دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 92، زمستان 1400، صفحه 1-265 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی

صفحه 54-80

محمد حسین امیری؛ محمد بارانی؛ شهرداد دارابی


5. الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به‌منظور پیشگیری از قاچاق کالا

صفحه 148-173

علی احتشامی؛ یوسف محمدی مقدم؛ سلیمان منصوری محمدآبادی


مقاله مستخرج از پایان نامه

6. تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین)

صفحه 174-200

اسکندر مومنی؛ ابراهیم داودی؛ علی زرینی


مقاله علمی - پژوهشی مستقل

7. فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین)

صفحه 201-225

قدیر بخشی جغناب؛ مهربان پارسا مهر؛ حسین امامعلی زاده؛ سعید دشتی‌زاد


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

8. تحلیل جرم شناختی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت‌ خرد در شهر همدان

صفحه 202-234

آیت اله فتحی؛ سعید شریفی رهنمو؛ مجید شریفی رهنمو؛ سهیلا حسین پور