بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (قسمت دوم) مصوب سال 1382 و تطبیق آن با قانون سال

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

قانون مجازات جرای نیروهای مسلح،مجموعه مقررات جزایی مربوط به‌ نیروهای مسلح است که به بیان جرایم کارکنان نیروهای مسلح و مجازات‌های‌ مقرره در آن می‌پردازد.در واقع بخشی از این قانون به باین جرایم خاص نظامی و انتظامی-که به سبب ماهیت آنها صرفا توسط نظامیان قابل ارتکابند- می‌پردازد.به‌طور نمونه فرار از خدمت،عدم مقاومت در برابر دشمن و فرار از جبهه از اسن سنخ از جرایم هستند. بخش دیگری از جرایم مندرج در این قانون از نظر ماهیت و امکان ارتکاب‌ اختصاص به نظامیان ندارد و هر شخصی اعم از نظامی و غیر نظامی می‌تواند مرتکب آن شود.لیکن قانونگذار در این جرایم خاص،مرتکبان نظامی را به گونه‌ای‌ متفاوت با غیر نظامیان مورد مجازات قرار می‌دهد.جرایمی مانند جعل،ارتشاء، تقلب در معاملات دولتی و سرقت از دستهء اخیر به شمار می‌رود.پیش از پیروزی‌ انقلاب اسلامی،قانون دادرسی کیفری ارتش،مصوب 1382/10/04 به تصویب رساند. آشنایی با این قانون و سیاست کیفری اعما شده در آن،برای کارکنان نیروهای‌ مسلح و حقوق‌دانان کشور ضرورت دارد.نگارنده این مقاله ضمن بررسی تطبیقی دو قانون سابق و لاحق،به معرفی قانون جدید پرداخته است.در این شماره قسمت دوم‌ مقاله به نظر خوانندگان می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .