فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس - ارتشاء)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

فساد اداری در همهء جوامع دارای ابعاد وسیع می‌باشد.در این نوشتار دو عامل بارز فساد اداری‌ در کشور باعنوان اختلاس و ارتشاء که میزان ارتکاب آن قابل توجه است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در ادامهء بحث،فساد اداری به معنای وسیع کلمه تشریح گردیده و نمونه‌هایی از آن،از نظر گذشته و همین طور برخی روابط فساد اداری با امنیت اجتماعی توصیف‌ شده است. در نهایت،چنین نتیجه‌گیری شده که یگانه راه رهایی از فساد اداری و به وجود آوردن نظام‌ اداری ایمن،معتمد،مطمئن،انعطاف‌پذیر و پویا،همان اصلاح ساختار اداری از تمامی ابعاد خواهد بود و نمونه‌هایی از آن هم به‌عنوان آثار تبعی ناشی از اصلاح ساختار اداری ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .