دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 69، زمستان 1394 
1. رویکردی چند عاملی به قانون گریزی

صفحه 1-16

سمیه اصغر زاده؛ فریبا شایگان


3. بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس

صفحه 41-64

سیدخلیل سیدعلی پور؛ ذاکر مختاری ناصری


5. مدیریت بحران مبتنی بر سامانه‌های تصمیم یار

صفحه 89-112

سید حسین حسینی؛ ادریس فیلی؛ امیر هوشنگ خادم دقیق


9. بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی شهروندان استان اردبیل

صفحه 171-194

طاها عشایری؛ الهام عباسی؛ علیرضا نطقی کاشانی؛ نرگس پیرحیاتی