تأملی بر شوراهای حل اختلاف

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

یکی از مشکلات مهم و اساسی دستگاه قضائی به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی و اختلافات به‌ویژه‌ در سال‌های اخیر،پرونده‌های متشکله حقوقی(مدنی)و کیفری اشخاص است.از طرفی نیز مطابق قانون‌ مراجع مزبور در رسیدگی‌های خود مکلف به رعایت تشریفات و ترتیبات خاص(آئین دادرسی)مربوطه می‌باشند. مقرراتی که نسبت به پرونده‌های متشکله با هر درجه از اهمیت به‌طور یکسان لازم الاتباع است و درعین‌حال‌ فی نفسه موجب کندی روند رسیدگی می‌گردد.این مسأله و پاره‌ای امور دیگر موجب شد تا برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی نهادی شبه قضائی بنام شوراهای حل‌اختلاف و به منظور رسیدگی سریع‌تر به برخی دعاوی و اختلاف اشخاص از طریق مشارکت‌های مردمی و ترویج روحیه تسالم و تصالح و درعین‌حال معاف از قواعد آئین‌ دادرسی تشکیل گردد. اگرچه نفس ایجاد این نهاد حقوقی جدید اقدامی مبارک و مؤثر بوده ولی به دلیل فقدان‌ساز و کارهای قانونی‌ لازم،تاکنون جایگاه حقوقی آن در نظام حقوقی کشور به دلیل وجود برخی تعارضات قانونی به‌طور دقیق تبیین‌ نشده است که طراحی و پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی لازم را می‌طلبد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .