شورش های بریکستون، لندن، 1981 (قسمت دوم)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

از دهم تا دوازدهم آوریل 1891،اغتشاشاتی در محله‌ بریکستون،واقع در حومه جنوب لندن،به‌وقوع پیوست که‌ مقاله حاضر درباره این واقعه است.در شماره قبلی نشریه، به مرور کلی بر حوادث و شرح لحظه‌به‌لحظه پرداخته شد و در این شماره، تجزیه و تحلیل شورش مزبور بیان می‌گردد که مباحث مورد تجزیه و تحلیل عبارتنداز:1-وضعیت، زمینه اجتماعی و قومی بخصوص گرایش های سیاه پوستان و اقلیت های غیر سفیدپوست پیرامون تنش های قومی؛ تضادهای موجود بین عموم مردم و پلیس،که زمینه‌ساز شورش ها بوده است؛2-سیاست های بوروکراتیک و عدم‌ ارتباط مؤثر بین پلیس و جامعه؛3-تمرکز دستورهای‌ فرماندهی پلیس در منطقه با 4-سیاست های بوروکراتیک‌ منطقه و عدم آمادگی کافی آن برای مقابله با بحران با5-و ایجاد نوآوری در پلیس به‌عنوان پیامدی پس‌از واقعه.این‌ قسمت از مقاله جهت کارآمد کردن و افزایش اثربخشی‌ خدمات پلیس،بخصوص برای جلوگیری از تنش های‌ اجتماعی در مناطق آسیب‌پذیر و محروم و مقابله با بحران های احتمالی،از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .