چیزی شبیه مدینه فاضله (پلیس خدمات بایسته و کنترل شایسته)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام

چکیده

تخیل مبحثی است دیرپا که با تنوع فراوان دارای کاربردهای متنابهی است.می‌توان با یقین گفت که هر انسانی تجربهء موضوع تخیل را داشته و بسیاری افراد نیز در مر خود با انواعی از آن سر و کار داشته‌اند.داستان‌ها،پرواز اندیشه‌ها به اطراف و اکناف عالم و حتی سفر به نادیده‌ها،تجربیات تخیل‌اند.تأثیرات تخیل به صورت طیفی وسیع از منفی تا مثبت،از سازنده تا نابودکننده،کشیده شده است.در این مقاله سعی بر ارائه یک نوع تخیلی مبتنی بر واقعیت‌ است تا به واسطه ورود در آن بتوان یک آینده مطلوب برای شاخه‌هایی از امنیت اجتماعی،به ویژه در ارتباط با پلیس را به تصویر کشید.گامی جدید و مناسب برای برنامه‌ریزی بر آینده نسبتا حقیقی باشد که بتوان قدمی در راه اصلاح به جلو نهاد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .