گزارش نخستین همایش تخصصی ناجا و نظارت همگانی راهبردها و راهکارها

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

» ایشان در پایان سخنرانی خود به پیام نوروزی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:«برداشت من از پیام نوروزی مقام معظم رهبری این است که اگر ایشان فرمودند: امسال سال پاسخگویی به مردم است،فقط به این معنا نیست که اگر کسی مراجعه کرد،کار او را راه بیندازیم بلکه به این معنا نیز هست که من به عنوان فرمانده،با توجه به امکانات، اقتدار و قدرتی که قانون در اختیارم گذاشته،آیا وظیفه خود را درست انجام داده‌ام؟به‌ عبارتی امسال مسئولان باید گزارش عملکرد خودشان را به مردم بگویند. وی بر توجه اصول 6،77،65،26،و 401 قانون اساسی به ضرورت مشارکت مردم در امور اشاره کرد و اظهار داشت:«در ادبیات علوم سیاسی،حق نظارت و مراقبت از مهم‌ترین‌ وجوه مشارکت مردم در امور عمومی است و فلسفهء وجود چنین نظارتی در جامعه‌ اسلامی،ناشی از وجود جامعه سالم و نمونه‌ای است که در آن،محیط مساعدی برای رشد فضایل اخلاقی فراهم آید. حجه الاسلام رئیسی،رئیس سازمان بازرسی کل کشور سخنران بعدی این همایش‌ بود که در آغاز کلام اظهار داشت:جای بسی خوشوقتی است که در سال پاسخگویی‌ مسئولان نظام به مردم،دفتر نظارت همگانی بازرسی کل ناجا چین نشست علمی را برگزار کرد. » سخنران بعدی داوود دعاگویان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی بود که‌ پیرامون«دفتر نظارت همگانی،اعتماد اجتماعی و پلیس»سخنرانی کرد و اظهار داشت:«بی تردید یکی از ملزومات اعتماد اجتماعی،گسترش تعاملات و کنش‌های متقابل‌ میان اعتمادکننده و امین است."

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .