مدیریت بحران در حکومت امام علی علیه السلام

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

گرچه در فرهنگ‌نامه‌ها و کتابهای علمی،اصلاحات سیاسی،تعاریف‌ فراوان و گوناگونی از مدیریت شده است و مدیریت را به انواع و اقسام مختلفی‌ تقسیم کرده‌اند،اما در همه تعاریف مطرح‌شده اصول مشترکی وجود دارد که‌ همه صاحب‌نظران مباحث مدیریتی آن‌را باور دارند؛مانند ضرورت زندگی‌ اجتماعی،ضرورت اداره زندگی در انواع مجتمعهای انسانی،ضرورت‌ سیستم رهبری و فرماندهی،ضرورت قانون و انواع دستور العملهای‌ کاربردی،ضرورت نظم و هماهنگی در تمام سیستمهای اداره زندگی.در تداوم ارزیابی و بررسی مباحث مدیریتی درست است که هر صاحب‌نظری‌ در کمیت و کیفیت انواع مدیریتها،دیدگاههای خاص خودش را دارد و با استفاده از علم و تجربه،پیشنهادها و اصلاحات کاربردی خاص خودش‌ را مطرح کند،اما دراصل وجود مدیریت و سازمان‌یافتن انواع مدیریتها با دیگر صاحب‌نظران اختلافات فراوانی ندارد؛زیرا همه کارشناسان علوم‌ اجتماعی،مدیریتهای صحیح و کارآمد را برای زندگی اجتماعی انسانها و مجتمعهای انسانی ضروری می‌دانند.همه مکاتب مختلف مدیریت،همگی‌ به‌دنبال اداره صحیح زندگی اجتماعی بوده‌اند.اصولا مدیریت به انواع و اقسام گوناگونی تقسیم شده که هریک چارچوبهای خاص خود را دارند؛ مانند مدیریت اقتصادی،مدیریت نظامی،مدیریت سیاسی و...یکی از اقسام مدیریتها،مدیریت بحران یا مدیریت در بحران است که مد نظر این‌ مقاله می‌باشد وسعی بر آن شده که این مقوله مهم در دوران حکومت امام‌ علی(ع)مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .