اشتراط یا عدم اشتراط رشد در اجرای مجازات قصاص

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر که به بررسی اشتراط یا عدم‌ اشتراط رشد به همراه بلوغ در اجرای مجازات‌ قصاص در قتل عمد می‌پردازد،نخست مسؤولیت‌ کیفری و ارکان آن و سپس عوامل رفع مسؤولیت‌ کیفری را تبیین کرده،آنگاه،بررسی آراء و نظریات‌ فقهای عظام شیعه در منابع معتبر در مسأله ارتکاب‌ رفع قتل عمد توسط اطفال و مجازات مترتبه بر آنها را در دستور کار خود قرار می‌دهد و این‌ نظریات را به چهار دسته تقسیم کرده،به توضیح‌ آنها می‌پردازد.در انتها،سعی دارد نظریه چهارم را که برخلاف قول مشهور فقهاست،و از آن فقیه‌ وارسته و روشن‌بین،علامه حلی(ره)می‌باشد، تقویت کند.این نظریه متضمن اشتراط رشد به‌ همراه بلوغ در اجرای مجازات قصاص می‌باشد،به‌ عبارت دیگر مقاله درصدد است که براساس‌ تحلیل فقهی و حقوقی ثابت کند که در قابلیت‌ انتساب مسؤولیت کیفری و اجرای کامل مجازاتها در مورد اطفالی که به تازگی به بلوغ رسیده‌اند، صرف بلوغ کافی نیست.بلکه باید رشد نیز در آنها احراز شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .