عنوان: در صفحه شناسنامه (نخست) باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی نشانی دقیق (تلفن و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال درج شود. عهده‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود. یک شماره تلفن سازمانی یا شخصی از نویسنده مسئول درج شود.

 

مشخصات نویسندگان در پانویس صفحه اول درج شود. مثال: استادیار  مدیریت دولتی، گروه فرماندهی و مدیریت، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین. رایان نامه: n_bayat@ut.ac.ir تلفن: 02148931792

 

عنوان مقاله با قلم B Zar 15 به صورت درشت (Bold) تایپ شود.

 

نام نویسندگان با قلم B Zar 13 ‌ به صورت درشت (Bold) تایپ شود.

 

2- چکیده با قلم B Zar 13  به صورت ساختارمند نوشته شود، شامل 5 بند: زمینه و هدف؛ روش؛ یافته ها؛ نتیجه گیری و وازگان کلیدی. حجم چکیده حداقل 150 و حداکثر250 کلمه تنظیم شود.  

 

3- واژگان کلیدی: واژگان کلیدی حداقل 5  و حداکثر 7 مورد  مشخص شود.

 

4- مقدمه: بند مقدمه به منزله کلیات پژوهش است (حدود یک تا یک و نیم صفحه). در مقدمه به  بیان موضوع و مساله اساسی پژوهش با تاکید بر مکان و زمان انجام تحقیق، بیان قرائن و شواهدی ...که خلاء چنین پژوهشی در ادبیات علمی موجود نشان می دهد؛ بیان ضرورت و اهمیت انجام پژوهش؛ بیان هدف و سوال اساسی پژوهش. بیان فواید انجام چنین پژوهشی برای جامعه علمی و سازمان ها و نهادهای مربوط به موضوع.

 

نکته: مقدمه عمدتا به قلم محقق نوشته می شود و ماخذ نویسی بیشتر به آمار اطلاعات و شواهدی پیرامون اصل موضوع و مساله پژوهش و تعریف کلیدی ترین مفاهیم پژوهش محدود می شود. همچنین در مقدمه اکیدا از پرداختن به  ادبیات پژوهش (پیشینه و مبانی نظری) پرهیز شود.

 

5- پیشینه و مبانی نظری: بعد از مقدمه پیشینه و مباحث نظری حداکثر تا 7 صفحه ذیل یک بند آورده شود. مطالعات پیشین به تفکیک داخلی و خارجی و به ترتیب از جدیدترین تا قدیمی ترین آورده شود و از آثار پژوهشی مرتبط با موضوع استفاده شود (مانند مقالات علمی، طرح های پژوهشی، رساله ها و پایان نامه های دانشجویی). در مبانی نظری بویژه در مطالعات کمّی به نظریه های مرتبط با موضوع پرداخته شود و اکیدا از طرح مباحث نامرتبط پرهیز شود. 

 

6- روش شناسی پژوهش: در این بند نوع پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی انجام پژوهش، نحوی گردآوری داده ها، ابزار پژوهش و تکنیک های گردآوری داده، روایی و پایایی ابزار گردآوری داده، جامعه آماری (در مطالعات کمّی) و یا افراد مشارکت کننده (در مطالعات کیفی)، روش تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، حجم نمونه (در مطالعات کمّی)  یا تعداد افراد مشارکت کننده (در مطالعات کیفی)،  روش ها و تکنیک های کمّی یا کیفی تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارها و ابزارهای به کار رفته در تجزیه و تحلیل داده ها،و... مشخص شوند.

 

7- یافته های پژوهش: یافته های پژوهش همراه با تحلیل ها و تفاسیر علمی آنها آورده شود. از جداول و شکل ها و نمودارها، و تصاویر لازم (مختصر و مفید) برای فهم بیشتر یافته ها استفاده شود.

 

8- بحث و نتیجه گیری: در واقع این بند استنتاج از کل فرایند انجام پژوهش و تحلیل ها و تفاسیر برآمده از یافته های آن است. در این بند اکیدا از خلاصه سازی یافته ها، درج جدول و نمودار و... پرهیز شود. مقایسه یافته ها با سایر مطالعات و نظریه های مرتبط ذیل این بند انجام شود و زوایای نوآوری و دستاورهای خاص علمی پژوهش انجام شده که بیانگر تولید علم جدید است مشخص شود و در پایان راهکارها و پیشنهادات علمی و اجرایی پژوهشگر  متناسب با اجزا و ابعاد نتایج پژوهش آورده شود.

 

9- سپاسگزاری:در پایان بحث و نتیجه گیری و قبل آوردن لیست منابع، از افراد حقیقی و حقوقی که در فرایند انجام پژوهش با پژوهشگر یا پژوهشگران همکاری داشته اند  و یا به عبارتی یاری رسان آنها بوده اند تشکر و قدردانی به عمل آید.

 

10- منابع. کلیه منابع رفرنس داده شده در متن مقاله می بایست در لیست منابع به تفکیک داخلی و خارجی درج شوند. شناسه دیجیتال (DOI) و یا لینک اینترنتی مقالات علمی از سایت مجله ای که مقاله را چاپ نموده به شیوه زیر در فهرست منابع و ذیل منبع مربوطه درج شود.

 

راهنمای ماخذ نویسی به سبک APA نسخه 7

 

الف: راهنمای ماخذ نویسی درون متنی به سبک APA نسخه 7

 

نوع/تعداد نویسنده اثر علمی

استناد درون پرانتز

استناد به صورت نقل قول/روایتی

یک نویسنده

(بیات، 1399)

(گونزالس ، 2019)

بیات (1399)

گونزالس (2019)

دو نویسنده

(ایران دوست و سبزیانی، 1399)

(گونزالس و جونز ، 2019)

ایران دوست و سبزیانی (1399)

گونزالس و جونز  (2019)

سه نفر نویسنده یا بیشتر

(بیات و همکاران،  1399)

(گونزالس و همکاران، 2021)

بیات و همکاران (1399)

گونزالس و همکاران (2021)

- سازمان/موسسه/گروه:

1- نخستین استناد

 

2- دومین اسناد و بعد از آن

1- مثال (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران]ناجا[، 1399)

2- (ناجا، 1399)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا، 1399)

2- ناجا (1399)

سازمان/موسسه/گروه: بدون مخفف

(دانشگاه علوم انتظامی امین، 1399)

دانشگاه علوم انتظامی امین (1399)

 

 

 

ب: ماخذنویسی لیست پایانی به سبک APA نسخه 7

 

نکته: در لیست منابع بخش هایی که به زبان فارسی است با قلم  B Zar 13 و بخش هایی که به زبان انگلیسی است با قلم 11Times New Roman تایپ شود.

 

کتاب

 

1- کتاب با یک نویسنده: نویسنده. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر

 

منبع فارسی:

 

بیات، ناصر. (1399). نقش پلیس در امنیت گردشگری. دانشگاه علوم انتظامی امین

 

منبع خارجی:

 

Kimmel, M. S. (2007). The gendered society. Oxford University Press.

 

 

 

2- کتاب با دو نویسنده و بیشتر: نویسندگان. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر

 

منبع فارسی:

 

بیات، ناصر؛ رستگار، ابراهیم. (1399). نقش پلیس در امنیت گردشگری. دانشگاه علوم انتظامی امین.

 

منبع خارجی:منبع خارجی:

 

DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

 

3- کتاب منتشر شده توسط یک سازمان/موسسه/گروه: نام سازمان یا موسسه یا گروه. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر.

 

منبع فارسی:

 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (1399). راهنمای تامین امنیت گردشگران خارجی. دانشگاه علوم انتظامی امین.

 

منبع خارجی:

 

American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.

 

4- کتاب های نوشته شده زیر نظر یک یا چند نفر ویراستار/تدوینگر

 

منبع فارسی:

 

شریعتی، مسعود؛ محمدی مقدم، یوسف (ویراستاران علمی). (1400). روش تحقیق کیفی. دانشگاه علوم انتظامی امین.

 

منبع خارجی:

 

Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

 

4- کتاب های بدون نویسنده حقیقی یا حقوقی

 

منبع فارسی:

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1358). مجلس شورای اسلامی.

 

منبع خارجی:

 

The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America.

 

ب: ماخذنویسی مقاله های علمی  در  لیست پایانی به سبک APA نسخه 7

 

مقاله پژوهشی فارسی

 

مثال

 

ابدالی، اعظم؛ گل محمدیان، محسن؛ رشیدی، علیرضا. (1397). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سر زندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(4)، 580-573. http://jsums.medsab.ac.ir/article_1102.html

 

مثال

 

جوکار، قاسم؛ بیات، ناصر؛ ترکمان، مهدى (1397). مدیریت پیامدهاى امنیتى و انتظامى اقامتگاه هاى غیررسمى در مقصد گردشگری. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 13 (2). 260-235. http://pmsq.jrl.police.ir/backend/uploads/9bb

 

شیوه تنظیم مقالات علمی پژوهی خارجی

 

مثال

 

 

 

نکته: لینک اینترنتی می بایست از سایت نشریه چاپ کننده اخذ شود نه سایر سایت های نمایه کننده

 

 

 

نحوه استناد دهی به رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی

 

مثال داخلی:

 

محمدی، داود. (1400). ارایه الگوی پیشگیری انتظامی از جرم در کلانشهر تهران ]رساله دکتری، دانشگاه علوم انتظامی امین[.

 

مثال خارجی

 

Miller, T. (2019). Enhancing readiness: An exploration of the New Zealand Qualified Firefighter Programme [Master's thesis, Auckland University of Technology].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه استناد دهی به رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی انتشار یافته آنلاین

 

 

 

مثال داخلی:

 

محمدی، داود. (1400). ارایه الگوی پیشگیری انتظامی از جرم در کلانشهر تهران ]رساله دکتری، دانشگاه علوم انتظامی امین[.ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search

 

مثال خارجی

 

 

 

Miller, T. (2019). Enhancing readiness: An exploration of the New Zealand Qualified Firefighter Programme [Master's thesis, Auckland University of Technology]. Tuwhera. https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/12338

 

 

 

نحوه استناد دهی به مقاله های علمی-خبری درج شده در خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی:

 

 

 

خامنه ای، حضرت آیت اله سیّد علی. (بهمن 1397). بیانیه‌ گام‌ دوم‌ انقلاب خطاب به ملت ایران. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 

مثال

 

خامنه ای، حضرت آیت اله سیّد علی. (شهریور 1396). بیانات فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37687

 

نکته مهم: از شناسه دیجیتال (DOI)  و یا لینک اصل مجله ای یا پایگاه اینترنتی که مقاله را چاپ نموده استفاده شود نه سایت های نمایه کننده .

 

 

 

- صفحة اول مقاله : عنوان  مقاله و چکیده: چکیده باید در 5 بخش مجزا تدوین شود: 1-زمینه و هدف 2- روش پژوهش 3-یافته ها 4- نتیجه گیری 5- کلید واژگان

- متن مقاله : شامل مقدمه، مبانی نظری، پیشینه، روش پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادها، سپاسگزاری، منابع

تبصره 1: مشخصات نویسنده / نویسندگان، نباید در هیچ قسمت از مقاله ذکر شود.

تبصره 2: اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به کار رفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.

تبصره 3: نقشه‌ها و نمودارها به صورت سیاه و سفید و با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود. در صورت نیاز به چاپ رنگی نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود (نقشه باید دارای مختصات جغرافیایی، مقیاس خطی و جهت نما باشد).

- فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود 

برای یک نفر : (نظریان،22:1387) -  (46 :Ruuskanen,2009)

برای دو نفر : ( نظریان و رحیمی،1392: 125) – (64: 2010,Narayan & Cassidy)

برای سه نفر و بیشتر از : (نظریان و همکاران،1393: 85) -  (109 :2013 Sheehan et al,)

-  شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر باشد:

-کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)یا مترجم (سال انتشار) عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر مربوطه.

1- مشکینی، ابوالفضل و حبیبی، کیومرث (1394) اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام، چاپ دوم، تهران : انتشارات مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی .

2- حبیبی، کیومرث؛ پور احمد، احمد؛ مشکینی، ابوالفضل (1394) بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، چاپ چهارم، سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.

3-بیکر، ترز ال. (1392) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ هفتم، تهران : نشر نی.

Jenks, Mike. & Jones, Colin. (2010) Dimensions of the Sustainable City, edition1, Publisher Springer Netherlands

 مجله:

اصغرزاده، سمیه؛ شایگان، فریبا. (1394). رویکردی چند عاملی به قانون­گریزی. فصلنامه پژوهش­های دانش انتظامی، 4 (69): 1-16. قابل بازیابی از http://ensani.ir/fa/article/360831/

Van Dijk, F., van Tulder, F., & Lugten, Y. (2016). Independence of judges: judicial perceptions and formal safeguards. Netherlands Council for the Judiciary. At Retrieved:  https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Paper-independence-of-judges-160111.pdf

 -پایان نامه : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)(سال انتشار )عنوان اثر،مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه.

1-مولودی، جمشید (1388) سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید مطالعه موردی : شهر جدید هشتگرد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

-همایش و سمینارها : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار ) عنوان اثر،دوره و عنوان همایش، محل همایش، صفحات مقاله

1- سلیقه، محمد؛ اصغری، آزاد؛ ویسیان، محمد(1389) بررسی چالش های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر دهگلان، اولین همایش توسعه شهری پایدار،  2 آذر ماه 1389، دانشگاه تهران،  صص. 14-1

  تبصره : در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

 -   مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله­ی دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

  1. مسئولیت صحت و سقم مقاله به ‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهدة نویسنده یا نویسندگان است.
  2. نشریه «پژوهشهای دانش انتظامی» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
  3.  تعداد صفحات هر مقاله نباید از سقف مجاز 17 صفحه بیشتر شود.
  4. مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
  5. ارسال مقالات صرفاً از طریق سایت  http://pok.jrl.police.ir انجام می‌پذیرد.