ابعاد پول شویی و روش های مبارزه با آن

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

امروزه یکی از بزرگ‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین جرایمی که اقتصاد کشورهای بی‌شماری را نشان گرفته پول‌شویی است.این جرم به صورتی‌ ناآشکار و مخفی در جهان پهناور رشد فزاینده‌ای در دو دههء گذشته عمق موضوع‌ مورد بحث،روش‌های مبارزه با آن را پیشنهاد نماید.این جرم علاوه بر ماهیت‌ فراملی،ماهیت سازمان یافته نیز دارد و این امر مبارزه با آن را مشکل‌تر می‌سازد.به لحاظ این که در جرایم فردی و غیر سازمانی با دستگیر شدن مجرم، اعمال مجرمانه او پایان می‌پذیرد ولی در جرایم سازمان یافته پس از دستگیری‌ یکی از افراد باند،بلافاصله فرد دیگری از سوی سازمان جایگزین او می‌شود و اعمال مجرمانه ادامه می‌یابد؛برای مثال کارتل‌های مواد مخدر،صدها نفر را در سراسر جهان در استخدام خود دارند که نه تنها در جهت پخش مواد مخدر بلکه در زمینهء اموری مثل تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تلاش برای تدوین‌ قوانین مناسب،که کار آنها را تسهیل می‌کند، در تکاپو هستند. وقتی بودجهء سالانه بسیاری از کشورهای فقیر و کوچک دنیا از در آمد سالانهء برخی از سازمان‌های جهانی مواد مخدر بسیار کمتر است،تردیدی باقی‌ نمی‌ماند که این گونه سازمان‌ها می‌توانند نقش مهمی در تحمیل خواسته‌های‌ خود بر سرنوشت آن کشورها داشته باشند.بر این اساس جامعه بین المللی به‌ جهت اهمیت موضوع،عزم خود را در مبارزه با آن نموده و در این راستا تدابیر مختلفی اندیشیده است که در این مقاله هدف نگارنده بر آن است تا با شناسایی‌ موضوع، روش‌های مبارزه با آن را مورد بررسی قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .