ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت دوم)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

انسان‌ها به‌طور پیوسته در حال ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های خود و دیگران می‌باشند و این عمل را به‌ صورت‌های مختلف انجام می‌دهند و نتایج حاصله از آن بر ادامه و نحوه ارتباط برقرار شده یا مسیر افراد،تأثیرگذار است.سازمان‌ها در جهت حفظ کارکنان خود و ارتقاء سطح توانایی‌ها و قابلیت‌های آنان اقدام به تدوین و اجرای‌ برنامه‌های مختلف می‌نمایند که اطلاعات اساسی جهت تنظیم این برنامه‌ها از نتایج ارزیابی‌ها و ارزشیابی‌های‌ عملکرد کارکنان به دست می‌آید.در قسمت اول مقاله،تعریف ارزشیابی،وجه تمایز میان ارزشیابی رسمی و غیر رسمی،اهمیت ارزشیابی در طی دوران مختلف آموزش و اشتغال کارکنان و همچنین اهداف اساسی ارزشیابی، انواع متداول ارزشیابی عملکرد کارکنان به دقت تشریح شده و فرم‌ها و نمونه‌های عملی هر یک از این‌گونه‌ ارزشیابی‌ها ارائه شد.در قسمت دوم ما به مصاحبه‌های کارایی،دستورالعمل‌های ارزیابی،مشکلات ارزیابی‌ کارایی،ارزیابی کارایی خودکار،الزامات قانونی در ارزیابی کارایی،مزایای ارزیابی،چرخهء ارزیابی،ارزیابی گروهی، ارزیابی کلیت اداره،اعتبارسنجی و ارزیابی و تحقیق پرداخته شده است.در آخرین بخش آن نیز وضعیت موجود به‌ چالش کشیده شده است.این مقاله برای کلیه مدیران،برنامه‌ریزان نیروی انسانی و ارزیابان سازمان خیلی‌ می‌توند راهگشا باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .