تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی (پلیس 110)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا به توصیف،خاستگاه و کارکرد الگوی پلیس حرفه‌ای اشاره می‌گردد.در این‌ الگو،حرفه‌ای و تخصصی بودن سازمان پلیس، شاخصه موفقیت آن محسوب می‌گردد.در ادامه به‌ چهار دوره پلیس ایران اشاره شده و پارادایم‌های‌ موجود در هر دوره مشخص شده است و در انتها پلیس 011 به‌عنوان ترکیبی از الگوی پلیس‌ حرفه‌ای و مشارکت مردمی مورد بررسی و تحلیل‌ قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .