دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-223 
1. ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی کلانتریهای استان تهران

صفحه 25-40

یوسف محمدی مقدم؛ سلیمان منصوری محمد آبادی؛ سید مهدی واقفی


6. تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی

صفحه 121-138

امیر رستگار خالد؛ مسعود سلمانی بیدگلی؛ محمد اسکندری


8. ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری

صفحه 157-180

مقصود امیری؛ جعفر آهنگران؛ سلیمان منصوری محمدآبادی؛ میترا رحیمی