تاریخچه علم ژنتیک و کاربرد آن در کشف علمی جرایم

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

علم ژنتیک قبل‌از آزمایشات گریگورمندل‌ بر روی صفات مختلف گیاهان چندان شناخته‌شده‌ نبود و بشر فقط بصورت تجربی از آن در اصلاح‌ نسل حیوانات بهره می‌گرفت.پس‌از شناخته شدن‌ ژن و کروموزوم توسط یوهانسن و بووری به‌تدریج‌ علم ژنتیک بصورت مستقل از علوم جانوری و گیاهی توسط دانشمندان مورد توجه قرار گرفت.در علوم جنایی تا سال 0891 از یافته‌های علم ژنتیک‌ در زمینه آنتی ژنهای گروه خونی و سیستم‌ ABH و MNS و Rh و بعضی از آنتی ژن‌های دیگر در کشف‌ جرم استفاده می‌شد و از سال 0891 با دستیابی‌ پروفسور آلگ جفریس به سکانس‌هایی از ژنوم‌ انسان که مثل اثر انگشت منحصربه‌فرد بود آزمایش‌ DNA-Typing برای تعیین ساختار ژنتیکی‌ از بقایای بیولوژیک مثل خون و بزاق و اسپرم و... شروع شد.این آزمایش علاوه‌بر کاربری در کشف‌ جرم در تعیین هویت افراد مجهول الهویه و اجساد متلاشی‌شده از انفجارات و سوانح هوایی و تعیین‌ اصالت بچه‌های نامشروع و مفقودین صددرصد مؤثر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .