روش های آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مطالعه بر روی رفتارهای انسانی و یافتن روش‌های اصلاح آنها از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد افراد در جامعه و کاهش تعداد تصادفات وسایل نقلیه موتوری می‌باشد.ایجاد و نهادینه نمودن‌ اصلاحات رفتاری مربوط به چگونگی تردد در سطح معابر و نحوه استفاده از وسایل نقلیه از طرق‌ مختلف قابل تحصیل بوده و می‌تواند توسط سازمان‌های مؤثر،در جابجایی ایمن،آسان،سریع و کم‌ هزینه و کالا و مسافر ارائه گردد. جامع‌ترین کلمه در این رابطه‌ Education 1می‌باشد و به مفهوم ایجاد،آموزش،ترویج،نهادینه‌ نمودن اصول بنیادین در رفتار انسانی در خصوص ترافیک از بدو تولد و در محیط خانواده،مدرسه، جامعه،دانشگاه و محیط کار بوده و از طرق مختلف و از سوی ارگان‌های مسئول از جمله‌ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش،علوم،تحقیقات و فناوری،فرهنگ و ارشاد اسلامی و...به حالت‌های‌ شفاهی و کتبی و به روش‌های مستقیم،کنفرانس،سمینار،سمپوزیوم و تشکیل گروه‌های کار و... صورت می‌گیرد و ضمن یافتن روش‌های جدید تأثیرگذاری و ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی باعث‌ افزایش سطح کیفی ارائه خدمات و اجرای مقررات توسط بخش‌های مرتبط به موضوع گردیده،میزان‌ آموزش و پرورش،به ویژه پرورش اندیشه و اشتغالات فکری انسان‌ Culture و با تأثیر متقابل اصلاح‌ رفتار بین فرد و جامعه،سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .