ابعاد حقوقی جرایم رایانه ای

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

در کلیه کشورها،تنها اموری جرم محسوب‌ می‌شوند که طبق قوانین جاری کشور،ارتکاب یا ترک آن جرم به شمار آید که جرایم رایانه‌ای نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. در این مقاله نخست‌ به بیان کلیاتی در مورد جرایم رایانه‌ای پرداخته و برخی ملاحظات خاص را در مورد جرایم رایانه‌ای‌ مطرح، سپس به‌طور اختصار به انواع جرایم‌ رایانه‌ای براساس مستندات بین المللی اشاره‌ می‌کنیم.لازم به توضیح است که مطالب این مقاله‌ بیشتر به زبان عمومی جهت آشنایی کلی با ابعاد حقوقی جرایم رایانه‌ای تدوین شده و در بیان آن، نکات دقیق حقوقی لحاظ نگردیده است. لذا در مواردی که استناد به مطالب از بعد حقوقی مورد نظر باشد،ضرورتا باید به اصل مراجع مورد استفاده رجوع شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .