بررسی استخراج و تطبیق وظایف نیروی انتظامی با امور حسبه اسلامی (قسمت اول)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

مقاله مذکور خلاصه شده یکی از فصول پایان‌نامه دوره دافوس‌ زیر عنوان«بررسی امور انتظامی در نظام حسبه اسلامی»می‌باشد. یک فصل آن در قالب مقاله‌ای با عنوان«مفهوم سحبه در قرآن، حدیث،و آثار فقهای اسلامی»در شماره پیشین فصلنامه درج‌ گردیده،نویسنده معتقد است که نیروی انتظامی در قالب تشکل‌ فعلیش یکی از وارثان پر و پا قرص نظام حسبه اسلامی می‌باشد که از بدو تأسیس حکومت اسلامی،یعنی از زمان پیامبر اسلام تاکنون،بر اساس دو اصل امر به معروف و نهی از منکر بر امور جاری جامعه‌ اسلامی نظارت داشته است،زیرا در میان وزارتخانه‌ها و سازمانهایی‌ که هرکدام از آنها درحال‌حاضر به نوعی عهده‌دار بخشی از نظام‌ حسبه می‌باشد،این نیروی انتظامی است که در 651 وظیفه،با نظام‌ حسبه،اشتراک دارد.بدین جهت با استفاده از آثار مکتوب در زمینه‌ ادبیات حسبه ابتدا به ذکر وظایف حسبه پرداخته و در قسمت دوم با استفاده از قانون ناجا و منابع مکتوب در زمینه وظایف و خدمات‌ قسمتهای مختلف نیروی انتظامی به جامعه و مردم،فهرست وظایف‌ ناجا،در این زمینه ذکر شده است و در قسمت پایانی مقاله به تطبیق‌ وظایف مشترک نیروی انتظامی با نظام حسبه اسلامی پرداخته است. باتوجه به طولانی بودن مقاله مذکور،قسمت اول آن در این‌ شماره و قسمتهای دوم آن در شماره‌های بعدی فصلناممه ارائه‌ می‌شود.خوانندگان گرامی توجه دارند که مطالب مطرح شده در قسمت اول مقاله که مربوط به امور حسبه می‌باشد،دارای جنبه‌ تاریخی بوده و منعکس‌کننده وظیفه دیوان حسبه در قرن هفتم هجری‌ و قبل از آن می‌باشد،لذا چنانچه اشاره می‌شود که محتسب مانع از آموزش سواد به زنان می‌شده یا از حضور آنها در قبرستان جلوگیری‌ می‌کرده است،این قضیه مربوط به حدود هشتصد سال قبل می‌شده‌ که دارای شرایط اجتماعی خاص خود بوده است و از طرفی نویسنده‌ این مطالب یک اندیشمند اهل سنت می‌باشد که تعدادی از این موارد ناشی از دیدگاه فقهی وی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .