دادگاه اطفال و تأمین اقدامات تربیتی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

امروزه بزهکاری اطفال یکی از موضوعات‌ مهم در قوانین جزایی کشورهای مختلف است. جهت جلوگیری کلی،قوانین الهی،در مورد اطفال‌ بیشتر جنبهء تأمینی،تربیتی و حمایتی دارد.این‌ مقاله در آغاز به بررسی آیین دادرسی اطفال‌ می‌پردازد و پاره‌ای از مواد آن را مورد نقد قرار می‌ دهد؛ سپس بعد از بررسی مفهوم بزهکاری،به‌ دادگاه اطفال و ویژگیهای آن می‌پردازد، مفهوم‌ اقدامات تأمینی و تربیتی و اقسام آن در مسأله‌ برخورد با کودکان بزهکار می‌تواند بسیار مهم باشد. یکی از موضوعات جدی در این بحث، نحوه و مکان نگهداری اطفال بزهکار است که به همین‌ منظور در این مقاله، بطور اختصار به کانون اصلاح‌ و تربیت پرداخته شده است.این کانون محل‌ نگهداری،اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوانان‌ بزهکار می‌باشد و از قسمت های مختلف تشکیل‌ شده است که در صورت توجه مسئوولان مربوطه‌ می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه جوان ما داشته باشد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .