روان شناسی پیشگیری از ارتکاب جرم (قسمت دوم)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

چکیده

در قسمت اول،که در شماره قبل ارائه شد،به‌ موضوع روش های پیشگیری از ارتکاب جرم و محاسن و معایب روشهای به‌کاررفته پرداخته شد. در قسمت دوم،به موضوع دخیل تغییر محیط و روش های مورد استفاده در کاهش و پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته شده است:کاهش فرصتها، خارج کردن هدف مورد جرم، افزایش احتمال‌ دستگیری(مراقبت های قانونی)،مراقبتهای غیر رسمی،سپس به انتقادات و مخالفت ها و دورنمای‌ این روش ها اشاراتی دارد. تمام بخش های مقاله با استفاده پژوهش های متعدد در شرایط و مکان ها و کشورهای مختلف ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .