مقالات علمی: اعتماد پایه امنیت (بررسی معنا، ابعاد و مؤلفه های اعتماد)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

اعتماد پدیده‌ای عام و ساری در همه ابعاد حیات فردی‌ و جمعی ماست.به گونه‌ای که نوزاد با آن دنیای جدید را تجربه می‌کند و در بلوغ با اعتماد است که حیات بین‌ الافرادی و اجتماعی و سیاسی رقم می‌خورد و بالاتر از آنها با اعتماد به خدا و وعده‌های او و پیامبران است که حیات‌ معنوی و زندگی جاوید انسانها رقم می‌خورد. اعتماد بمثابه ارزشمندترین و مهم‌ترین مؤلفه سرمایه‌ اجتماعی نیرویی شگرف و پایان ناپذیر برای پیوند دادن‌ حکومت و مردم،مردم و نهادهای حکومتی-آن هم پیوندی‌ مستمر،مستحکم،بادوام و مطمئن-دارد و امروزه یکی از مشخصات جامعه مدنی اعتماد متقابل بین مردم و دولت و اعتماد عمومی بالاست.مردم و حکومتی که در طی زمان، توانایی فزاینده کردن اعتماد میان خود را دارند و آن را تقویت می‌کنند،می‌توانند کلید امنیت را در دست داشته‌ باشند.این نوشتار در صدد تبیین ابعاد و اهمیت این موضوع‌ بویژه با تأکید بر ابعاد اجتماعی آن است که روح امنیت پنهان‌ و عیان را تشکیل می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .