تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می‌باشند که در حقوق جزای‌ کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم‌شناسی و لزوم‌ برخورد هرچه صحیح‌تر با مجرمان و تأثیربخشی بیشتر به مجازاتها،آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نیز خصوصیات مجرمان،از اهمیت بیشتری‌ برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته‌ است. نهادهای حقوقی مذکور،در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص‌ کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هریک را بیان می‌دارد،پیش‌بینی شده است. در این مقاله ابتدا مفهوم،ضرورت مبانی نظری تخفیف و تبدیل مجازاتها را بررسی کرده‌ و سپس به اختصار به پیشینه این نهاد در قانون مجازات اسلامی کشورمان پرداخته می‌شود. آنگاه پیشینه این نهاد حقوقی را در قانون مجازات سابق و فعلی جرایم نیروهای مسلح مطرح‌ کرده و بعد مقایسه،نقد و تحلیل آنها صورت می‌گیرد.و در پایان،ضمن نتیجه‌گیری از مباحث‌ مطروحه،پیشنهادهایی در جهت رفع نقایص مطرح می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .