نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

همواره در طول تاریخ عقیده بر این بوده که تفریحات‌ سالم عامل پیشگیری از فساد و بزهکاری است و بزهکاری از موضوعات مد نظر نهادهای مرتبط با امور اجتماعی می‌باشد.در این مطالعه ارتباط بین وقوع‌ بزهکاری در گروه‌های مختلف سنی نوجوانان با تفریحات سالم متعارفی همچون:ورزش،مطالعه، فعالیت‌های هنری،ارتباطات اجتماعی گسترده و...-که‌ منجر به افزایش پیوندهای اجتماعی مثل:دلبستگی، اعتقادات،احساس مسئولیت و مربوط شدن در امور مختلف می‌شود-مورد ارزیابی قرار گرفته که نشان‌ دهندهء وجود رابطهء منفی بین بزهکاری و شرکت در این‌ تفریحات سالم می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .