بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

4 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که از بین متغیرهای پژوهش؛1)متغیرهای جنسیت،پرخاشگری و نگرش به مصرف مواد پیش‌بینی‌کننده‌های مصرف تریاک 2)متغیرهای جنسیت،نگرش مذهبی،نگرش به مصرف مواد پیش‌بینی‌کننده‌های مصرف مشروبات الکلی 3)متغیرهای جنسیت،وضعیت اقتصادی، نگرش به مصرف مواد و خودکارآمدی پیش‌بینی‌کننده‌های مصرف سیگار و 4)متغیرهای جنسیت، اوقات فراغت،پرخاشگری،وضعیت اقتصادی،نگرش به مصرف مواد و مهارت‌های زندگی پیش‌بینی کننده مصرف قلیان در دانشجویان دانشگاه آزاد بندرعباس بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4