کاربرد روان شناسی برای مأموران انتظامی (قسمت اول)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر شامل دو قسمت می‌باشد: خصوصیات روان‌شناختی افسران پلیس و کاربرد روان‌شناسی برای پلیس. در قسمت اول،پژوهش های انجام شده پیرامون‌ شخصیت افسران و مأموران پلیس و اینکه چه‌ کسانی تمایل به افسر شدن دارند و آیا تیپ‌های‌ بخصوصی به طرف حرفه پلیس جلب می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.مطالعات انجام شده‌ عمدتا در میان کارکنای پلیس انگلستان و مواردی‌ هم در میان پلیس آمریکا می‌باشد. در این بخش،خصوصیات روان‌شناختی و ویژگیهای شخصیتی افراد(در قبل و بعد از استخدام در جرگه حرفه پلیس)باتوجه به‌ یافته‌های پژوهش های مختلف،مورد بررسی قرار گرفته است.توانایی ذهنی و حافظه افسران پلیس و مسائل روان‌شناختی گزینش افراد برای حرفه پلیس‌ و کاربرد روان‌شناسی در محیط کار پلیس شامل‌ استرس و آموزش پلیس در قسمت بعدی به آن‌ پرداخته خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .