بزهکاری پیشرفته (قسمت اول)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

بزه و بزهکاری،عمری همپای عمر بشر دارد؛ به گونه‌ای که جزء جدا ناشدنی و انکارناپذیر زندگی او شده است و در تمام جوامع و در تمام‌ زمان‌ها قابل مشاهده بوده و هست.آنچه که با مطالعه در سیر تحول بزه به چشم می‌خورد،نقش‌ مؤثر«فن»و«فن‌آوری»در نوع،کیفیت و چگونگی‌ ارتکاب آن می‌باشد.«فن»و«فن‌آوری»هم موجب‌ به وجود آمدن بزه‌های جدید شده است و هم‌ موجب تغییر و دگرگونی در کیفیت بزه‌های موجود و سنتی شده است و هم تحول اساسی در نحوه‌ ارتکاب آن پدید آورده است.به عبارت دیگر«فن‌ آوری پیشرفته»موجب به وجود آمدن«بزهکاری‌ پیشرفته»شده است. «بزهکاری پیشرفته»به دنبال بیان رابطه وثیق و مؤثر«فن‌آوری،بزه و بزهکاران»است و درصدد پاسخگویی به این سؤال‌هاست که:چرا و چگونه‌ بزهکاران از فن‌آوری،علم و دانش و پیشرفتهای‌ جامعه بشری در راه اهداف جنایتکارانه خویش‌ بهره و سود می‌برند؟آیا ماهیت و محتوای‌ «فن‌آوری»خنثی و بی‌طرف است و یا مشکل را باید در ذات و ماهیت«فن‌آوری»نیز جستجو کرد؟ این نوشتار پس از تبیین ماهیت«فن‌آوری»،به‌ چگونگی بروز جنبه‌های منفی«فن‌آوری»و سیطره‌ آن بر انسان اشاره کرده و خاستگاه«بزهکاری‌ پیشرفته»را معرفی می‌کند. در ادامه آنجا که دانشمندان و مخترعان خود در کسوت بزهکاران در می‌آیند.به نقش بزهکاران‌ در تولید فن‌آوری،دانش و توسعه میدان‌های علم‌ اشاره نموده و چگونگی دستیابی آنان به علم و فن‌آروی را بیان می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .