کار پلیسی با مشارکت جامعه

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

کار پلیسی با مشارکت جامعه به‌شکلی‌ سحرآمیز و به‌عنوان نوشداروی همه دردهای‌ اجتماع پدیدار نشد.این شیوه قرنها درحال تحول‌ و تکامل بوده و درواقع،ممکن است فقط یک گام‌ اولیه به‌سوی شکل‌گیری کار پلیسی در آینده باشد. جامعه،همگام با تغییر نیازهای خود،روشهایش را برای«حفظ آرامش»تغییر می‌دهد. در این مقاله سه دورهء راهبردی کار پلیسی در امریکا و تغییر الگوهایی که روی دادند،بررسی‌ می‌شود.سپس به بررسی تأثیر روابط عمومی، روابط اجتماعی و برنامه‌های پیشگیری از جرایم‌ شامل تعاریف،ویژگیهای عمده،مشکلات بالقوه و انضمام یک نگرش مبتنی بر حل مشکل به کار پلیس،پرداخته‌ایم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .