سخن مدیر مسئول

سخن سردبیر

چکیده

مفاهیمی نظیر ضرورت تدوین دکترین و راهبرد انتظامی ناجا براساس‌ اندیشه‌های عمیق اسلامی،نگرش نظام‌مند Systematic بر ناجا و مسائل آن، نقش مشارکت عمومی در تأمین امنیت و نظم اجتماعی،ارتباط و تعامل با مردم‌ به عنوان ولی نعمت مسؤولان،روی‌آوری به پژوهش و تحقیق و تخصص‌گرایی، تغییر و تحول در آموزش عالی سازمان،گسترش و بسط فرهنگ ویژه پلیس در جامعه با نشر مجلات علمی-پژوهشی،و دهها مسأله دیگر از شاخصه‌های این‌ تحول و مفاهیم نوین می‌باشند. اما راه حل چیست؟ نگارنده علی‌رغم اعتراف به بضاعت علمی و تجربی ناچیز خود،بر این‌ باور است که صرف درک درست ضرورت بازنگری و بازسازی،و ضرورت‌ خلاقیت و تحول در ناجا،قدم اول در جهش سازمانی آن محسوب می‌گردد که‌ در یکی دو ساله اخیر جزو اهداف مشخص ناجا بوده است." 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.