سخن مدیر مسئول: خرده فرهنگ های انحرافی، امنیت و ضرورت ها

سخن سردبیر

چکیده

چنانچه ذکر شد هر چند این پدیده هویت غربی دارد و بیشتر مشکل و مسئله کشورهای صنعتی است ولی با قدری تأمل،روند آهسته و تدریجی تکوین و رشد چنین خرده فرهنگ هایی و اثرات بسیار ناپسند آن‌را در جامعه خودمان به‌خوبی می‌توان دریافت. ضرورت ها و پیشنهادات: باتوجه به گفتار فوق و مسری‌بودن این پدیده و برای اتخاذ روش مناسب در مواجهه با آن پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد: 1)حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران از باب مسؤولیت خطیر کشورداری و مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی و دفاع از ارزش ها و هنجارهای جامعه این‌ مسئله را،مورد توجه جدی خود قرار دهند و به چاره‌اندیشی اساسی‌ بپردازند. پلیس جمهوری اسلامی ایران می‌باید فعالانه با این پدیده انحرافی و معارض برخورد نماید و ضمن ارتباط هرچه بیشتر با نخبگان فکری و فرهنگی جامعه و بهره‌برداری از نتایج مطالعه و پژوهش های نهادهای مربوط،با قاطعیت با باندهای‌ مخوف و معارض و منحرفی که با آگاهی و راهبرد مشخص و به‌صورت شبکه‌ای به‌ تخریب بنیان ارزشی و هنجاری جامعه مشغول هستند به مقابله برخیزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.