تفتیش منازل و ملاحظات حقوقی آن

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

با توجه به اینکه پلیس به عنوان ضابط دادگستری در تفتیش منازل، ایفای نقش می کند؛ گاهی نقص و ابهام قوانین و عدم وقوف کامل مامور پلیس بر مقررات، سبب تجاوز از موازین قانونی می شود و مامور را درگیر پاسخ گویی به مراجع قانونی می کند؛ از طرفی ابهام و نقص قوانین در این زمینه ممکن است سبب تردید مامور در اقدام به موقع گردد. باتوجه به اهمیت موضوع، تناقض و تشتت رویه ها و نظریه ها در این خصوص و کاستی های موجود در تحقیقات قبلی، در این تحقیق به روش مروری انتقادی و تحلیلی، قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفته است. منبع اصلی در این کار، قوانین، کتابهای حقوقی، مجلات تخصصی و نظریات مشورتی است. نهایت امر با توجه به تغییر و پیشرفت سریع جامعه ایران و عدم به روز شدن بعضی از قوانین، توصیه شده است برای دستیابی به اهداف مذکور در این تحقیق، وظایف و اختیارات پلیس شفاف سازی گردد و قوانین به نحوی اصلاح شود که به دور از هر گونه ابهام و پیچیدگی های حقوقی باشد تا احتیاج به اجتهاد و دقت نظر و تحلیل ظریف حقوقی برای درک هدف قانونگذار نباشد و مامور پلیس بتواند وظایف خود را بدون هیچ دل نگرانی انجام دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .