آموزش و تربیت کارکنان پلیس (قسمت دوم)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

چکیده

آموزش و تربیت کارکنان پلیس یکی از مهمترین ارکان‌ مدیریت منابع انسانی پلیس در دنیاست.در قسمت اول،که در شماره قبل ارائه شد به این موارد پرداخته شد:اهمیت آموزش، جنبه حقوقی آموزشهای ناکافی کارکنان و افسران پلیس و نقش‌ مدیران در آموزش کارکنان پلیس. این قسمت به این موارد می‌پردازد:آموزش درمقابل تربیت، که به تفاوت بین آموزش و تربیت می‌پردازد؛متغیرهای مؤثر بر یادگیری شامل متغیرهای فردی،وظیفه‌ای یا اطلاعاتی و محیطی‌ -آموزشی؛و اصول یادگیری. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .