تحلیل انرژی های هدر رفته ناشی از تراکم ترافیک در بزرگراه شهید همت و بررسی نظریه کرایتون در مورد آن

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده

یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل،مدیریت ترافیک است که‌ نظریه‌پردازان بسیاری نظیر چینسون،دبر،کرایتون به این مسئله به این مسأله پرداخته‌اند و راه‌حل‌های‌ مختلفی برای عبور از معضلات حمل‌ونقلی ارائه داده‌اند.کرایتون در نظریه خود یکی از این‌ راه‌حل‌ها را تخصیص بودجه ناکافی برای عملیات اجرایی می‌داند.این مقاله اهمیت مدل‌های‌ پیش‌بینی را برآورده زمان و محل ساخت بزگراه‌ها مورد بررسی قرار داده و زیان‌های‌ اقتصادی را که در اثر تراکم ترافیک در بزرگراه‌ها مورد بررسی قرار داده و زیان‌های‌ اقتصادی را که در اثر تراکم ترافیک در بزرگراه شهید همت حد فاصل شیخ فضل الله نوری تا کردستان ایجاد می‌شود برآورده کرده است،سپس با تکیه به نظریه کرایتون در مورد تخصیص‌ نیافتن بودجه کافی در احداث بزرگراه‌ها نشان می‌دهد که جهت انطباق مدل‌های تخمین‌ ترافیکی بر واقعیت آینده بایستی پیش‌بینی‌های زمان اجراء به طور دقیق صورت گیرد این‌ مقاله نشان می‌دهد که در طول احداث بزرگراه رسالت ضررهای ناشی از تأخیرات زمانی در بزرگراه همت بیشتر از هزینه اجرایی بزرگراه رسالت بوده و این بیانگر ضعف مدیریت در تخصیص بودجه و روان‌سازی حمل‌ونقل است که توزیع ترافیک آینده را در سطح شبکه‌ نتوانسته با واقعیت وفق دهد.در ادامه این مقاله پیشنهاد می‌شود که برای خروج از بحران‌های‌ مدیریتی،اولا مدیریت یکپارچه درون شهر تعریف و اجرا شود،ثانیا از تخصیص بودجه‌های‌ ناکافی برای شروع پروژه‌ها اجتناب شود و ثالثا در برنامه‌ریزی شهری برای هرگونه‌ تصمیم‌گیری در درون شهر نگرش به مسائل ترافیکی به صورت جامع صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2