مروری بر پایگاههای پلیسی در اینترنت (1) مقدمه ای بر شناخت اینترنت

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

چکیده

تبادل اطلاعات در جهان،به سال،ماه و روز نمی‌رسد،بلکه در طول ثانیه‌ها و حتی چند هزارم‌ ثانیه تبادل می‌شود.رقابت و جنگ دنیای معاصر، «جنگ اطلاعات» و برتری کشورها در آینده«برتری‌ اطلاعاتی»است و امروزه، «اینترنت» به یکی از مهمترین ابزارهای تبادل اطلاعات در جهان مبدل‌ شده است و در عرض کمتر از دو دهه، ره صد ساله‌ را پیموده است. اینترنت نه تنها به ابزاری برای استفاده‌ سیاستمداران، مبلغین ادیان،اقتصاددانان، تجار و احزاب و گروه های سیاسی و گروه های جرمهای‌ سازمان یافته و تروریستی تبدیل شده است، بلکه‌ یکی از مهمترین وسایل تبادل اطلاعات‌ پژوهشگران و اساتید در دنیا نیز می‌باشد. در این مجموعه مقالات با اینترنت، زبان دسترسی‌ سریع به آن، نحوه دسترسی به منابع و پایگاه های‌ تخصصی مورد نیاز پژوهشگران و پایگاه های‌ مختلف پلیس در دنیا آشنا خواهیم شد. در بخش اول این مجموعه مقالات،تاریخچه‌ وضعیت موجود اینترنت، مفهوم وب جهانی، آدرسهای اینترنت، پست الکترونیکی، نحوه و چگونگی وارد شدن در اینترنت و چند نمونه‌ پایگاه های پلیسی آورده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .