درآمدی بر دکترین انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

تدوین محموعه اصول راهبردی و کاربردی‌ نیروی انتظامی،امری بایسته و ضروری است که‌ این مختصر گامی کوچک در تدوین آن کار بزرگ‌ می‌باشد. نوشتار حاضر شامل دو بخش است:در بخش‌ نخست به کمک صحیفه نور و نیز جزوهء دیدگاهها و رهنمودها(که به همت جناب سرهنگ پاسدار محمد باقری گردآوری و توسط معاونت محترم‌ آموزش ناجا در زمستان 4731 منتشر شده است) از امهات و اصول آراء و دیدگاه های حضرت امام‌ (ره)و مقام معظم رهبری بهره گرفته شده و خطوط کلی دکترین انتظامی مشخص گردیده است.در بخش دوم به ارائه گزیده‌ای از ترجمه چند مقاله‌ مبادرت شده،در این بخش،نخست آنچه به کار نیروی انتظامی در تدوین راهبردها و روش ها می‌آمده،ذکر شده است. بدیهی است که این نوشته خالی از اشکال و نقصان نخواهد بود،لذا از همه عزیزان و محققان به‌ ویژه کارکنان خدوم و فرماندهان و مسؤولان عزیز ناجا استدعا دارد با ارائه دیدگاه ها و آراء خویش، در استکمال طرح مساعدت فرمایند.مجموعه‌ مقاله حاضر در واقع ارائه کدها و محورهایی است که می‌تواند نقش شایان توجهی‌ در طراحی و تدوین دکترین انتظامی داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .