مهاجرت جوانان، آسیب ها و پیامدهای امنیتی آن

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مقاله حاضر عمدتا برگرفته از پژوهش انجام شده پیرامون مهاجرت جوانان است که در قالب‌ گزارش ملی به چاپ رسیده است.مهاجرت شکلی از تحرکات جغرافیایی یا مکانی است که بین دو منطقه و اقامت پیوسته در منطقه‌ای دیگر می‌باشد. در مهاجرت‌های داخلی عمدتا این تحرک از روستاها و اجتماعات کوچک و کشاورزی آغاز و به‌ سمت اجتماعات بزرگ‌تر و عمدتا غیر کشاورزی حرکت می‌کند.با توجه به تقسیم مهاجران به اصلی و تبعی،نقش محوری جوانان در شکل‌گیری مهاجرت‌های سایر گروه‌های سنی اجتناب‌پذیر است.از لحاظ تاریخی در دهه 40 و 50 به دلیل اجرای اصلاحات ارضی و تبعات ناشی از آن،مهاجرت آهنگی‌ سریع یافته و در دوره بعدی هرچند از رشد آن کاسته شده،ولی حجم آن به‌تنهایی قابل توجه است. تحت‌تأثیر مهاجرت بی‌رویه جوانان،مناطق مهاجر فرست دچار کمبود نیروی انسانی خلاق، پویا و جوان می‌گردد و مناطق مهاجرپذیر کشور مواجه با امواج فزاینده مهاجرت،دچار فقر،رشد روز افزون بیکاری،حاشیه‌نشینی و انواع ناهنجاری‌های عاطفی و روانی شده،جرایم،بزهکاری و ناامنی‌ روند رو به رشدی پیدا می‌کند. در این نوشتار در ارتباط با موضوع مهاجرت و ناامنی به دیدگاه اندیشمندان داخلی و خارجی‌ اشاره شده و برخی مطالعات موردی نیز بررسی شده است و در ادامه به ارائه جمع‌بندی علل و عوامل و پیشنهادها جهت کنترل مهاجرت‌های بی‌رویه می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .