جهانی شدن، فن آوری اطلاعات و چالش های فرا روی پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

بشر از آغاز آفرینش در مسیر تحولات و تغییرات متنوع بوده به طوری که این‌ دریچه‌های نو،مفاهیم متنوع،ایده‌ها و مسایل جدید ذهن‌های جست‌وجوگر افراد را به خود مشغول داشته به طوری که کرونین می‌گوید:«زندگی یک راهروی ساده و مستقیم نیست که ما در آن آزاد و بی دردسر گام برداریم و پیش برویم،زندگی‌ مسیری تو در تو و پر پیچ و خم از گذرگاه‌هاست که ما باید راه خود را جست‌وجو کنیم.» یکی از واژه‌هایی که در دهه اخیر مورد توجه واقع شده است،بحث مربوط به‌ جهاین شدن است.این واژه نمایانگر نهاد آدمی در کشف فرصت‌های تازه در کسب‌ توانایی‌های بالقوه و بالفعل بیشتری برای احاطه بر مقدورات محیط می‌باشد. تاریخچهء این کلمه به دههء 1990 و به شروع افزایش قدرت،بخش خصوصی در نظام جهانی بر می‌گردد.در شرایطی که نظم نوین جهانی به شکل جدید و فارغ از نظرات قدیمی مربوط به ویژگی‌های یک سرزمین،کشور و علامت مهمی همچون‌ مرز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .