تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان با فرد به عنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز لازم برخوردار است و در نتیجه او دارای مسئولیت کیفری تام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جرم،مجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد. این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 51 سال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن،و مقایسه با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیگر در حقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌ و معاصر،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نیز باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .