اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

«معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه» براساس ماموریت تعریف شده در سند راهبردی آن، با تکیه بر ارزش های اسلامی، ایرانی و سازمانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی و فناوری های نوین، رسالت تولید و گسترش دانش پلیسی، ارائه خدمات پژوهشی و ارتقای سطح علمی استادان و دانشجویان را به عهده دارد.

در این راستا نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای دانش انتظامی، ظرف مدت 20 سال گذشته، به عنوان اولین نشریه علمی دانشگاه علوم انتظامی امین منبعی چشمگیر و تاثیرگذار به شمار می رود. با تولید، نشر و توسعه این نشریه، دانشگاه علوم انتظامی امین پاسخگوی نیازهای پژوهشی در حوزه های مختلف پلیسی جهت رسیدن به جایگاه مطلوب در رقابتهای ملی، منطقه ای و جهانی است که در سند چشم انداز دانشگاه از آن تعبیر به «مرجعیت علوم پلیسی در سطح منطقه و جهان اسلام» شده است. در این زمینه این نشریه اهداف و چشم اندازهایی بدین شرح دارد:

  • ایجاد، تولید و نشر دانش پلیسی
  • توانمندسازی پژوهشگران متخصص برای پاسخگویی به نیازهای سازمانی و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه درعرصه‌های ملی و بین‌المللی
  • ترویج نتایج پژوهشهای حوزه نظم و امنیت
  • شناخت و معرفی گرایش‌های مختلف علوم حوزه نظم و امنیت
  • بومی سازی منابع علمی حوزه نظم و امنیت
  • ارتقای توأم سطح دانش نظری و عملی در حوزه نظم و امنیت
  • ایجاد بستر مناسب برای تبادل افکار و  نتایج پژوهش‌های علمی میان دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران در حوزه نظم و امنیت
  • نمایه شدن در نمایه های بین المللی به زبان های غیرفارسی
  • افزایش سالانه ضریب تاثیر نشریه