سرمقاله: ارتباط مؤثر عاملی مهم در افزایش کارآمدی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

چکیده

یکی از اقدامات دانشگاه‌ علوم انتظامی در ماه‌های اخیر،توسعه ارتباط با مجامع علمی داخلی و خارجی بوده که به‌ اقتضای شرایط موجود مورد عنایت ویژه فرماندهان و مدیران قرار گرفته است. موضوع تخصصی شدن دانشکده‌ها،تلاش برای کیفی‌سازی‌ رشته‌های تخصصی با رویکرد نوین جامعه محوری به جای تهدید محوری،تشکیل مجتمع‌ عالی کوثر ویژه آموزش و تربیت پلیس زن،توسعه فضاهای آموزشی و کارگاهی و آشنایی با تولیدات علمی دانشگاه و اعضای هیأت علمی در قالب طرح‌های تحقیقاتی،کتب و مجلات چاپ شده مصداقی از تحولات و نگرش جدید مدنظر است. امید است با گسترش صحیح ارتباطات،زمینه‌های بهره‌برداری بهتر و عمیق‌تر از تجارب و یافته‌های علمی از طریق بازدیدهای کوتاه‌مدت مسئولان ارشد،استفاده از دوره‌های علمی کوتاه‌مدت کارکنان و کارشناسان و پذیرش دانشجو در قالب دوره‌های‌ بلندمدت از سوی دانشگاه علوم انتظامی و دیگر مجامع علمی فراهم شده و موجب‌ کارآمدی هرچه بیشتر دانشگاه و سایر مؤسسات علمی در نظام جمهوری اسلامی ایران‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.