مقالات علمی: روش شناسی شورش های شهری

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

گهگاه گروهی از انسان ها بر می‌آشوبند و در این فرایند آشوب و اغتشاش خویش،هنجارهای اجتماعی را شکسته،به رفتاری‌های خشونت‌آمیز متوسل می‌شوند و افراد و دستگاه هایی را(دولتی یا غیر دولتی) طعمه‌ شعله‌های آتش خشم خویش ساخته و ساختمان ها و بناهای مختلف را تخریب می‌کنند.این گروه، هرکه‌ را بر سر راهشان قرار گیرد،هدف حمله خود قرار داده و مضروب و مجروح می‌کنند و بالاخره دامنه اغتشاش و شورش را به نقاط حساس شهر کشانده و هر دم بر شدت آن‌ می‌افزایند و نهایتا بر اقتدار دولت و حکومت و مشروعیت‌ آن خدشه وارد می‌کنند.از سوی دیگر،دولت و حکومت‌ تلاش می‌کند تا بداند علت شورش آنها چیست؛چرا این‌ زمان و مکان را برگزیدند؟و بالاخره اینکه چه می‌گویند، چرا می‌گویند و چه می‌خواهند؟ روش های بررسی،توصیف،تحلیل و تبیین همه‌ بخش های این فرایند و اندازه‌گیری متغیرهای آن‌ باید به همه این پرسشها پاسخ متقن علمی و منطقی بدهد تا در پیشگیری و حد اقل کنترل آشوب های بعدی‌ مؤثر افتد.هدف این مقاله شناخت و طرح چنین روشه ایی‌ است که به منظور بهره‌گیری از امتیازات روش های مختلف‌ تحقیق، روش تحقیق گزینشی‌ (Eclectic) معرفی شده‌ است که بنا به اقتضای اندازه‌گیری،هر متغیری از روشی‌ خاص استفاده می‌کند و نهایتا متغیرهای فرایند شورش‌ شهری را با به کارگرفتن مجموعه‌های از روش های مختلف‌ اندازه‌گیری می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .