حرفه گرایی پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

"به هنگام طرح این مقاله،در میزگرد تخصصی مسائل مهمی پیرامون‌ موضوع مزبور،مطرح و پاسخهایی براساس اهمیت و نیاز حرفه‌گرایی پلیس‌ ارائه شد که شبهات مربوط به«حرفه بودن»انجام امور انتظامی را از بین برد و راههای‌ اصلاح انجام امور انتظامی با دیدگاه حرفه‌ای کردن نیرو به منظور ارائه خدمات به‌ عنوان یک حرفه را مورد بحث و بررسی قرار داد. در نوشته‌های بسیاری از مأموران مجرب پلیس هند، به مزایای حرفه‌گرایی پلیس اشاره شده است که امید آنها به کارآیی و اعتبار سازمان پلیس هند در نتیجه دانش حرفه‌ای؛ارتقای سطح کیفی پلیس؛کسب‌ حمایت عمومی و روابط بهتر پلیس و مردم؛خنثی‌سازی انتقادات و سرانجام‌ مانعی در مقابل بسیاری از کمبودها،اشکالات سازمانی و عملیاتی سیستم را نشان می‌دهد، این ها فرضیاتی هستند که عقیده ترویج(ایجاد)حرفه‌گرایی در عملکرد پلیس را مورد حمایت قرار می‌دهند. به‌طور مشخص‌تر،پیگیری واقعی حرفه‌گرایی پلیس مستلزم موارد ذیل است: 1)انجام اصلاحات عقب افتاده؛ 2)اجرای(تحقق)کامل و دایم توصیه‌های کمیسیون ملی پلیس؛ 3)پایه‌ریزی فرهنگی سازمانی که منتج به ترویج حرفه‌گرایی شود؛ 4)استفاده روز افزون از روشهای علمی برای کنترل(مهار)جرم و روزآمد ساختن تجهیزات پلیسی؛ 5)ریشه‌کنی(حذف)دخالتهای سیاسی در عملکرد پلیس از طریق تشکیل‌ کمیسیون امنیت ملی به پیشنهاد کمیسیون ملی پلیس؛ 6)ایجاد تغییرات کیفی در نظام گزینش و انتصاب؛ 7)آموزش و تربیت مستمر مأموران رسمی پلیس رسمی پلیس طبق‌ نیازمندیهای شغلی و خواستهای حرفه‌ای،کنترل و اجرای دقیق اجرایی و حفظ معیارهای حرفه‌ای؛ 8)شروع اقدامات اداری و سازمانی به منظور افزایش رضایت شغلی،غرور حرفه‌ای و وجههء اجتماعی؛ 9)تفکیک«پلیس قضایی»از«پلیس انتظامی»؛و اختیار رویکرد مدیریتی در عملکرد سازمان." 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .