آموزش الکترونیک؛ یادگیری به شیوه مجازی از راه دور

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

دانش پلیس در مبارزه با جرم و جنایت می‌بایست پیوسته به روز درآید تا بتواند سهم بهتری در ایجاد،حفظ و ارتقای امنیت داشته باشد.به این منظور پلیس هرکشور باید تمام امکانات و روش‌های نوین را برای آموزش کارکنان‌ خود به کار گیرد.با گسترش رسانه‌ها به ویژه اینترنت و دسترسی آسان همه در نقاط مختلف دنیا و کشور و دنیا، شیوه‌های جدید آموزش مطرح شده است.یکی از این روش‌ها،آموزش الکترونیکی یا یادگیری به شیوه مجازی از راه‌ دور است.این مقاله به جنبه‌های مختلف این شیوه آموزش از جمله اهداف،محاسن و استفاده از سیستم جامع مدیریت‌ آموزشی روش و به ویژه ابعاد اجرایی آن پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .