تدابیر قانون استخدامی جدید ناجا در راستای بهسازی کارکنان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

سازمان‌ها و مؤسسات در آغاز شکل‌گیری،سنتی و ساده بودند،اما همزمان با پیدایش انقلاب صنعتی و همگام با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و تحولات شگرف در سطوح مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و سازمان‌های تخصصی و حرفه‌ای‌تر شدند و وظایف،مسئولیت‌ها و اهداف آنها نیز رو به پیچیدگی گذاشت،به طوری‌ که کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات نمی‌توانند بدون فراگیری دانش،مهارت و تخصص‌های لازم،وظایف و مأموریت‌های محوله را به نحو احسن انجام دهند. بنابراین،بهسازی کارکنان و آموزش آنان ضرورت حیاتی و پیوسته سازمان‌ها شده است.سازمان‌ها ناگزیرند برای ارتقاء سطح دانش،بینش،منش و مهارت‌های کارکنان خویش آموزش‌های هدفمند،پیوسته و یکپارچه‌ ارائه کنند و همگام با تحولات جامعه،بخشی از بودجهء خود را به ارتقای سطح علمی و مهارتی کارکنان اختصاص دهند. نیروی انتظامی نیز برای پایایی و پویایی سازمان خود،علاوه بر اختصاص بودجه قابل توجه برای ارتقا و بهسازی‌ کارکنان،سیاست‌های انگیزش‌زا و تشویقی را برای ارتقای سطح علمی و به هنگام کردن دانش،مهارت فنی و نیروی‌ انسانی در نظر گرفته است که«امکان عضویت کارکنان پایور در قالب هیئت علمی،اختصاص 02 درصد از ظرفیت دوره‌ های کاردانی و کارشناسی به کارکنان ناجا،اعطای امتیاز شرکت در دوره‌های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی به‌ دانش‌آموختگان رتبهء اول دورهء کارشناسی،پرداخت هزینهء تحصیلی کارکنان،اخذ سهمیه از دانشگاه‌ها در رشته‌های‌ مورد نیاز،اعزام کارکنان به خارج از کشور و اعطای درجه و ارشدیت از نمونه‌های آن می‌باشد که در این مقاله به‌ موضوعات مزبور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .