سخن مدیر مسئول: امنیت داخلی و رویکرد قضایی و انتظامی

سخن سردبیر

چکیده

توجه به آنچه در خصوص شرارت و محاربه و نیز ضرورت اجرای حدود الهی بیان شد،انتظار طبیعی مردم از حکومت و خصوصا متولیان امر قضا، امنیت و آسایش عمومی این است که با تبیین استراتژی سیاست قضایی،امنیتی‌ و انتظامی روشن و آشکار با (اخلال‌گران از هر گروه و صنف اجتماعی)،که در صدد ایجاد فضای رعب، وحشت و ترویج فساد در جامعه برآمده‌اند و جان، مال و عرض شهروندان را تهدید می‌کنند، با قاطعیت و اقتدار رفتار نمایند." 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.