تحلیلی بر تحویل کنترل شده

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

تحویل کنترل شده( Controlled delivery ) روش پلیسی است که طی آن مأموران ویژه مبارزه‌ با مواد مخدر یا گمرک یک کشور،از وجود محموله‌ مواد مخدر،روانگردان یا مواد شیمیایی اولیه‌ آگاهی می‌یابند و با اطلاع و تحت نظارت مقامات‌ ذی صلاح قضایی جهت شناسایی صاحبان اصلی‌ مواد مخدر به آن مجوز ورود،عبور و یا خروج‌ می‌دهند. در آغاز به موقعیت ژئوپلیتکی جمهوری‌ اسلامی ایران و تمایل شدید قاچاقچیان برای‌ استفاده از کشورمان به عنوان مسیر ترانزیت اشاره‌ شده و این روش به عنوان سازوکاری مناسب برای‌ شناسایی سران باندهای قاچاق-که در خارج از کشور به سر می‌برند-معرفی گردیده است.ادامه‌ مبحث این مقاله به تعریف روش تحویل کنترل‌ شده و بیان اهداف،شیوه‌ها،موقعیت های مناسب‌ برای انجام آن و مصوبات اجلاسهای مختلف‌ بین المللی در خصوص اجرای این روش می‌پردازد. در بخش رهیافت ها به دیدگاه های مثبت‌ مسؤولان کشورمان و اقدامات صورت گرفته اشاره‌ شده و راهکارهایی از قبیل الحاق ماده‌ای به قانون‌ مبارزه با مواد مخدر،متمرکز کردن کلیه عملیات‌ اجرایی در یک کمیته حقوقی و نیز استقرار افسران‌ رابط در کشورهای همسایه جهت تسهیل انجام این‌ روش ارائه گردیده است که در خور بذل توجه‌ مسؤولان امر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .